Vyvanula revoluce přesnosti ve válčení?

8. 7. 2024

čas čtení 13 minut
Přesná munice poskytovala Spojeným státům rozhodující bojovou výhodu po dobu 50 let. Od operace Pouštní bouře až po invaze do Iráku a Afghánistánu se "jedna bomba, jeden zářez" stalo očekáváním. Vzhledem k tomu, že Spojené státy předaly tuto schopnost Ukrajině pro její boj s Ruskem, HIMARS s GMLRS, dělostřeleckými granáty Excalibur ráže 155 mm, bomby malého průměru odpalované ze země a JDAM měly na bojiště obrovský dopad, píše Mark Cancian.

Přesto Rusko použilo elektronický boj, rušení, klamání a rozptýlení, aby některé z nich učinilo nepoužitelnými. A to vyvolává potenciálně destabilizující otázku pro americkou armádu: Co když přesné určování polohy a navádění ztrácejí svou dominanci na bojišti tváří v tvář protiopatřením? Pokud se tak stane, Spojené státy budou muset změnit své koncepce operací a akvizičních strategií, aby se zajistily proti možnosti operací se sníženými lokalizačními schopnostmi.

Ministerstvo obrany definuje přesnou munici jako "naváděnou zbraň určenou ke zničení bodového cíle a minimalizaci vedlejších škod". Přesnost také zahrnuje celou řadu funkcí řízení a velení, které vyplývají z automatizované a přesné geolokace. Důraz na přesnost prostupuje pokyny a doktrinálními publikacemi napříč službami. Mimo ministerstvo obrany jedna studie za druhou navrhuje, aby USA rozšířily přesnou munici dlouhého doletu, aby zůstaly mimo obranné zóny protivníka. Vzhledem k ústřednímu významu přesnosti by jakékoli selhání přesného navádění a geolokace na budoucích bojištích bylo pro americké operace katastrofální.

Protiopatření proti přesné munici nejsou ničím novým. Přesná munice může být přesná, ale musí být řečeno, kam střílet. Protivníci si už dávno uvědomili, že skrývání a rozptýlení poskytuje první úroveň ochrany. Objekty však nelze přesouvat, což znamená, že jsou snadným cílem pro přesné zbraně, a jak jsme viděli v obou iráckých konfliktech, geografie bojiště ne vždy umožňuje nepřátelským silám se schovat. Přesnost tak zůstala nesmírně účinná, i když její schopnost zasáhnout pohyblivé nebo skryté cíle byla omezená.

Protiopatření, která nyní vidíme na Ukrajině, však představují skok vpřed. Tam kde Irák nebo Srbsko jen těžko čelily vrcholu západní technologie, Rusko se na to připravovalo po celá desetiletí. Rusko, Čína a prakticky každá země na planetě navíc sledovaly, co Spojené státy udělaly svým protivníkům, a přemýšlely o způsobech, jak tyto útoky otupit, pokud by na ně byla namířena americká palebná síla.

V důsledku toho měli Rusové velký úspěch s rušením signálů GPS a spoofingem (zkreslováním signálů tak, aby byly nepřesné). Excalibur, přesná dělostřelecká střela, se již nepoužívá, protože její účinnost klesla pod 10 % u munice, která stojí 160 000 dolarů za kus. Podobně se JDAM a bomby s malým průměrem odpalované ze země (GLSDB) staly do značné míry neúčinnými. GMLRS se potýká s problémy. To je hlavní část americké přesné munice krátkého a středního doletu, která se zjevně stala neúčinnou.

Postiženy jsou nejen zbraně, ale také sledovací systémy, které se staly nespolehlivými. Například piloti, kteří létají v blízkosti válečných zón, zjišťují, že místa v jejich navigačních systémech jsou zakódovaná a tak nespolehlivá, že vypínají GPS.

Vývoj protiopatření není překvapivý – existuje mnoho příkladů z obou světových válek, kdy jedna strana udělala krok a druhá reagovala. Skutečnost, že byla přijata protiopatření, však neznamená, že si USA mohou dovolit nereagovat. Zpoždění se platí krví. Před katastrofálním válečným neúspěchem musí Spojené státy zavést zajišťovací strategii v době míru.

Jedním z prvků takové strategie by bylo zlepšení navádění munice, aby se překonalo rušení, nebo se mu zabránilo. Dalším by bylo získání alternativních druhů munice, které by se vyrovnaly se sníženou přesností. Posledním prvkem by bylo školení personálu, aby se přizpůsobil prostředí.

