Nemyslíme na malé příčiny s velkými následky

13. 12. 2022 / Karel Červený

čas čtení 9 minut


Jsou všude okolo nás. Některé jsou významné, jiné méně. Například jeden lékař v Ostravě si pořádně nepřečetl zprávu z předoperačního vyšetření a odebral pacientovi zdravou, místo nemocnou ledvinu. Pacient za tři týdny zemřel. Dotyčnému lékaři dokonce ani při tom, když zdravou ledvinu vyndával, nebylo divné, že by ji měl vyoperovat. Ta, která se měla vyoperovat, byla malá scvrklá, nefunkční. Druhá byla velká, zdravá. Nepřesvědčil se proč. Normálně by měl znovu vše překontrolovat a rozhodnout se správně či problém konzultovat s nadřízeným. Zamyšlenost, nepozornost se mu vymstily. Prostě u práce nemyslel. Malá příčina, velký následek. Podobný případ se stal v nemocnici v Hradci Králové, kde jeden lékař také udělal chybný zápis z předoperačního vyšetření, v němž si spletl strany. Lékař operatér měl vyoperovat ledvinu s velkým nádorem. Lékař se řídil se lékařskou zprávou a vyoperoval úplně zdravou ledvinu. Nepřemýšlel. Pracoval jako stroj. Pacient musel léta chodit na dialýzu a byl neschopen normálního života. Nesoustředěnost je typickou malou příčinou s velkým následkem. Velmi častou.

 

Mladík v lese v Kalifornii odhodil nedopalek cigarety a shořelo 5600 hektarů lesa, řada domů a zahynulo mnoho zvířat. Malá příčina, velké následky. Mladí manželé z Číny si v horách chtěli pořídit co nejlepší selfie a spadli ze skály. Zabili se. Malá příčina, velké následky. Byly okolo nic cedule, varoval je strážce parku.

Alois Hudec, chlapec postižený obrnou (levé tváře a levé kyčle) po prodělaném záškrtu, se rozhodl, že se stane gymnastou. Opakovaně dřel a trénoval, až v roce 1936 suverénně zvítězil na kruzích na olympiádě v Berlíně. Malou příčinou bylo pevné rozhodnutí a pak soustavná dřina s posilujícími zpětnovazebními smyčkami.

Pravidlo 20/80 – základ všeho

Jedná se o základní pravidlo pro podnikání, pro osobní život každého z nás i pro celou společnost. Jde o hledání malých příčin, které vedou k velkým následkům. V dobrém i ve zlém.

Je s podivem, že i když je pravidlo tak jednoduché, využívá jej jen tak málo (inteligentních) lidí. Ostatním je Pravidlo 20/80 skryto. Mnozí o něm už slyšeli, ale jen povrchně ve škole či na školení o řízení kvality. Málokomu dojde, že jde o univerzální pravidlo do všech životních situací. Je to k nevíře, že tak mnoho lidí žije bez poznání, jak by mohl jejich život být mnohem lepší. Ne o deset procent, ale o stovky i tisíce procent. Absurdnost nepoužívání Pravidla 20/80 se podobá situaci, jako kdyby v dnešní moderní době lidé místo elektřinou, poháněli všechny stroje klikou nebo párou a neuměli vysvětlit proč.

Kdyby se Pravidlo 20/80 vyučovalo od mateřské školy až po VŠ po celé planetě, svět by fungoval mnohem, mnohem lépe. Voliči by volili lepší politiky. Ti by podle Paretova pravidla lépe sloužili lidem. Lidstvo by mělo asi jen desetinu problémů, které dnes řeší. Jak to? Politikové svou nemoudrou činností či záměrnou nečinností vyprodukují neuvěřitelné množství problémů. Problémů, které by nebyly, kdyby oni nebyli. Produkují více problémů, než jsou schopni vyřešit. Věnují se jen tomu, co je rychlé k provedení, má rychlou návratnost či rychlé efekty. Věnují se jen problémům, jejichž vyřešení lze rychle „prodat voličům“. Důležité, dlouhodobé problémy, jako jsou dopady klimatu na život lidí, rozšiřující se fake news a deep fake, migrace, terorismus, rostoucí nesoudržnost společnosti, hrozba občanské války, extrémismus ve všech podobách, hrozba dalších pandemií, neplacení daní ze strany nejbohatších lidí a firem, zastaralé školství, nesprávně nastavené placení zdravotního a sociálního pojištění (chybí bonusy malusy), ústupky diktátorům, válka na Ukrajině, hromadění odpadků, oceány a moře bez ryb, každotýdenní ztráty několika druhů živočichů a rostlin, plýtvání veřejnými penězi, přijímání nekvalitních zákonů, prorůstání organizovaného zločinu do politiky apod. Lidstvo, místo aby se rychle rozvíjelo, „plácá se na místě“ v mnoha problémech, které by vůbec nemusely existovat. Lidé nemají vizi, že bude někdy lépe. Vůdcové jim ji nedávají. Lidé se nemají na co těšit a propadají frustracím a depresi. V EU trpí psychickými problémy (úzkosti a deprese) třetina lidí.

