Vojtěch Landa

Autor je absolvent Pedagogické fakulty MU a JAMU.