Imigrace do Evropy

 14226

O destabilizaci Evropy

19. 8. 2019

Vyhnání menšinového obyvatelstva ze zemí středovýchodní Evropy po roce 1945 je zdrojem tamější dnešní nenávisti vůči přistěhovalcům Peter Gattrell, The Unsettling of Europe,  Allen Lane, Londýn (£...