Záchrana rukojmích během procesu s Izraelskými obrannými silami v médiích

14. 6. 2024

čas čtení 7 minut
Izraelské obranné síly (IDF) provedly odvážný nájezd za denního světla, aby zachránily čtyři rukojmí držené Hamásem ze dvou různých míst v Gaze. Rukojmí byli drženi v civilních domech poblíž rušného tržiště v Nusajratu v centrální Gaze, píší Sascha Dov Bachmann, Michael de Percy a Andrew Fox.

Podle toho co víme se po osvobození rukojmích porouchalo vyprošťovací vozidlo IDF a vyvolalo palbu desítek bojovníků Hamásu vyzbrojených reaktivními granátomety a ručními zbraněmi.

Izraelské obranné síly opětovaly palbu s pomocí stíhaček a vrtulníků, vyslaly do oblasti pozemní jednotky a uvolnily bezpečnou únikovou cestu. Výsledkem bylo, že byli zachráněni čtyři izraelští rukojmí z masakru na festivalu Nova a zabit jeden vysoký důstojník izraelských speciálních sil spolu se značným počtem teroristů Hamásu a palestinských civilistů, včetně žen a dětí.

Po taktickém úspěchu Izraele se údaje o civilních obětech v Gaze staly středem pozornosti mezinárodních médií a základem pro odsouzení.

Hamás tvrdil, že při záchraně bylo zabito 274 civilistů. Izraelské obranné síly tvrdí, že jich je méně než 100. Není divu, že mezinárodní média se s prvním údajem sžila, stejně jako to dělala v minulosti, aniž by ho dále zkoumala. V důsledku toho panuje mezi médii a akademickými osobnostmi konsenzus, že Izrael neměl tuto operaci zahájit, vzhledem k pravděpodobnosti vysokých civilních obětí v důsledku operačního prostředí, kromě toho, že použil tajné operativce maskované jako palestinští civilisté, kteří používali náklaďák s nábytkem, což se kvalifikovalo jako zakázaná válečná lest.

Za prvé, Hamás je teroristická skupina zakázaná v několika západních zemích včetně Austrálie a je zodpovědný za masakry ze 7. října, které vedly k této válce.

Za druhé, strategickým cílem Hamásu je zdiskreditovat Izrael na mezinárodní scéně pomocí kognitivní dezinformační války s hmatatelným úspěchem, zejména mezi mladší generací Z. Hamás má jasný zájem na zveličování událostí, aby vypadaly pro Izrael co nejhůře.

Za třetí, zdá se, že média nevěnují číslům IDF příliš pozornost. Zatímco IDF má samozřejmě zájem na minimalizaci hlášení civilních obětí, zpravodajství o jediné demokracii na Blízkém východě by mělo být přinejmenším rovnocenné s hlášením teroristické organizace. Místo toho se zdá, že mezinárodní média dávají přednost údajům Hamásu.

To převládalo po celou dobu tažení. Kromě dobře zdokumentovaného zveličování počtu obětí při incidentech, jako byl výbuch v nemocnici Al-Ahli 17. října, OSN v květnu revidovala své zprávy o údajích o obětech z ministerstva zdravotnictví Hamásu, když se dříve spoléhala výhradně na údaje z vládní mediální kanceláře Hamásu.

Vzhledem k tomu, že se Hamás spoléhá na "mediální zprávy" o počtu mrtvých, včetně on-line zpráv, k nimž má přístup kdokoli, a využívá je jako zbraň, byl počet více než 37 000 revidován na méně než 25 000. Tato čísla se nezmiňují o obětech Hamásu, které IDF v současné době odhaduje někde v rozmezí 15 000 až 20 000. To znamená, že počet 37 000 civilních obětí se za 9 měsíců války sníží na méně než 10 000. I když se stále jedná o tragické číslo, je bezprecedentně nízké ve srovnání s jinými podobnými městskými válečnými taženími. Například v Sýrii si občanská válka dosud vyžádala životy více než 600 000 lidí.

Celková bilance v Gaze by mohla být ještě méně vážná. Těchto 10 000 platí předtím, než si uvědomíme, že čísla Hamásu jsou plná nesrovnalostí. Bližší pohled na přibližně 25 000 úmrtí přijatých OSN ukazuje více než 4 000 jmen s chybějícími, falešnými nebo duplicitními průkazy totožnosti. Seznamy navíc nezahrnují přirozená úmrtí, kterých by se dalo rozumně očekávat 4 000 až 5 000 v populaci 2,4 milionu během devíti měsíců.

Některé denní zprávy uvádějí více zabitých žen a dětí, než kolik jich bylo hlášeno. Například v říjnu 2023 bylo hlášeno 307 úmrtí za den, ale počet usmrcených dětí se zvýšil o 671. V jiných dnech, například mezi 8. a 12. prosincem, bylo hlášeno 925 úmrtí, ale nebyla mezi nimi ani jedna žena nebo dítě.

Neúměrně zastoupeni jsou muži ve věkové skupině 13–17 let, kteří ke květnu 2024 tvořili 60,4 % z celkového počtu. Ve věku do 13 let se však tento podíl vrací na 52 procent mužů, jak by se dalo statisticky očekávat. To naznačuje, že Hamás nadále dobře zdokumentovaně využívá dětské vojáky. Čísla nevyjadřují ani to, jak tito lidé zemřeli, ani čí rukou.

Což nás přivádí zpět k záchraně rukojmích. Bez ohledu na pravdu o tom, kolik civilistů zemřelo, je třeba zopakovat, že Hamás držel izraelská rukojmí v civilní oblasti, což je v rozporu se všemi zákony konfliktu.

A co je ještě důležitější, pokud rukojmí drželi civilisté, tito civilisté už nejsou nevinnými přihlížejícími, ale válčící stranou ve válce mezi Izraelem a Hamásem.

Po příjezdu týmu na záchranu rukojmích vyslal Hamás do oblasti bojovníky, protože věděl, že jsou přítomni civilisté. Je vysoce pravděpodobné, že palba Hamásu byla zodpovědná za značnou část úmrtí toho dne, a morální odpovědnost za civilisty, kteří jsou v první řadě v nebezpečí, je také kladena na bedra Hamásu.

Kdyby Hamás v první řadě nespáchal masakr a nevzal rukojmí, počet civilních obětí v Gaze v důsledku vojenské akce by byl nulový. Vyzývat Izrael, aby upřednostnil zmírňování civilních škod před dosažením vojenského cíle, kterým je záchrana svých občanů držených Hamásem jako rukojmí, je proto špatné – jak morálně, tak z praktického hlediska mezinárodního státnictví a diplomacie.

Pokud by australská rukojmí byla zajata teroristickou skupinou, právem bychom očekávali, že australské obranné síly udělají vše, co je v jejich silách, aby rukojmí v pořádku dopravily domů. Zdá se však, že OSN a někteří politici v Austrálii zapomínají, že se jedná o válku a že nevinní rukojmí jsou stále drženi zakázanou teroristickou organizací.

Vzhledem k neprůhlednosti statistik Hamásu je zavádějící, když politici a média dávají tomuto klíčovému prvku kognitivní války Hamásu takovou prioritu. A proces s IDF vedený médii hraje přímo do rukou teroristů. Jakékoli poválečné vyšetřování by mělo poukázat na povahu kognitivní války, aby OSN, naši politici a média již nikdy nebyli podvedeni teroristy.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
1905

Diskuse

Obsah vydání | 18. 6. 2024