Polsko

 13136

Polsko: Decentralizační požadavky opozice

12. 6. 2019

Představitelé regionů blízcí hlavní opoziční straně Občanská platforma (PO), po vzoru 21 požadavků Solidarity ze srpna 1980, předložili návrh na "samosprávnou republiku" s 21 požadavky ohledně dec...

 12996

Polsko: Opozice uvažuje o federalizaci země

5. 6. 2019

Skupina expertů blízkých hlavní opoziční straně Občanská platforma (PO) zvažuje možnost poskytnout vojvodstvím velké pravomoci, které by v důsledku znamenaly konec Polska coby unitárního státu.