Hlavní zdroj partikulátů, které způsobují předčasná úmrtí, je vedle automobilismu zemědělství

22. 9. 2023

čas čtení 3 minuty
 
Zde je řada pozoruhodných a zásadních skutečností, které si málokdo uvědomuje.
Co je největším zdrojem PM2,5 (smrtelných částic, které způsobují celou řadu zdravotních potíží a předčasných úmrtí)?
Výfukové plyny z dieselových motorů?
Prach z pneumatik a brzd?
Kouř?
Ne.
Čpavek, píše ekolog George Monbiot.
 
Odkud pochází?

Téměř výhradně ze zemědělství.

Proto je úroveň znečištění ovzduší i v poměrně odlehlých venkovských oblastech často vysoko nad doporučeními WHO. 

Dokonce i ve velkých městech je překvapivě čpavek z farem hlavní příčinou částic PM2,5. Farmy produkují více partikulátů    než samotná města.

Čpavek z farem se podílí na vzniku částic PM2,5 v Londýně 25 %, v Birminghamu 32 %, v Leicesteru 38 %. Tato města produkují 13-24 % vlastního znečištění PM2,5 (zbytek vane z Evropy, ze stavební a silniční dopravy mimo město, z emisí z lodní dopravy a z prachu ze vzdálených pouští).

Čpavek pochází z chovů hospodářských zvířat,z  hnoje a hnojiv rozmetávaných na polích. Existují způsoby, jak jeho uvolňování výrazně omezit: skladování hnoje v nádržích, nikoli otevřeně venku, jeho vstřikování do půdy místo rozmetání, zákaz močoviny jako hnojiva, snížení kozumace masa.

Snížení emisí amoniaku je desetkrát nákladově efektivnější než snížení znečištění oxidem dusným. Kdybychom snížili emise amoniaku na polovinu, mohli bychom ve Spojeném království každoročně zachránit 3 000 životů. Snížení emisí amoniaku je *nejúčinnějším způsobem, jak snížit úmrtnost v důsledku znečištění ovzduší*.

Co pro to tedy děláme?

Všechny pokusy o omezení znečištění amoniakem vláda v reakci na lobbování brtiského Národního svazu zemědělců zmařila.
.
Národní svaz zemědělců, hlavní průmyslová lobbistická skupina, otevřeně přiznal, že velká část problému není způsobena potřebou hnojit plodiny, ale tím, že chovatelé hospodářských zvířat využívají pole k tomu, aby se tam zbavovali přebytečného hnoje.

Národní svaz zemědělců zdaleka neřeší toto současné zamořování řek a lidí, plýtvání živinami a krutý a brutální způsob chovu zvířat, ale úspěšně potlačuje všechny pokusy o zastavení škod.

Opakovaně se staví mimo jiné proti zákazu podzimního rozmetávání hnoje, který způsobuje nejhorší znečištění, a proti zákazu používání močoviny, která je velmi silným zdrojem amoniaku. Vláda zemědělcům  dala vše, co chtěli.

Přesto se tento problém - největší ze všech - téměř neobjevuje v žádné veřejné diskusi o znečištění ovzduší. Každý den našeho života jsme zbytečně otravováni jen proto, abychom se zavděčili mocné lobbistické skupině.0
Vytisknout
3025

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2023