EYE 2018: Rovnost příležitostí - jak ji realizovat?

25. 5. 2018 / Dominika Švecová

čas čtení 3 minuty


Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 uskuteční třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastní více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce je předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi. 


Akce je zcela zdarma a je určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.

V Evropském parlamentu se mohou lidé účastnit až 4 aktivit denně které budou simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.


Je to i vaše Evropa. Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která  se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde:  https://www.europeanyouthideas.eu/questions

Dnešní, páté téma k úvaze a diskusi je:

ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ  - JAK JI REALIZOVAT? - EQUAL OPPORTUNITIES: HOW TO MAKE IT TRUE?

Propast mezi bohatými a chudými bývá smutným životním faktem, ale jako výchozí bod je nepřijatelná. V jádru evropského způsobu života je rovnost příležitostí, aby si lidi mohli vytvořit lepší, vzdělanější a více prosperující život. 

Co mají  Evropská unie a její členské země dělat aby vznikl "žebřík rovných příležitostí" pro všechny?
 

https://www.europeanyouthideas.eu/equal-opportunities-how-make-it-true

Co si o tom myslíte vy?


Některé už zveřejněné názory mladých lidí:


Myslím, že pro rovnost příležitostí je nesmírně důležité bydlení. Často podceňujeme jeho význam. Vzhledem k tomu, že hlavním nástroje sociální mobility je dnes vzdělání, děti, které vyrůstají v chudých rodinách se špatným bydlením a s nedostatkem peněz jsou tím ve škole vážně znevýhodňovány. A ještě daleko problematičtější je situace bezdomovců. Lidé, kteří nemohou najít řádné bydlení, se nemohou stěhovat za prací. Současná politika EU v oboru bydlení je nesmírně chabá. Evropské organizace požadují konkrétní opatření proti bezdomovectví. Jednotlivé národní vlády to ignorují.

Je nepřijatelné, že dosud jsou povolena a existují neplacená zaměstnání pro mladé lidi (internships). Vzhledem k tomu, že na trhu je obrovská konkurence, znamená to, že se někteří mladí lidé musejí prostě podrobit otroctví, aby získali zkušenosti. Jen lidé z bohatých rodin toto mohou dělat. Evropská unie musí zavést legislativu, zakazující neplacená internships. Také by pomohlo, kdyby Evropská unie zavedla programy, které by pomáhaly mladým lidem vstoupit do života a do práce bez ohledu na finanční situaci jejich rodin. V jednotlivých státech EU by měla EU financovat počáteční pracovní příležitosti pro mladé lidi, měla by jim umožnit lehký přístup k půjčkám pro mladé nezaměstnané, měla by vytvořit levné alternativy bydlení pro mladé lidi s nízkým či žádným příjmem a povinnou legislativu pro pracovní příležitosti pro mladé lidi.

Vzhledem k tomu, že nejefektivnějším nástrojem pro odstraňování nerovnosti je vzdělávání, nejlepším způsobem jak odstranit nerovnost mezi mladými lidi je dovolit mladým Evropanům, aby se navzájem setkávali bez ohledu na svůj sociální původ a zázemí. Mělo by docházet k výměně středoškoláků z nejrůznějších zemí EU.

0
Vytisknout
4941

Diskuse

Obsah vydání | 29. 5. 2018