Peter Chvojka

odborný asistentv  Ústavu věd o umění a kultuře filozofické fakulty Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích