Pražské ovzduší stále trápí znečištění oxidem dusičitým způsobené auty

20. 9. 2021

čas čtení 10 minut

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví z 20. září 2021


Praha, 20. září 2021 – Projekt Centra pro životní prostředí a zdraví po více než roční pauze znovu mapoval míru znečištění ovzduší oxidem dusičitým (NO2) v desítkách dopravně zatížených lokalit v Praze. Naměřené vysoké hodnoty naznačují, že některá místa jsou stále znečištěna NO2 více, než připouští platný limit (1). Vědecké poznatky přitom dokládají, že znečištění NO2 může být pro zdraví rizikové i při hodnotách, které splňují platné limity. Proto Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že 22. září zveřejní své nové doporučení hodnot, kterých by mělo být pro ochranu lidského zdraví dosaženo.

 

 

„Nejvyšší hodnoty jsme naměřili v Praze v blízkosti tunelového komplexu Blanka a dále v řadě lokalit podél severojižní magistrály, včetně samotného srdce města nedaleko Václavského náměstí. Konkrétně byly nejvyšší hodnoty zaznamenány v sousedství jednoho z ramen tunelového komplexu Blanka v Dejvicích (přes 110 ug/m3), v ulici Mezibranská (67,0 ug/m3), v ulici Ječná nedaleko rohu se Štěpánskou (přes 60 ug/m3) a na Sokolské ulici nedaleko křížení s Ječnou (vedle Národní lékařské knihovny, téměř 60 ug/m3). Poměrně vysoké hodnoty přes 50 ug/m3 jsme naměřili v ulici V Holešovičkách (Rokoska, přes 56 ug/m3) a v Holešovicích v ulici Argentinská (přes 55 ug/m3). V dalších 12 lokalitách Prahy 1, 2, 3, 5, 6 a 8 byly naměřeny hodnoty překračující 40 ug/m3,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, který koordinoval projekt Centra pro životní prostředí a zdraví (2). V rámci projektu byly zhruba od poloviny června do poloviny července na 4 týdny umístěny pasivní vzorkovače na více než 50 místech Prahy s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení byly poté vzorkovače zaslány do švýcarské akreditované laboratoře (3). Analýza výsledků podobných měření z roku 2019 publikovaná ve vědeckém časopise Atmosphere doložila, že pasivní vzorkovače mohou být vhodným nástrojem pro orientační měření znečištění NO2 v českých podmínkách (4).

 

„Zdravotní účinky znečištění oxidem dusičitým jsou v posledních letech studovány zejména ve Španělsku. Je prokazováno ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování při expozici nad 30 ug/m3 NO2 v průběhu těhotenství. Bylo pozorováno ovlivnění chování dětí v 15 měsících, při vyšetřování dětí ve 4 až 5 letech jsou zjišťovány změny pozornosti. Expozice NO2 ve vyšším věku dětí snižuje rychlost neuropsychického vývoje. Studie z Londýna prokazuje při koncentracích NO2 nad 40 ug/m3 zvýšení výskytu Alzheimerovy choroby. Studie 8 evropských kohort (projekt ELAPSE) potvrzuje zvýšení úmrtnosti při dlouhodobém vystavení koncentracím NO2 vyšším než 20 ug/m3. Tyto výsledky dokazují, že snížit současný standard 40 ug/m3/rok je nutné,“ uvedl MUDr. Radim Šrám, DrSc., z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

 

Hlavním zdrojem oxidu dusnatého (NO) jsou vysokoteplotní procesy ve spalovacích motorech a stacionárních zdrojích. Zatímco zdraví nebezpečnější oxid dusičitý (NO2) představoval jen jednotky procent celkových NOx v čerstvých spalinách a vznikal až postupně v atmosféře, mnohé novější naftové motory jsou vybaveny katalyzátory, díky kterým v jejichž výfukových plynech NO2 tvoří desítky procent NOx. Toto navýšení mělo být kompenzováno nižšími limity pro celkové emise NOx, dosaženými vysoce účinnými katalyzátory pro redukci NOx. Následkem obcházení emisní legislativy mnohými výrobci zůstává na našich silnicích velký počet automobilů, a nelze říci že nadprůměrného stáří, které vypouštějí v běžném provozu mnohanásobně více NOx, než odpovídá emisním limitům. Někdy jde i o více NOx na kilometr jízdy než u moderních autobusů. Auta vypouštějí emise přímo uprostřed ulic, přičemž z těchto "čerstvých" NOx tvoří velkou část NO2, a intenzita automobilového provozu v Praze neklesá,“ konstatuje prof. Ing. Michal Vojtíšek, Ph.D., z Fakulty strojní ČVUT v Praze. „Vidím jen dva směry rychlého řešení: buď si dát motory do pořádku a nekompromisně postihovat, případně výrazně zpoplatnit, provoz vozidel s nadměrnými emisemi NOx, nebo razantně omezit automobilovou dopravu a nahradit ji jinými způsoby přepravy. Pokud vezmeme v potaz statistiky Světové banky, dle kterých škody způsobené znečištěným venkovním ovzduším činí 5 % HDP, nebo Evropské komise, podle níž počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění překračuje počet obětí dopravních nehod 10krát až 20krát, pak varianta nedělat nic a dál pokračovat v poškozování zdraví a ohrožování životů občanů je zcela nezodpovědná.“

 

„Vysoké koncentrace NO2 naměřené v Praze ukazují, že ani 11 let poté, co limitní hodnoty vstoupily v platnost, nejsou patrně na území města dodržovány. Výsledky měření ukazují, že odpovědní politici stále nepochopili rozsah nebezpečí, které představují dieselové emise. WHO s největší pravděpodobností ve středu doporučí snížení limitu pro znečištění NO2, neboť řada studií upozorňuje na jeho škodlivé účinky i při hodnotách pod aktuálně platným limitem. Odpovědní politici proto musí podniknout kroky pro čistější ovzduší a pro ochranu zdraví obyvatel Prahy,“ uvedla Dorothee Saarová, vedoucí týmu Doprava a kvalita ovzduší organizace Deutsche Umwelthilfe.

