Studie: Rozšíření infekčních chorob koreluje s autoritativními přístupy a vládnutím

22. 9. 2021

čas čtení 2 minuty
  • Psychologové objevili spojení mezi mírou rozšíření infekčních chorob a preferencemi ohledně autoritářské politiky. 

Podle psychologů kromě fyziologického imunitního systému existuje také ještě behaviorální. Jde o nevědomý kodex, který nám pomáhá vyhýbat se chorobám, a to včetně strachu a vyhýbání se lidem, s nimiž nejsme dobře obeznámeni - a teoreticky by nás mohli nakazit.

Když existuje vysoké riziko infekce, zmíněný "parazitní stres" roste a potenciálně se může projevit v přístupech a dokonce ve volebních vzorcích, které dávají přednost konformitě a odmítají "cizácké vnější skupiny". To je ale zároveň i klíčový rys autoritářské politiky.

Dosud největší studie spojení mezi prevalencí patogenu a ideologií odhalila silnou vazbu mezi rozšířením infekce a autoritářstvím ve veřejném prostoru, politickém vedení a tvorbě zákonů.

Psychologové z University of Cambridge použili předpandemická data publikovali své výsledky v časopise Journal of Social and Political Psychology. Upozorňují, že silná touha veřejnosti po konformitě a poslušnosti, která je důsledkem pandemie, může nakonec způsobit, že liberální politika u volebních uren utrpí.

Výzkum zkoumal údaje o rozšíření infekčních chorob v USA v 90. letech první dekádě 21. století spolu s odpověďmi na psychologický průzkum mezi 206 000 lidmi v USA mezi lety 2017 - 2018. Zjistil, že čím více mají americká města infekcí, tím větší sklon k autoritářství vykazují jejich obyvatelé.

Zjištění z USA bylo zopakováno na mezinárodní úrovni s použitím průzkumu mezi 51 000 lidmi z 47 zemí, když výsledky byly srovnány s výskytem infekčních chorob v jednotlivých zemích.

Nejautoritářštější americké státy měly podíl infekcí od HIV až po spalničky zhruba čtyřikrát vyšší než méně autoritářské, zatímco nejautoritářštější státy světa vykazovaly třikrát více infekčních chorob než státy nejméně autoritářské.

Vědci přitom kontrolovali data z hlediska dopadu řady jiných socioekonomických faktorů ovlivňujících ideologii, včetně náboženských přesvědčení a nerovnosti v bohatství a vzdělání. Zjistili dále, že v USA větší výskyt infekcí koreloval s větším podílem hlasů pro Donalda Trumpa v prezidentské volbě roku 2016.

Vyšší výskyt infekcí ve státech USA i v jednotlivých světových zemích také koreluje s "vertikálnějšími" zákony zasahujícími disproporčně některé skupiny - jako je např. regulace potratů nebo extrémní tresty za některé trestné činy.

Studie dále zjišťovala, zda spojení s autoritářstvím existuje také u nemocí přenášených zvířaty, zjistila však, že se vyskytuje pouze u chorob přenášených lidmi.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
4549

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2021