Co lidé z pedagogických fakult udělali pro to, aby jejich pověst byla lepší?

23. 9. 2021 / Daniel Münich

čas čtení 2 minuty

Jestliže se kritik pedagogických fakult a jejich reprezentant shodnou na tom, že pověst pedagogických fakult není dobrá, vtírá se otázka: Kdo brání pedagogickým fakultám, aby se pokusily změnit systém hodnocení jejich práce a platy jejich akademických pracovníků?

"Pověst pedagogických fakult je špatná", konstatoval Ondřej Šteffl v rozhlasovém rozhovoru [čas 15:51:40] na Český rozhlas Plus

Na to reagoval doc. Pavel Vacek z Univerzita Hradec Králové, Pedagogická Fakulta takto: "Špatná pověst pedagogických fakult je do určité míry oprávněná, ale do značné míry za to fakulty nemohou. Systém akreditací, jak je nastaven, neprospívá profesní přípravě budoucích učitelů. Je akademicky zaměřen. To znamená, ze stále je tam zdůrazněno to, že budou pedagogové na pedagogických fakultách publikovat v renomovaných zahraničních časopisech, atd, atd. A ta stránka přípravy na profesi je až na druhém místě, je méně důležitá."[čas 15:53:00]

‍A já si tedy kladu otázku, proč zástupci pedagogických fakult v Národní akreditační úřad pro vysoké školství už dávno neprosadili a nezjednali v akreditačních standardech a požadavcích nápravu? Nebo jinak, co a kdo jim v tom bránil a brání. Že by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy? Zákon? Rýsuje se už snaha to změnit?

A také si kladu otázku, kde tedy ty publikace pedagogických fakult ve špičkových mezinárodních vědeckých žurnálech jsou? Ano jsou, ale je jich opravdu, ale opravdu velmi pomálu.

Pavel Vacek také upozornil: "A především, pedagogové na pedagogických fakultách jsou špatně placeni. Například začínající pedagog na škole škole má větší plat než habilitovaný učitel [docent] na pedagogické fakultě Je to celé začarovaný kruh."

A zde si kladu otázku, kam se na našich veřejných univerzitách, a UHK zde rozhodně není výjimkou, ztratila jejich společenská odpovědnost, nebo co jim brání, aby platy pedagogů na jejich pedagogických fakultách byly srovnatelné s platy na fakultách přírodních, technických či jiných oblastí? Do rozdělování peněz v rámci vysokých škol nikdo zvenku totiž nemluví a mluvit ani nemůže. tedy ani MŠMT.

Série rozhovorů Daniel Münich, Radek Špicar, Ondřej Šteffl, Pavel Vacek začíná v čase 15:34:00

Audio https://croaod.cz/download/audiolog/plus/2021/09/21/15.mp3

ČRo https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2021-09-21


0
Vytisknout
3506

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2021