Vylepšení GPS. Obranný průmysl vymyslel způsoby, jak snížit účinnost rušení a falšování identity, a ministerstvo obrany se předhání v jejich implementaci. Existují speciální procesory, antény a signálové procesory pro čtení zkreslených nebo slabých signálů a nepochybně existují také utajované programy. Postupem času se nejúčinnější vylepšení stanou na bojišti všudypřítomná. Poválečná hodnocení operací na Ukrajině je pomohou identifikovat.

Přesto existují limity. V nejlepším případě je signál GPS slabý – satelit je 23 000 mil daleko na geosynchronní oběžné dráze. Dále, ne všechna munice může pojmout všechna vylepšení. Například dělostřelecké granáty mají přísná omezení pro antény a prostor.

Naštěstí americký GPS není jediným způsobem, jak navádět munici. I když žádná z alternativ není tak levná nebo účinná jako GPS, existují. Mezi možnostmi jsou:

Na munici by bylo možné umístit více GPS přijímačů, které by se propojily nejen s americkou satelitní konstelací GPS, ale i s konstelacemi jiných zemí. Rusové mají GLONASS, Číňané BeiDou (BDS) a Evropská unie má Galileo. Některé mobilní telefony se již připojují k více geolokačním sítím. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o přijímače a nikoli vysílače, nemají bezpečnostní problémy jako používání čínské sítě 5G. Přestože jsou všechny tyto konstelace náchylné k rušení, protivníci se mohou zdráhat je všechny vypnout, včetně svých vlastních. Pokud by například Číňané vypnuli svůj vlastní systém, aby zmařili dodávky americké munice, vážně by to narušilo jejich ekonomiku a občanskou společnost.

Inerciální navigační systémy (INS) mají citlivé senzory (akcelerometry a gyroskopy), které měří zrychlení a směr. Tato data a známý výchozí bod umožňují INS určit, kde se nachází a kam potřebuje letět. Ačkoli je inerciální navigace imunní vůči rušení, je méně přesná než GPS a mnohem dražší. Je nevhodná pro dělostřelecké granáty, které při výstřelu musí vydržet obrovskou akcelerační sílu (16 000 g).

Porovnávání terénu využívá senzory na střele k identifikaci terénu, nad kterým letí. Poté to porovná s mapou terénu ve své paměti a použije tuto mapu k navigaci k cíli. Porovnávání obrysů terénu je přesnější než inerciální navigace, protože poskytuje terminální navigaci. Je však nákladné a vhodné pouze pro velké rakety dlouhého doletu, kde dodatečná hmotnost a náklady nepředstavují významný problém. Například střely Tomahawk obsahují tento systém spolu s GPS.

Laserové navádění používá k osvětlení cíle pozorovatele; munice vidí laser a navádí ho po paprsku. Mnoho raných přesně naváděných municí mělo takové navádění. Je efektivní a těžko se ruší, ale má jednu obrovskou nevýhodu: Pozorovatelé musí být blízko cíle. Pro letadla to znamená dostat se hluboko do obranného pásma protivníka. Na zemi vyžaduje jasný výhled na cíl a úzkou koordinaci se střelcem. Spojené státy měly laserem naváděnou dělostřeleckou munici zvanou Copperhead, ale ta se používala jen zřídka kvůli problémům s koordinací.

Alternativní munice: Mají-li být přesné zbraně zpochybněny, pak nejjednodušší odpovědí může být zvýšení nákupu nepřesných zbraní.

Kazetová munice byla páteří dělostřelectva a raketové palebné síly v 80. a 90. letech. Tím, že rozprostřely svou výbušnou sílu na širokou oblast, byly mnohem účinnější než běžné dělostřelecké projektily, sedmkrát účinnější při analýzách na bojišti a až čtyřicetkrát účinnější při testech. Vysoká míra selhání submunice však vedla k omezením ze strany většiny světových mocností. Spojené státy si takovou munici ponechaly pro případ nouze a nasadily "jednotnou" munici jako náhradu. Spíše než aby rozprostírala bomby po širokém okolí, jednotná munice koncentruje svou výbušnou sílu na jednom místě. Přesné navádění spolu s velkým zlepšením umístění cíle umožnilo, aby bod dopadu byl přímo nad cílem, takže nedošlo ke ztrátě účinnosti proti bodovým cílům.

Problém nastává, když selže navádění. Pak by jednotný dopad nemusel být dostatečně blízko k cíli, aby způsobil poškození, ale kazetová munice by stále měla účinek. Plošný dopad ji činí odolnou vůči nedostatku přesnosti.

