Koronavirus

Používání antivirotik může podle vědců podporovat vznik nových mutací covidu

26. 9. 2023

čas čtení 3 minuty


Studie prokázala, že virus může přežít léčbu molnupiravirem. Vede to k vzniku jeho zmutovaných verzí, které se někdy šíří dál


Vědci konstatují, že antivirotikum používané k léčbě pacientů s virem covid-19 může způsobovat mutace viru a podporovat vývoj nových variant.

Molnupiravir, který se prodává také pod obchodním názvem Lagevrio, je navržen tak, aby mutace koronavir zničily, ale vědci našli důkazy, že virus může někdy přežít, což vede k mutovaným verzím, které se občas šíří na další lidi.

 
Neexistuje žádný důkaz, že by molnupiravir vedl ke vzniku nebezpečnějších variant covidu, ale vědci uvedli, že mutace zvýšily genetickou rozmanitost viru ve volné přírodě a poskytly mu více možností pro budoucí vývoj.

"Lidé mají z molnupiraviru určité obavy a tato studie je do jisté míry konkretizuje," řekl Dr. Theo Sanderson, hlavní autor studie a postdoktorand na Francis Crick Institute v Londýně. "Víme, že tyto viry mohou být po značném počtu mutací stále živé a v některých případech mohou být stále přenosné."

Podle vědců jsou tato zjištění důležitá pro další posuzování rizik a přínosů molnupiraviru a dalších vyvíjených léků, které fungují podobným způsobem.

Vědci v časopise Nature popisují řadu důkazů, které naznačují, že molnupiravir může příležitostně vytvářet vysoce zmutované, ale životaschopné formy covidu. První náznak se objevil, když výzkumníci prošli celosvětové databáze, které obsahují více než 15 milionů genomů covidu. Vědci našli charakteristické mutace ve virech z roku 2022, tedy po zavedení molnupiraviru. Když lék pozměňuje RNA viru, zvyšuje podíl specifických mutací v určitých oblastech genetického kódu.

Kromě toho, že vědci objevili charakteristické mutace ve variantách covidu získaných od pacientů, zjistili, že se častěji vyskytují v zemích, které molnupiravir používají nejvíce, jako je Velká Británie, Austrálie, USA a Japonsko. Další analýzy zjistily, že charakteristické mutace se častěji vyskytovaly u covidu odebraného starším pacientům, kteří byli častěji léčeni tímto lékem.

Jako poslední důkaz vědci vybrali několik vzorků virů v Anglii, které nesly charakteristické mutace molnupiraviru, a požádali britskou agenturu pro zdravotní bezpečnost, kteří pacienti byli tímto lékem léčeni. Sanderson uvedl: "Tento počet byl mnohem vyšší, než by se dalo očekávat náhodou, což opět naznačuje, že je to způsobeno molnupiravirem."

Dodal však, že důsledky těchto mutací jsou stále nejasné. "Podpis je velmi jasný, ale neexistují žádné široce rozšířené varianty, které by měly tento podpis. V tuto chvíli neexistuje nic, co by se přenášelo velmi široce a bylo způsobeno molnupiravirem." U většiny mutací viru by se očekávalo, že jej spíše oslabí, než že by jej učinily nebezpečnějším.

Jednou z otázek, kterou vědci chtějí prozkoumat, je, zda mutace vyvolané léky vysvětlují neobvyklý nález ve studii Panoramic Oxfordské univerzity, která zkoumá účinnost antivirotik proti covidu. Zatímco molnupiravir v prvním týdnu snižoval hladiny viru, po dvou týdnech se ukázalo, že hladiny opět stoupají. K tomu by mohlo dojít v případě, že lék snižuje množství viru, ale vytváří jeho zmutované verze, které se lépe vyhýbají imunitní obraně pacientů.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
2194

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2023