Každý šestý člověk na světě trpí neplodností, uvádí WHO

4. 4. 2023

čas čtení 5 minut
Foto: Tedros Adhanom Ghebreyesus, ředitel WHO

WHO vyzývá  k urychlenému rozšíření přístupu k léčbě

Podle zprávy, která odhaluje rozsah tohoto problému, je každý šestý člověk na světě postižen neplodností


Ve zprávě o 98 stranách, kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO), se uvádí, že přibližně 17,5 % dospělé populace na světě, tedy zhruba každý šestý člověk, se někdy v životě setká s neplodností. Jedná se o první odhad výskytu neplodnosti za více než deset let.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO, uvedl, že zpráva zdůrazňuje rozsah neplodnosti jako celosvětového problému veřejného zdraví a ukazuje, že je naléhavě nutné rozšířit přístup k prevenci, diagnostice a léčbě.

 

"Zpráva odhaluje důležitou pravdu - neplodnost nediskriminuje," řekl Tedros. "Samotný podíl postižených lidí ukazuje, že je třeba rozšířit přístup k péči o neplodnost a zajistit, aby tento problém nebyl nadále odsouván na okraj zdravotnického výzkumu a politiky, aby byly pro ty, kteří o to usilují, k dispozici bezpečné, účinné a cenově dostupné způsoby dosažení rodičovství."

WHO uvedla, že neexistuje dostatek důkazů, aby bylo možné zjistit, zda prevalence roste, či nikoliv.

Zarážející je, že nové odhady založené na více než 100 studiích provedených v letech 1990-2021 ukazují omezené rozdíly v prevalenci mezi jednotlivými regiony.

Míry jsou rovněž srovnatelné pro země s vysokými, středními i nízkými příjmy, což naznačuje, že neplodnost je vážným zdravotním problémem v každé komunitě, zemi a regionu světa. Celoživotní prevalence byla zaznamenána ve výši 17,8 % v zemích s vysokými příjmy a 16,5 % v zemích s nízkými a středními příjmy.

"Pro miliony lidí na celém světě může být cesta k rodičovství obtížně dostupná, ne-li nemožná," řekl Tedros. "Odhaduje se, že celosvětově je každý šestý člověk postižen nemožností mít dítě v určitém okamžiku svého života. A to bez ohledu na to, kde žijí a jaké mají zdroje."

Neplodnost je onemocnění mužského nebo ženského reprodukčního systému, které je definováno tím, že se nepodaří dosáhnout těhotenství po 12 a více měsících pravidelného nechráněného pohlavního styku, uvádí zpráva. Může způsobovat značné utrpení, stigmatizaci a finanční potíže a ovlivňovat duševní a psychosociální pohodu lidí.

"Příčiny neplodnosti jsou rozmanité a často složité a zažívají ji jak muži, tak ženy," uvedl Tedros. "Ve skutečnosti může péči o neplodnost potřebovat široká škála lidí ve všech regionech.

"Přístup ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví je pro lidi hlavním způsobem, jak mít co největší šanci mít tolik dětí, kolik si přejí. Ve většině zemí jsou však tyto služby nedostatečné."

Zpráva uvádí, že navzdory rozsahu problému zůstávají řešení prevence, diagnostiky a léčby neplodnosti - včetně technologií asistované reprodukce, jako je IVF - podfinancovaná a pro mnohé nedostupná kvůli vysokým nákladům, sociální stigmatizaci a omezené dostupnosti.

Ve většině zemí je léčba neplodnosti financována převážně ze soukromých zdrojů, což často vede k obrovským finančním nákladům.

Zpráva uvádí, že lidé v nejchudších zemích vynakládají na péči o plodnost větší část svých příjmů než lidé v bohatších zemích. Vysoké náklady brání lidem v přístupu k léčbě neplodnosti nebo je mohou uvrhnout do chudoby v důsledku vyhledání péče, dodává zpráva.

"Miliony lidí čelí katastrofálním nákladům na zdravotní péči poté, co vyhledají léčbu neplodnosti, což z ní činí závažný problém rovnosti a příliš často past lékařské chudoby pro postižené," uvedla Dr. Pascale Alloteyová, ředitelka pro sexuální a reprodukční zdraví a výzkum ve WHO.

"Lepší politika a veřejné financování mohou výrazně zlepšit přístup k léčbě a ochránit chudší domácnosti před tím, aby v důsledku toho upadly do chudoby."

Nová zpráva zdůrazňuje přesvědčivé důkazy o vysokém celosvětovém výskytu neplodnosti, zároveň však ukazuje, že v mnoha zemích a některých regionech přetrvává nedostatek údajů. Vyzývá k větší dostupnosti národních údajů o neplodnosti rozdělených podle věku a příčin, které by pomohly s kvantifikací neplodnosti a také s poznáním, kdo potřebuje péči o neplodnost a jak lze rizika snížit.

"Doufám, že vlády využijí tuto zprávu k vypracování politik založených na důkazech a k přijetí osvědčených řešení v rámci svého úsilí o posílení zdravotnických systémů, aby pomohly lidem naplnit jejich záměry v oblasti plodnosti a žít zdravější život," řekl Tedros.

Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
3678

Diskuse

Obsah vydání | 6. 4. 2023