Pro rakety MLRS armáda vymyslela alternativní hlavici, která vystřelí 160 000 wolframových kuliček, čímž vytvoří efekt brokovnice a replikuje účinky kazetové munice. To by mohla být atraktivní modifikace pro některé munice, ale tento přístup nemusí být technicky schůdný pro dělostřelecké granáty kvůli jejich menší velikosti. (Wolfram je navíc vzácná strategická surovina, pro kterou existuje v průmyslové válce mnohem vhodnější využití - pozn. KD.)

Další možností je použít čistou masu. Překvapivým výsledkem války na Ukrajině je význam neřízené dělostřelecké munice. Ukrajina a Rusko mají neukojitelnou touhu po dělostřelecké munici, přičemž kombinované výdaje během intenzivních bojů pravděpodobně dosáhnou půl milionu měsíčně.

Americká armáda sází na hmotnost a přesnost. Jak uvádí její operační příručka: "Lídři generují palebnou sílu přímou a nepřímou palbou, za použití hmotnosti, přesnosti nebo obvykle kombinace obou." Armáda tedy provádí různé programy přesného útoku od přesných raket až po hypersoniku. Armáda také šestinásobně zvyšuje výrobu "hloupých" dělostřeleckých granátů z předválečné úrovně 14 000 měsíčně na 100 000 měsíčně do roku 2025. Zachovává si strukturu dělostřeleckých sil, aby mohla produkovat velké množství palby.

Naproti tomu námořní pěchota důrazně odmítla jakékoli spoléhání se na masu a vsadila na přesný útok na velké vzdálenosti. Zlikvidovala většinu svého dělostřelectva a asi třetinu svého letectva. Místo toho má tři baterie Tomahawků dlouhého doletu a 14 baterií protilodních střel.

Výcvik a očekávání. Americká armáda je závislá na geolokačních systémech nejen kvůli munici a palebné síle, ale také kvůli lokalizaci a koordinaci. Vzhledem k tomu, že protiopatření protivníka ovlivňují přesnou munici, ovlivňují také schopnost spřátelených sil vědět, kde se nacházejí. Sledováním přátelských, neutrálních a nepřátelských sil zlepšují systémy velení a řízení manévrování a omezují bratrovražedné incidenty. Umožňují také jednotlivcům a jednotkám neustále vědět, kde se nacházejí, a to i v tom nejnáročnějším terénu.

Během regionálních a protipovstaleckých konfliktů v posledních 25 letech byla americká armáda rozmazlená svými vynikajícími znalostmi bojiště. Pokud tyto automatizované systémy selžou, vojáci se budou muset vrátit k manuálním nebo samostatným grafickým systémům. Nejsou technicky obtížné, ale vyžadují hodně cviku, aby byly účinné ve velkém měřítku. I jednoduché úkoly, jako je navigace s mapou, vyžadují výcvik a praxi. Tyto dovednosti v armádě zakrněly a je třeba je znovu objevit jako zálohu pro případ, že by se elektronické systémy staly nespolehlivými.

Evoluce, ne revoluce. Myšlenkový experiment se vyplatí. V roce 2022 CSIS uspořádala sérii válečných her, které analyzovaly americko-čínský konflikt o Tchaj-wan. Spojené státy a jejich koaliční partneři by mohli udržet autonomní a demokratický Tchaj-wan, i když za vysokou cenu. Koalice by to mohla udělat díky velkému počtu přesné munice dlouhého doletu, zejména protilodní. Čínská flotila, připoutaná k Tchaj-wanu kvůli potřebě podpory obojživelných sil, byla těmito raketovými útoky zdecimována. Pokud by se stalo něco, co by tyto raketové útoky výrazně snížilo, pak by se výsledek konfliktu dramaticky, nečekaně a rychle změnil.

Přesnost z bojiště jen tak nezmizí. Žádné protiopatření zcela nezneutralizuje geolokační systémy a pro každé protiopatření bude existovat protiopatření. Dále, pouze ti nejsofistikovanější oponenti mohou nasadit celou škálu protiopatření a držet krok v soutěži opatření/protiopatření; Izrael například neoznámil významné narušení svých přesných útoků proti Hamásu. Nicméně každá budoucí soutěž bude mít určitou schopnost omezení přesnosti a operace ve velmocenském konfliktu proti Číně nebo Rusku budou čelit extrémním protiopatřením.

Ministerstvo obrany tedy musí pokročit s výše popsanými zajišťovacími opatřeními. Důsledky překvapení sníženou účinností by byly zničující.

Zdroj v angličtině: ZDE

2
Vytisknout
2449

Diskuse

Obsah vydání | 11. 7. 2024