 

Česká republika má plnit limity pro znečištění oxidem dusičitým už od ledna 2010, ale ministerstvo životního prostředí požádalo o poskytnutí výjimky pro Prahu, Brno, Ostravu a Ústí nad Labem, aby mohlo splnit limity až od 1. ledna 2015. Ani prodloužená lhůta ale Česku ke splnění limitů nestačila, a proto Evropská komise vede s Českou republikou tzv. infringement pro porušení evropského práva.

 

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika, Centrum pro životní prostředí a zdraví, tel.: 608 775 754, e-mail: miroslav.suta@centrum.cz

MUDr. Radim Šrám, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, tel.: 241 062 596, e-mail: radim.sram@iem.cas.cz

 

Poznámky pro editory:

(1) V roce 2019 byl limit vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, který činí 40 ug/m3 a který je od 1. ledna 2010 závazný i pro ČR, překročen na monitorovací stanici Legerova v Praze (48 ug/m3).


(2) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, jejíž aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Více na http://www.cpzpz.cz


(3) Měření se uskutečnilo v rámci mezinárodní spolupráce s německou organizací Deutsche Umwelthilfe (DUH) za pomoci pasivních vzorkovačů švýcarské firmy PASSAM AG.


(4) Vojtisek, M., Lom, M., Suta, M., Sikorova, J., Sram, R. J. High NO2 Concentrations Measured by Passive Samplers in Czech Cities: Unresolved Aftermath of Dieselgate?, Atmosphere. 2021; 12(5):649. https://www.mdpi.com/2073-4433/12/5/649

 

Tabulka – Přehled hodnot naměřených v Praze během června a července 2021

Místo měření

Městská část

Průměrná koncentrace (µg/m3)

Dejvice (výjezd z tunelu)

Praha 6

110,6

Mezibranská 3

Praha 1

70,3

Ječná / Štěpánská

Praha 2

60,3

Sokolská / Ječná

Praha 2

59,0

V Holešovičkách (Rokoska)

Praha 8

56,2

Argentinská / Dělnická

Praha 7

55,7

Vychovatelna (bus)

Praha 8

47,4

Rumunská / Sokolská

Praha 2

47,4

U Bulhara

Praha 1

47,2

Na Veselí

Praha 4

45,4

Radlická 13

Praha 5

45,1

Evropská / Na Pískách

Praha 6

44,0

Plzeňská 38a

Praha 5

43,5

Resslova 3

Praha 2

41,9

V Holešovičkách 8/10

Praha 8

41,3

Želivského 35/37

Praha 3

40,9

Kafkova / Svatovítská

Praha 6

40,4

M. Horákové / V Ořechovce

Praha 5

40,4

V Botanice 3

Praha 5

39,3

Votická

Praha 3

38,9

Bělocerkevská (bus)

Praha 10

38,1

Legerova 14

Praha 2

38,1

Vinohradská 20

Praha 2

37,3

Svatovítská (tunel, vjezd)

Praha 6

36,4

Radlická 14 / Anděl

Praha 5

35,5

Plzeňská 14 (hotel Ibis)

Praha 5

35,5

Duškova 7

Praha 5

35,2

Hlavní nádraží

Praha 1

34,8

Veletržní 24

Praha 7

34,8

Bubenská 27

Praha 7

34,6

Plzeňská 72/74

Praha 5

34,3

Hotel Pawlovnia

Praha 8

33,7

Ostrovského

Praha 5

32,9

Svornosti 19a

Praha 5

32,8

Zborovská 3

Praha 5

32,5

Flora (OC/bus)

Praha 3

31,2

V Botanice (banka)

Praha 5

31,1

5. května 39

Praha 4

30,2

Florenc (bus, zastávka)

Praha 8

30,1

Na strži / Bauhaus

Praha 4

29,9

Evropská (MOL)

Praha 6

28,7

Vinohradská / Flora

Praha 3

28,6

Korunovační 8 (ZŠ)

Praha 7

28,4

Hvězdova 34

Praha 4

28,2

Janovského / Veletržní

Praha 7

28,0

M. Horákové 92

Praha 7

27,5

Strakonická 21/23

Praha 5

27,3

Vinohradská 12

Praha 2

26,5

Negrelliho viadukt / Prvního pluku

Praha 8

26,4

Sladkovského nám.

Praha 3

26,2

Zenklova / Na Korábě

Praha 8

25,2

Vinohradská 50

Praha 2

25,1

Kavalírka

Praha 4

24,8

Hradčanská (metro)

Praha 6

24,6

Vršovická / Slavia (tram)

Praha 10

24,0

nám. Republiky (Kotva)

Praha 1

23,7

Koněvova / Na Jarově

Praha 3

22,9

Karlín (ČHMÚ)

Praha 8

21,8

Hotel Olšanka

Praha 3

21,8

Vrchlického 16

Praha 5

20,6

Kotevní 2

Praha 5

19,4

Billa Karlin

Praha 8

19,6

Koněvova 16

Praha 3

18,5

Rohanská 23

Praha 8

15,6

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////

Centrum pro životní prostředí a zdraví

Center for environment and health

-----------------------------------------------

Thamova 21, 301 00 Plzen

e-mail: cpzpz@centrum.cz

FB: www.facebook.com/CpZPZ

////////////////////////////////////////////////////////

 

1
Vytisknout
4983

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2021