Stop násilí na dětech a domácímu násilí

10. 7. 2024

čas čtení 5 minut

Tisková zpráva

Piráti v úterý ve Sněmovně podpořili návrhy, které lépe ochrání oběti a napomohou prevenci

Praha 9. července 2024 Piráti se v úterý znovu postavili na stranu obětí a řekli násilí jasné “ne”. Do druhého čtení dnes poslanci posunuli novelu občanského zákoníku, která zavede jednotnou definici domácího násilí a přispěje tak k efektivnější ochraně obětí, i novelu, která zakáže tělesné trestání dětí. Násilí totiž často podněcuje další násilí a přispívá k začarovanému kruhu patologického chování ve společnosti. Ten je potřeba přerušit.

 

Za mě osobně i za nás Piráty je jakékoliv násilí, ať už jde o fyzické, psychické, ekonomické či sexuální naprosto nepřijatelné. A pokud se ho na nás dopouští naši nejbližší – partner, partnerka, rodič nebo naopak potomek, je ještě mnohem obtížnější se mu bránit. Proto musíme udělat maximum pro to, abychom obětem pomohli a abychom násilí ideálně předcházeli,” řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš ke změnám občanského zákoníku, které dnes i díky Pirátům postoupily do druhého čtení.


Zákaz tělesných trestů dětí vnímám jako jednoznačně správný krok. Pokud totiž děti učíme, že se situace řeší bitím nebo fyzickými tresty, je velmi časté, že z těchto dětí vyrostou lidé, kteří ani v dospělosti nebudou umět k problémům přistoupit jiným způsobem. V zemích, které se k podobné právní úpravě uchýlily před námi, došlo k výraznému snížení míry násilí i mezi dětmi samotnými – jednoduše se ve škole mnohem méně praly,” vysvětlila poslankyně Klára Kocmanová. „Samotná deklarace v zákoně samozřejmě nevyřeší všechno. Velmi potřebná je ruku v ruce s tím také podpora rodin, podpora pozitivní výchovy, osvěta a také práce s původci násilí,” doplnila s tím, že ač je zákaz trestání dětí důležitý, sám o sobě násilí nevyřeší. Zkušenosti ze světa však ukazují, že tato či jí podobná legislativní úprava zpravidla spustí dominový efekt a ve svém důsledku podnítí také tolik potřebnou seriózní diskusi o problematice i na dalších, nelegislativních, úrovních. 


Další klíčová úprava občanského zákoníku, která taktéž pomůže předcházet násilí, je pak jednotná definice domácího násilí. Domácí násilí je totiž nejrozšířenější forma násilí vůbec a může ho zažít kdokoliv, nehledě na pohlaví, věk, vzdělání, nebo sociální status. „Právě proto je zásadní, aby všichni aktéři táhli za jeden provaz a situaci obětí co nejvíc ulehčili. To ale nepůjde, pokud každý bude chápat domácí násilí jinak. Ve stejných případech prostě musí policie, soudy, OSPOD i pomáhající organizace hodnotit tyto případy stejně. Ať už se stanou v jakémkoli prostředí. Jedině tak budeme moct obětem pomáhat co možná nejlépe. Proto musíme současnou roztříštěnou praxi sjednotit,” uvedla Kocmanová k další důležité úpravě, kterou dnes poslanci projednali. Chtěla bych také velmi poděkovat paní zmocněnkyni pro lidská práva Kláře Laurenčíkové a vládnímu odboru rovnosti, kteří na jednotné definici dlouhé roky pracovali, a organizaci Ne Násilí, která ji iniciovala,” dodala k návrhu jednotné definice domácího násilí.


„Problém současného stavu je v tom, že nyní právní řád České republiky definici domácího násilí neobsahuje – byť s ní pracuje asi v 10 předpisech. V důsledku toho pak dochází k tomu, že domácí násilí vnímají jednotlivé orgány i oběti různě. Oběti jsou pak navíc v určité pasti, kdy si někteří kvůli tomu, že nevědí, jestli jde, nebo nejde o domácí násilí, ani neříkají o pomoc,” navázal na Kocmanovou ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun. „Nová definice vychází z poznatků praxe a reflektuje definice domácího násilí v právních řádech jiných evropských zemí. Je poměrně široká, pokrývá fyzické, psychické, sexuální, ale i takzvané ekonomické násilí. Navíc říká i to, že se násilí nemusí odehrávat pouze mezi partnery v rodině – pokrývá také násilí na seniorech a seniorkách ze strany osob, které o ně v domácnosti dlouhodobě pečují,” vyjmenoval s tím, že nových opatření je samozřejmě ještě více a že všechna dohromady mají zajistit, že o oběti domácího násilí bude stát pečovat s větším zájmem, než je to nyní. 


Obě výše zmíněné úpravy přispějí k tomu, že bude do budoucna možné lépe předcházet násilí a pomáhat obětem. Vedle přijetí nové definice znásilnění, která mnohem lépe reflektuje skutečné situace, a vedle snah o ratifikaci Úmluvy o potírání násilí jde o další krok Pirátů směrem ke splnění slibu, který vláda dala občanům ve svém programovém prohlášení. V tom se zavázala k boji proti domácímu násilí a Piráti dlouhodobě stojí za tím, že sliby je nutné plnit.

0
Vytisknout
875

Diskuse

Obsah vydání | 12. 7. 2024