Daň z cukru funguje!!

10. 7. 2024

čas čtení 5 minut
V ČR protestuje potravinářský průmysl proti návrhu zavést daň z cukru. Prý to nefunguje. A hned vzniká typická rozsáhlá diskuse, v níž se složitě probírá téma, které je v zahraničí dávno uzavřené a jasné. Viz níže:


Británie: Studie zjistila, že denní spotřeba cukru u dětí se snížila pouhý rok po zavedení daně o polovinu


Úspěch podle odborníků ukazuje, že potřeba rozšíření daně na další potraviny a nápoje je "naprosto jasná"


Studie zjistila, že množství cukru z nealkoholických nápojů zkonzumovaných dětmi ve Spojeném království se během jednoho roku po zavedení daně z cukru snížilo na polovinu.

Daň, která vstoupila v platnost v dubnu 2018, byla tak úspěšná při zlepšování stravování lidí, že odborníci uvedli, že potřeba rozšíření daně na další potraviny a nápoje s vysokým obsahem cukru je nyní "absolutně jasná".

 

Výzkum, který byl zveřejněn v časopise Journal of Epidemiology and Community Health, zkoumal odpovědi 7 999 dospělých a 7 656 dětí, které v letech 2008 až 2019 odpovídaly na každoroční celostátní reprezentativní průzkum stravování a výživy ve Velké Británii.

Ukázal, že denní příjem cukru u dětí klesl v roce po zavedení daně přibližně o 4,8 g a u dospělých o 10,9 g.

Celkový příjem volných cukrů ve stravě, včetně potravin a nápojů, činil u dětí na začátku studie přibližně 70 g denně, na konci studie však klesl na přibližně 45 g.

U dospělých studie zjistila, že celková spotřeba volných cukrů ve stravě činila přibližně 60 g denně a do konce studie klesla na přibližně 45 g denně.

I přes toto snížení však množství cukru konzumovaného dospělými a dětmi stále překračuje doporučené hodnoty a přispívá k vysoké míře zubního kazu, obezity, cukrovky a dalších onemocnění.

Studie zjistila, že ve srovnání s obdobím před vyhlášením daně z cukru v roce 2016 se po vyhlášení daně snížila konzumace volných cukrů ze všech nealkoholických nápojů u dětí přibližně o polovinu a u dospělých o třetinu.

Výzkumníci rovněž poznamenávají, že pokles spotřeby volných cukrů pozorovaný v celé stravě, a nikoli pouze z nealkoholických nápojů, naznačuje, že spotřeba volných cukrů z potravin klesala také již od roku 2008.

Eddie Crouch, předseda Britské asociace zubních lékařů, uvedl, že daň z cukru přináší "hmatatelné výsledky" a je účinná.

Dodal: "Potřeba jejího rozšíření na cereálie je pro každou vládu, které záleží na prevenci, absolutně jasné. Nemusí to zvyšovat životní náklady. Tam, kde dobrovolná opatření na změnu složení selhala, nutí daň potravinářský průmysl dělat správné věci."

Podle Světové zdravotnické organizace a britského Vědeckého poradního výboru pro výživu by spotřeba volného cukru měla být nižší než 5 % celkového kalorického příjmu člověka. U dospělých by to mělo být omezeno na 30 g cukru denně, u dětí ve věku 7 až 10 let na 24 g a u dětí ve věku 4 až 6 let na 19 g cukru.

Dr. Nina Rogersová, hlavní autorka studie, která působí na Fakultě klinické medicíny Cambridgeské univerzity, uvedla: "Výsledky naší studie jsou povzbudivé a ukazují, že poplatek britského průmyslu u nealkoholických nápojů je spojen s významným snížením denního příjmu cukru u dospělých a dětí. Tyto výsledky jsou v souladu s předchozími výzkumy, které ukazují snížení nákupu cukru z nealkoholických nápojů v domácnostech jeden rok po zavedení daně."

Dodala: "Nová britská vláda by mohla zvážit rozšíření daně na další (v současnosti osvobozené) nápoje s vysokým obsahem cukru, nebo dokonce na některé potraviny. Mohla by také zvážit restrukturalizaci daně tak, aby se uplatňovala spíše na gram cukru/100 ml než na prahovou hodnotu."

Dr. Kawther Hashem, přednášející výživu v oblasti veřejného zdraví na Queen Mary University of London, uvedl: "Tato nová analýza potvrzuje význam politik zaměřených na zlepšení nutriční kvality potravin a nápojů. Jako účinný nástroj, který výrobce potravin a nápojů motivuje ke snížení obsahu cukru, se ve Velké Británii osvědčila zejména daň pro průmysl nealkoholických nápojů (SDIL).

"S nástupem nové vlády se tvůrci politik vyzývají, aby zvážili uplatnění podobného poplatku i na další výrobky, které mají klíčový podíl na příjmu cukru, jako jsou čokoládové cukrovinky, a posunuli tak stravování zdravějším směrem."

Mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociální péče uvedl: "Tato vláda podnikne kroky k odstraněná špatného zdravotního stavu a bude čelit krizi obezity, čímž zmírní zátěž pro zdravotnictví  a pomůže lidem žít déle v dobré kondici.

"Zavedeme přísná omezení reklamy na nezdravé potraviny a zakážeme dětem kupovat sladké energetické nápoje s vysokým obsahem kofeinu.

"Budováním zdravější společnosti pomůžeme vybudovat zdravou ekonomiku."

Podrobnosti v angličtině ZDE

1
Vytisknout
1302

Diskuse

Obsah vydání | 12. 7. 2024