Jeden běžný virus stále zabíjí tisíce dětí ročně - ale nové vakcíny dávají naději

20. 9. 2023

čas čtení 6 minut
 
Nejčastější příčinou hospitalizace kojenců v USA a Evropě je virus, o kterém jste pravděpodobně nikdy neslyšeli: RSV. Většina lidí ho prožívá jako mírnou infekci připomínající nachlazení. U kojenců a starších lidí však může mít velmi závažný průběh. Příznačnými příznaky jsou abnormálně rychlé dýchání, propadání hrudníku mezi žebry a pod nimi a sípání nebo praskání - znepokojivé zvuky způsobené zánětem průdušek nebo naplněním malých vzduchových vaků v plicích tekutinou. Virus ztěžuje dýchání a krmení, což je pro novorozence zásadní, ale pro kojence ještě důležitější, píše Devi Sridhar, profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Edinburku.

 
Rozdíl mezi povědomím veřejnosti o RSV a jeho následky je obrovský. Odhaduje se, že na celém světě onemocní RSV každoročně 64 milionů lidí, což způsobí přibližně 160 000 úmrtí. A celosvětově je nejčastější příčinou infekcí dolních cest dýchacích u malých dětí, na které zemře přibližně 13 000 kojenců mladších šesti měsíců a přibližně 101 000 dětí před dosažením věku pěti let. Ve Spojeném království je s RSV každoročně hospitalizováno přibližně 33 500 dětí mladších pěti let a způsobuje 20 až 30 úmrtí. Ačkoli o ní obvykle slyšíme méně, zátěž zdravotnictví v souvislosti s RSV u dětí je vyšší než v případě chřipky.

Zcela se vyhnout RSV je obtížné vzhledem k tomu, že se snadno šíří kašlem, kýcháním a infikovanými povrchy. A může postihnout jakékoli dítě; většina hospitalizací, zhruba 80 %, se týká jinak zdravých dětí. Po desetiletí se pediatři museli při léčbě nemocných dětí spoléhat na lékařské zákroky, jako je poskytování kyslíku, místo aby měli k dispozici vědecký nástroj, jak onemocnění vůbec zabránit. V posledních dvou letech však došlo ke dvěma významným vědeckým krokům v oblasti snižování nemocnosti a úmrtnosti související s RSV.

Nejprve byl ve Velké Británii a USA schválen nový lék s monoklonální protilátkou, který poskytuje dětem dočasnou imunitu proti RSV. V klinických studiích byl nirsevimab přibližně ze 77 % účinný proti hospitalizacím i případům RSV vyžadujícím lékařský zásah. Nezávislá mezinárodní studie zjistila, že u dětí, které dostaly jednu dávku nirsevimabu, došlo k 83% snížení počtu hospitalizací ve srovnání s dětmi, které dostaly jen standardní péči.

To je ohromující pokles. Na základě těchto zjištění nyní americké Centrum pro kontrolu nemocí doporučuje, aby nirsevimab dostávaly všechny děti, které jsou na začátku RSV (zimní) sezóny mladší osmi měsíců.

Za druhé, v USA a ve Velké Británii byla schválena vakcína proti RSV podávaná těhotným ženám. Klinická studie zjistila, že u matek, které byly očkovány mezi 24. a 36. týdnem těhotenství, je očkování přibližně z 82 % účinné v prevenci závažných onemocnění u kojenců v prvních třech měsících po narození. Po šesti měsících od porodu tato ochrana klesla na 69 %.
 
Vakcína funguje tak, že obsahuje laboratorně vyrobenou verzi povrchového proteinu RSV (F), který napadá buňky hostitele. V důsledku toho očkovaný dospělý člověk vytváří protilátky blokující F, které mohou zabránit infekci a které se v pozdním stádiu těhotenství předávají přes placentu plodu. Tyto mateřské protilátky chrání děti v prvních měsících života, zatímco se vyvíjí jejich vlastní imunitní systém.

Ve Velké Británii shledal Společný výbor pro očkování a imunizaci (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI), který radí vládě, oba přípravky jako vhodné pro univerzální program a poznamenal, že neupřednostňuje jeden nebo druhý zákrok. JCVI doporučil, aby "byl vypracován program očkování proti RSV, který by byl nákladově efektivní, a to jak pro kojence, tak pro starší dospělé". Začlenění těchto léčebných postupů do systému zdravotnictví však naráží na velké problémy. Dr. Ting Shi, přední světový odborník na RSV, mi řekl, že hlavní překážkou je cena: v USA se cena nirsevimabu pohybuje mezi 300 a 500 dolary za dávku, zatímco mateřská vakcína stojí zhruba 320 dolarů za dávku.

Ke snížení cen je nutné vést tvrdá jednání s farmaceutickými společnostmi, aby byly tyto léky dostupné veřejnosti. Španělská Galicie je prvním místem, které zařadilo nirsevimab do svého imunizačního programu, což znamená, že všechny děti narozené během RSV sezóny (mezi 25. zářím 2023 a 31. březnem 2024) budou očkovány v nemocnici do 24 hodin po narození. Francie plánuje podobné zavedení a Belgie, Itálie a Lucembursko jej doporučují, ačkoli i ony se potýkají s problémem nákladů. Jestliže země s vysokými příjmy mají problém sehnat finanční prostředky, v oblastech s nízkými příjmy, kde dochází k většině úmrtí dětí na RSV, je situace ještě složitější.

Jedná se o logistické a politické problémy, které lze vyřešit: důležitou zprávou je, že existují dva nové nástroje, které zabrání tomu, aby děti měly potíže s dýcháním a byly hospitalizovány. RSV má také velký podíl na každoroční zimní krizi zdravotnictví, kdy hrozí, že rostoucí počet infekcí ho zahltí. Pokud budou tyto léky zavedeny rychle a účinně, RSV u malých dětí by mohl být z této rovnice téměř vyřazen. To je dobrá zpráva a další vítězství pro vědu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

1
Vytisknout
2229

Diskuse

Obsah vydání | 22. 9. 2023