Dominik Feri a anatomie kritického myšlení

27. 5. 2021 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty

Když je oblíbená postava veřejného života, notabene taková, která je spojena s obranou určitých hodnot, vystavena do pozice, v níž právě tyto hodnoty svým údajným jednáním podrývá, dochází k pobouření či zklamání, ale na druhé straně k potřebě brát takové zobrazení skepticky, případně k nesnadnému vyrovnávání s tím, že by reprezentant hodnot, které člověk sám zastává, selhal. V případě Dominka Feriho je to právě tak, jak ukazují nekonečné diskuse na sociálních sítích, v nichž se objevuje vše: odsouzení, znechucení, lítost, uznání, obhajoba. Většinou podle toho, jakou sounáležitost daný člověk s touto narušenou reprezentací pociťuje. Je to vcelku pochopitelné v okamžiku, kdy nejde o soudní rozhodnutí, ale o svědectví zprostředkovaná prostřednictvím médií. Taková situace umožňuje nechat se vcelku libovolně zmítat emocemi. V tomto případě je ale možná úsudek poměrně dobře zpřesnit. 

V prvé řadě jde o důvěryhodnost původního zdroje. K tomu pochopitelně musí člověk umět důvěryhodnost zhodnotit, v čemž mu nepochybně pomáhá určitá znalost a možnost alespoň elementárně rozlišovat na škále důvěryhodnosti. Apolena Rychlíková a Alarm a Deník N jsou s ohledem na dosavadní mediální produkci zdroje, které se nepropůjčují ke zneužívání v podobě řízených diskreditací. Neexistuje proto oprávněný důvod se domnívat, že by šlo o snahu zničit pověst mladého politika. Naopak, právě spolupráce těchto dvou médií zesiluje sekt primární důvěryhodnosti.


Svědectví, na kterých novináři staví, jsou přesně popsána a doložena. V případě digitálních konverzací, které explicitně dosvědčují sexistický nátlak, mají redakce k dispozici jejich záznamy. Texty jsou vystaveny tak, že se nesnaží chování Dominika Feriho hodnotit či obviněného politika démonizovat vsuvkami či spojníky, jež by svědectví překračovaly. 

Jde o zevrubný souhrn svědectví, v nichž je možné nacházet určitou matici, algoritmus: opakuje se zesměšňování, urážky, naléhání a vynucování sexu, to vše ve velmi podobných situacích. Je vysoce nepravděpodobné, že by šlo o koordinovanou akci s cílem paralyzovat politika, svědectví pocházejí od lidí, kteří se navzájem neznají. 

Dominik Feri připouští nevhodné chování a z toho důvodu rezignoval. Není to tak, že by odmítl jakékoliv chyby a rezignoval pouze proto, že by chtěl ochránit pověst politické strany, za kterou vystupuje. Připustil, že se choval nevhodně, je si toho vědom. Mluvím zde tedy nikoliv o tom, že by k podobným situacím nedocházelo, ale o hranici, kterou rozdělujeme vhodné či nevhodné chování. Tedy třeba to, zda určitá míra osobní blízkosti vytváří nárok na sexuální akt. Opět je dobré v tomto okamžiku připomenout, že zjevně nekoordinované svědectví různých žen se v tomto okamžiku shoduje, že právě tuto hranici vnímá Dominik Feri specificky a v rozporu s tím, co lze považovat za svobodné rozhodnutí k sexuálnímu aktu.

Je tu ještě jedna okolnost, která je zřejmá pouze těm, kdo se pohybují v blízkosti dotčené scény a mají určitou osobní zkušenost. Ta je reprezentovaná třeba veřejným prohlášením Martiny Bacíkové, zakladatelky Ekonomické olympiády, kterou autor osobně dlouhodobě zná, aniž by kdy na toto téma spolu hovořili. Podobné svědectví od další osoby, která není v žádném spojení s ostatními, zaznamenal autor už před několika lety (tehdy bez konkrétních svědectví a důkazů a tedy na úrovni spekulace). Jistě lze vždy pracovat s tezí, že jde o šířenou a amplifikovanou pomluvu, v kontextu se známými okolnostmi ale tato varianta ztrácí pravděpodobnost.

Rád bych upozornil ty, kteří jsou nedůvěřiví ke zdroji, cítí náklonnost k Dominiku Ferimu, případně nejsou schopni se vyrovnat s představou, že reprezentant hodnot, které jsou jim blízké, je porušoval, že zatímco svědectví o chování Dominika Feriho jsou k dispozici, žádné důkazy o tom, že by šlo o řízenou diskreditaci postavenou na manipulaci k dispozici není. Není vůbec samozřejmé a jednoduché vystavět případnou manipulativní diskreditační kauzu v případě těch lidí, k nimž nevedou žádné indicie, jejichž jednání je neposkytuje. Berte to prosím v úvahu. 

 

3
Vytisknout
8089

Diskuse

Obsah vydání | 1. 6. 2021