K zrušení britských klimatických závazků: Absolutní zuřivost v Konzervativní straně

21. 9. 2023

čas čtení 5 minut
Foto: Lord Deben, (bývalý konzervativní poslanec Dolní sněmovny John Gummer)

Tento rozhovor se vysílal ve středu ve 13 hodin v pořadu rozhlasu BBC The World at One:
 
Moderátor: Jedna věc je jasná. To, co bylo docela železným politickým konsensem o tom, jak do roku 2050 dosáhnout čisté nuly, čímž se rozumí nevypouštět do tohoto data žádný oxid uhličitý nebo emise kompenzovat jinými politikami, tento konsensus se nyní rozpadl.

Lord Deben předsedal Výboru pro změnu klimatu, který radí britské vládě, od roku 2012 do června letošního roku. Připojil se k nám. Dobré odpoledne, lorde Debene. Dobré odpoledne. Musíte se divit, proč jste se vůbec obtěžoval v tom výboru pracovat...?

Lord Deben: Výbor pro změnu klimatu zcela jasně ukázal, že termíny, které jsme měli  například pro zavedení elektromobilů, lidem skutečně ušetří peníze. Půjde to proti krizi životních nákladů.  To, že se kvůli hlouposti vlády nepodařilo rozšířit větrné elektrárny na moři, zvýší náklady lidí. Boj proti změně klimatu je součástí boje proti krizi životních nákladů a dělat věci, které nyní premiér Sunak navrhuje, bude nesmírně škodlivé. A vládě v budoucnu nikdo neuvěří.  Byly to závazky, ke kterým se vláda plně zavázala, a jsou nezbytné k dosažení čisté nuly do roku 2050, což je zákonný požadavek. Takže vláda bude pohnána k soudu.

Moderátor: Asi bych měl připomenout posluchačům, kteří to nevědí, že přestože jste vládu označil za idiotskou,  sám jste konzervativec. Pořád ještě zasedáte jako konzervativec, že?

Lord Deben: Já jsem jasně řekl, že to jsou idiotské kroky.

Moderátor: Předpokládám, že obhajoba spočívá v tom, že zatímco ve střednědobém horizontu, ano, náklady mohou klesnout a mohou být úspory pro lidi a mohou být pracovní místa z ekologického růstu. V krátkodobém horizontu je tu pro lidi problém, a to problém drahých tepelných čerpadel. Je tu problém v podobě kolabujícího trhu s ojetými benzinovými a naftovými automobily. Je tu problém najít peníze na elektromobily a to, že vláda chce jednoduše usnadnit cestu, která je v tuto chvíli poměrně strmá.

Lord Deben: Potíž je v tom, že to vláda mohla udělat už dávno. Prostě neudělala to, co udělat musí, aby to dokázala. Tohle je konstatování selhání vlády. Výbor pro změnu klimatu poměrně jasně ukázal, co by vláda měla udělat, aby to bylo provedeno způsobem, který je cenově dostupný a aby byli řádně chráněni ti nejchudší a méně majetní. To bylo podpořeno zprávou Chrise Skidmora, který byl požádán, aby se na to podíval, a ten řekl, že by se měli držet všech těchto cílů a postupovat rychleji. Tohle náhlé rozhodnutí  je naprosto nepřijatelné a je to čin lidí, kteří si nepamatují, že když to naposledy udělala konzervativní vláda, stálo to národ a obyčejné lidi velmi velké peníze, protože kdybychom se nevrátili zpátky, když tehdejší premiér David Cameron řekl: "Vyškrtněte ty zelené blbosti", měli bychom mnohem levnější elektřinu, protože bychom se rychleji posunuli k obnovitelným zdrojům, takže to se stalo už dříve, vláda Davida Camerona se tehdy mýlila a tato vláda se mýlí i teď.

Moderátor: Mohu se vás zeptat na toto, na tento právní závazek nebo závazný právní závazek k čisté nule do roku 2050? Co to vlastně znamená? Myslím tím, v jakém, v jakém smyslu je to právně závazné? Znamená to, že jsou jím vázáni jednotlivci? Jednotliví ministři nebo vláda?

Lord Deben: Je možné jednotlivé politiky napadnout u soudu s odůvodněním, že vláda již nebude schopna splnit cíl pro rok 2050.  Vláda je jím vázána. Je to parlamentní závazek, o kterém hlasoval parlament, a proto může být vláda pohnána k soudu,  a skutečně už je u soudu, aby prokázala, že je na cestě k plnění těchto závazků, soud zatím shledal, že na té cestě vláda není. Předložila 3000 stran dokumentů, které měly dokázat, že na té cestě je, to pak prošetřil Výbor pro změnu klimatu, který dokázal, že skutečně tyto dokumenty ukazují pravý opak, že na té cestě není. Pokud se nyní vláda chystá  rozmělnit to, co už měli dělat, bude soudní řízení, které trvá,  bude pokračovat a nepochybně bude vládě řečeno, že se musí vrátit na správnou cestu. Tenhle náhlý obrat, to je samo o sobě nesmírně nebezpečné, protože kdo jim bude věřit? Kdo bude v budoucnu, až si vláda stanoví nějaký cíl, věřit vládě, která náhle zruší cíle, které si veřejně a jasně stanovila?

Audio v angličtině, od minuty 10, ZDE

 

2
Vytisknout
1929

Diskuse

Obsah vydání | 26. 9. 2023