Tisková zpráva:

Osobnosti medicíny podporují stávku studentů za klima a vyzývají politiky k důsledné ochraně klimatu

22. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Podporu požadavkům studentské stávky hnutí Fridays for Future, která po politicích kandidujících v říjnových parlamentních volbách požaduje důslednou politiku ochrany klimatu, vyjádřily také významné osobnosti české medicíny. V otevřeném dopise upozorňují na skutečnost, že klimatická změna představuje zásadní ohrožení pro lidské zdraví ve 21. století.

„Pro nás v České republice to konkrétně znamená například vyšší počet onemocnění a úmrtí na kardiovaskulární, plicní a neurologické choroby během letních vln veder, šíření infekcí z tropických a subtropických oblastí do mírného pásu, častější alergická onemocnění, úmrtí či zranění při stále častějších extrémech počasí jako jsou bleskové povodně,“ píší lékaři ve výzvě. Tu podpořili například vedoucí Toxikologického informačního střediska profesorka Daniela Pelclová nebo profesor Jan Janoušek, přednosta dětského kardiocentra FN Motol.

Ochranu klimatu a s tím související péči o přírodu a životní prostřední považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů, před kterým lidstvo nyní stojí,“ okomentoval svůj podpis další signatář výzvy profesor infekčního lékařství Ladislav Machala.

Zprávy institucí jako je Expertní rada evropských akademií věd (EASAC) nebo nedávno publikovaný společný editorial 233 lékařských časopisů varují, že nás může připravit o pokrok, který medicína učinila v posledních 200 letech.

Lékaři upozorňují na skutečnost, že Česká republika přitom neplní své závazky plynoucí z Pařížské dohody. Příští vláda podle nich musí podpořit přechod na obnovitelné zdroje energie, zabránit tomu, aby fosilní plyn ve velkém nahrazoval uhlí, podpořit vznik komunitních elektráren, napřít síly k uzdravení krajiny a nastavit mnohem efektivnější systém hospodaření s odpady.

„Tato témata obvykle nejsou spojována se zdravím. Přitom znečištění ovzduší, které je způsobeno prakticky výhradně spalováním fosilních paliv, jako je uhlí, nafta nebo benzín, u nás způsobí zhruba deset tisíc předčasných úmrtí ročně,“ říká členka iniciativy Doctors for Future Česká republika Anna Kšírová. Dodává, že do tohoto čísla nejsou započítány dopady plynoucí ze změny klimatu, ke které uhelné elektrárny a silniční doprava přispívají.

Lékaři se též chystají stávkující studenty podpořit osobně i na dálku. Iniciativa Doctors for Future Česká republika, která prohlášení vydala, připravila plakát, který si můžou například nalepit na dveře ordinace. „Osobně do Prahy bohužel nemůžu přijet, ale plakát určitě využiji. Chci, aby i moji pacienti věděli, že ochrana klimatu je v zájmu zdraví nás i našich dětí,“ řekla praktická lékařka a matka tří dětí Lucie Křivohlavá z Pelhřimova.

0
Vytisknout
3651

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2021