Pascalův a packalův zákon

12. 12. 2022 / Wenzel Lischka

čas čtení 3 minuty

Pascalův zákon je veledůležitý zákon hydromechaniky, který platí i pro plyny, a také pro případy jakéhokoliv systému, zvláště pak uzavřeného.

Jestliže na kapalinu v uzavřené nádobě působí vnější tlaková síla, pak tlak v každém místě kapaliny vzroste o stejnou hodnotu.

Působením vnější síly na kapalinu vzroste tlak ve všech místech stejně. Teoreticky jsem Pascalův zákon a jeho vědecké výklady nestudoval. Z praktických experimentů, jsem dospěl k poznání, že pokud vnější tlak na systém narazí na jeho hranice, dochází ke zpětné reakci, takže tlak v uzavřeném systému stoupá, postihuje i onen vnější tlak, a projevuje se i mimo daný systém.


V praktickém životě můžeme sledovat působnost Pascalova zákona všude možně. Například vyhlašujeme ekonomický zákon trvale udržitelného růstu, ovšem s tím že zdroje jsou omezené – tj. systém má hranice, které vytvářejí zpětný protitlak (devastaci životního prostředí). A tlak v ekonomicko-ekologickém systému stoupá.

Dobrým příkladem je fotbalový míč. Pokud by u něho neplatil Pascalův zákon, tato úžasná a nás fascinující hra by nebyla nijak možná. Takto dvě stáda sprostých kopáčů do míče okopávají jeho uzavřený systém, a míč všelijak poskakuje, a působí svými reakcemi zvýšený tlak dokonce i na hlediště stadionu, které je plné diváků.

Nebo, zatlačíme na občanskou společnost nějakým opatřením, a ona se bouří, takže zpětnou sílu její reakce můžeme výhodně ekonomicky využít. Nejhorší je společnost, která je v pasivním klidu, například při největších konzumních svátcích v roce. Pak hlavně společnost spotřebovává a příliš neprodukuje, čili ekonomický růst poklesává. Necháme ji chvíli odpočinout, ale pak do ní při návratu do normálu musíme opět začít kopat.

Výborným příkladem působnosti Pascalova zákona je válka, která se nachází v určitém uzavřeném systému (lokálním nebo globálním). Pokud na něj vyvíjíme vnější tlak, tento se šíří všemi směry – a postihuje všechny znepřátelené strany, které na něj zpětně reagují. Zvýšený tlak, který tím vznikl, lze výhodně ekonomicky využít.

Zdánlivě třeba podporujeme stranu nám přátelskou, ale ona se tím mocně posiluje i strana nám nepřátelská. Nebo tlačíme na stranu nám nepřátelskou a ona tím tlačí na stranu nám přátelskou. Tlak se přece šíří všemi směry i mimo systém, a tlačí zpětně i na nás. Podobnost s fotbalovým míčem je zde čistě náhodná.

Zvláštní prozkoumání si určitě zaslouží finanční systém. Bohužel na tento výzkum momentálně nemám žádné peníze. Nějak na mne nepříjemně tlačí.

Než začneme něco vyvádět, měli bychom si předtím vždy řádně prostudovat Pascalův zákon. Jinak podléháme zákonu packalovu. Potom nás může jímat vztek, a můžeme se mylně domnívat, že když tlačíme na pilu, tak za protitlak a uříznutý prst může materiál polena, které bychom rádi rozřezali na špalky. Nikoliv.

Za všechno může Pascalův zákon. Měli bychom být Pascalovu zákonu vděční, neboť nás zbavuje viny a mravně nás očišťuje. Jsme pouze pouhými nástroji Pascalova zákona, jsme pouzí packalové.

1
Vytisknout
5729

Diskuse

Obsah vydání | 15. 12. 2022