Mnohé z těchto problémů pak musí řešit a napravovat buď úředníci dávno po tom, kdy tam dotyční politikové už nejsou, nebo občanské organizace, které musí suplovat roli státu či veřejné správy a napravovat chyby politiků tam, kde jim kompetence stačí. Prostě amatérismus ve spojení s chamtivostí je vizitkou našeho politického systému, který vznikl ve století páry. Tam měl opodstatnění, různá sdružení a cechy hájily zájmy svých členů a problémy se jevily buď levé nebo pravé. Dnes už problémy většinou nejsou ideologicky ani levé ani pravé, jsou to jen problémy k řešení.

Spásný vzorec na všechno

Každého, kdo Paretově pravidlu rozumí, trápí vědomí, že by ve správě věcí veřejných mohlo jít vše hladce, efektivně. Všeobecná znalost Pravidla 20/80 by dokázala nastartovat energii a osobní účast mnoha lidí, protože by viděli smysl své snahy. Ale když národům vládnou „loupeživí rytíři“, tak jsou lidé zklamaní, frustrovaní, pasivní a hledí si jen svého. Život je pro mnohé neradostný.

Kupodivu ani soukromé firmy nejdou příkladem v efektivitě řízení. Přitom jim ve využívání Pravidla 20/80 žádní politikové nebrání. Bohužel, je jen málo firem, které dokážou Paretovo pravidlo každodenně používat. Někde jej vnímají hlavně jako nástroj pro řízení kvality. Málokoho z manažerů napadne, že jím lze řídit vše. Tedy práci top managementu i celé firmy.

Jak Pravidlo 20/80 využívají pro sebe jednotlivci?

Co se týká jednotlivců, tam je situace lepší, mnohem lepší. Na světě se prodalo několik miliónů knih o Paretově pravidlu. Mnozí lidé si Pravidlo 20/80 osvojili a využívají jej ve všech oblastech svého osobního i profesního života a učí tomu i své děti. Aby Pravidlo 20/80 mohlo sloužit co nejvíce lidem, přečtěte si ji. Recenzent RNDr. Mirko Křivánek o knize napsal:

„Výjimeční laterální a systémoví myslitelé, kteří srozumitelným a jednoduchým způsobem převádějí nápady a myšlenky do praxe, dokáží inspirovat nejenom generace studentů, manažerů, lídrů, ale i nás všechny, kdož se nebojíme formulovat a naplňovat naše vize a vést smysluplný život. Tito myslitelé jsou nanejvýš potřební, avšak vzácní. Dr. Karel Červený je jedním z nich. Jeho nová kniha Nápady pro život a byznys - Paretovo pravidlo v praxi (Grada) je toho velkým svědectvím. Autor je výtečný pozorovatel, zkoumá a na příkladech popisuje jevy a události, které nastaly a jednoduše demonstrují onen magický název této knihy. Velmi cenné jsou jeho postřehy, komentáře a vysvětlení. Svět by se stal určitě ideálnějším, kdyby ti, kteří dělají rozhodnutí, vždy dokázali oddělit podstatné věci od nepodstatných, využívali Paretovo pravidlo a domýšleli okamžité, ale zejména časově zpožděné následky svých rozhodnutí. Přitom se nejedná primárně o negativní, ale zejména o objektivně pozitivní „vedlejší účinky“, které si uvědomuje až když nastanou, a často nevíme co s nimi. Autor vysvětluje, proč kauzální vztahy mezi různými entitami tohoto světa a zpětná vazba musí být a zůstat v centru naší pozornosti. Autor je skvělý vypravěč, který vede a učí čtenáře strategickému systémovému myšlení, klade si správné a provokativní otázky, na které nalézá překvapivě jednoduché odpovědi.

Kniha je přínosná, veskrze praktická a vyplňuje mezeru na českém literárním odborném kolbišti. Žijeme v době zranitelnosti, nejistoty, složitosti a nejednoznačnosti, a proto je nutné přemýšlet a poznávat, jak konkrétní malé příčiny mohou mít konkrétní velké následky. Dr. Červený touto knihou jednoduchou a přístupnou formou obohacuje čtenáře v technikách poznávání a ovlivňování světa. Vždyť ty nejskvělejší myšlenky bývají ty nejjednodušší – někdy je ale nutné, abychom přehodnotili naše zakořeněné modely a otevřeli se poznání. Osvojením nabízených myšlenek a návodů obsažených v této knize se čtenáři rozšíří obzory a k tomuto kognitivnímu ideálu se jistě přiblíží“.

PhDr. Karel Červený, MSc., DBA

1
Vytisknout
4599

Diskuse

Obsah vydání | 15. 12. 2022