Mezitím v Absurdistánu 71:

Záhada polských státních financí, požáry skládek, zaplavení ptačích hnízd a nákaza syfilidou

29. 5. 2018 / Tomasz Oryński

čas čtení 13 minut
Polské finance jsou záhadné téma. Vládnoucí strana Právo a spravedlnost tvrdí, že polská ekonomika si vede lépe než kdy dříve. Opozice je přesvědčena, že je ekonomika v katastrofálním stavu. Hospodářští experti varují, že zatímco si Polsko v současnosti ještě vede dobře, žijeme z vypůjčených peněz, které jednoho dne budeme muset vrátit. Mateusz Morawiecki, odpovědný za finance, vysílá konfliktní signály. Někdy je všechno v dokonalém stavu, někdy budeme čelit obrovské zadluženosti... Možná, že jestliže nemůžeme spoléhat na slova, budou mluvit činy? Jenže i tady vládne nedůslednost. Protestující rodiče invalidních dětí a pečovatelé o invalidy se museli po čtyřiceti dnech vzdát svého protestu v budově parlamentu - strana Právo a spravedlnost jim nebyla ochotna naslouchat, bylo jim vyhrožováno a byli stále více šikanováni parlamentními strážemi, provládní média zahájila proti nim skandalizující kampaň a v důsledku vrcholné schůzky NATO byla ta část budovy, kde se protest konal, doslova odříznuta, izolována a zastřena záclonami, aby je nikdo neviděl. Nedosáhli vůbec svého cíle, chtěli od vlády peníze na péči o invalidní děti. Nedostali nic - někteří politikové ze strany Právo a spravedlnost tvrdí, že proto, že se jim nedá důvěřovat s penězi, ale všeobecně se šíří informace, že prostě pro ně ve státním rozpočtu žádné peníze nejsou.

V tutéž dobu však začne polská vláda finančně podporovat americkou armádu. Ne, to není chyba. Polsko právě nabídlo Spojeným státům dvě miliardy dolarů na posílení své přítomnosti v naší zemi. Je to částka, která je asi jeden a půlkrát vyšší,  než co by to stálo dát peníze pro péči o ty invalidní děti.  Takže zjevně jde o to, jaké má tato polská vláda priority.

Polští podnikatelé nejsou spokojeni s prioritami, které si zvolil premiér Morawiecki. Vzhledem  k tomu, že je Morawiecki bývalý bankéř, mnozí doufali, že zlepší v Polsku podmínky pro firmy. A on to skutečně dělá, až na to, že podporuje zahraniční investory na úkor polských firem. Po mnoho let byli investoři do Polska směrováni do Mimořádných hospodářských zón - místní správa jim poskytla infrastrukturu a zahraniční firmy, které se rozhodly tam založit pobočku, dostaly pak podstatné daňové úlevy. Neznamenalo to, že založit si v Polsku novou firmu bylo lehčí, protože kromě toho, že jste museli soutěžit s globálními korporacemi, nemohli jste doufat, že budete podnikat za férových podmínek pro všechny. Představte si, založíte firmu, vyvinete výrobek, investujete do výrobní infrastruktury, zatímco musíte platit všechny daně, a tu, najednou, se velká globální firma nastěhuje do průmyslové zóny hned vedle vás, přiveze si výrobek, který vyvinula někde jinde na světě, a s použitím levné polské pracovní síly si vybuduje levnou polskou továrnu. A ta globální firma pak nemusí 15 let platit žádné daně. Existenci Mimořádných hospodářských zóm v Polsku kritizovala Evropská unie, protože to je forma protizákonných státních dotací. Při vstupu Polska do Evropské unie byla uzavřena dohoda, že žádné nové Mimořádné hospodářské zóny už v Polsku nevzniknou, a ty, co existují, mají časem zaniknout,  jenže náš národ je velmi podnikavý a našel si způsoby jak zakládat nové Mimořádné hospodářské zóny: například, když přestanete počítat povrch silnic, chodníků a trávníků v existujících zónách, zjistíte, že máte ještě prostor tam narvat další podniky a celková velikost zóny se nezmění. Ale tento podvod nestačí, a tak  dlouhá léta zkoumala polská vláda, jak rozšířit existenci těchto Mimořádných hospodářských zón až za rok 2020, a přesto neporušovat legislativu EU. Až pak se dostala k moci strana Právo a spravedlnost, která takové drobnosti, jako je porušování zákona, vůbec neřeší.

A tak polský parlament nyní schválil nový zákon, podle něhož se stane Polsko jako celek jednou velkou Mimořádnou hospodářskou zónou. Nyní mohou noví investoři doufat, že dostanou daňové úlevy na 10 až 15 let, bez ohledu na to, kde si v Polsku založí podnik. A finanční pobídky pro investory, kteří podnikají v už existujících Mimořádných hospodářských zónách, budou prodlouženy až do roku 2026.

Ale, samozřejmě, mimořádné hospodářské zacházení není  při podnikání v Polsku jedinou výhodou. Relaxovaný přístup k zákonům o ochraně životního prostředí také nabízí mnoho příležitostí. Během posledních dní utrpělo Polsko vlnu obrovských požárů.  Je zvláštní, že většina těch požárů vznikla v "recyklačních střediscích", což jsou většinou smetiště, kam se hází staré pneumatiky, domácí přístroje, nerecyklované plasty a tak dále, a to ve velkých hromadách. Toto, například, jsou letecké záběry požáru skládky starých pneumatik v Trzebini, proti němuž muselo bojovat 200 hasičů:Takže jaký že je tady podnikatelský model?

Založíte si v Polsku firmu. Nazvete ji třeba "Nejmodernější ekologická recyklace" a začnete přijímat dodávky odpadu ze západoevropských zemí. Můžete dostat až 50 euro za tunu odpadků, které jsou obtížně recyklovatelné anebo zcela nerecyklovatelné. Za pár halířů si najmete nějaký opuštěný dvůr a hodíte to tam všechno a pak zmizíte. Necháte ten problém majiteli dvora anebo neznámí pachatelé vaše odpadky zapálí. Například v městě Zgierz leželo asi 50 000 tun odpadků očekávajících zpracování, a najednou vznikl požár, takže šťastní majitelé té firmy ušteřili asi 11 milionů zlotých    (66 milionů Kč), což by byly náklady bezpečné likvidace toho odpadu. A co ty nové náklady? Koho by to zajímalo? Hasiče financují daňoví poplatníci a kdo by se staral o znečištění ovzduší v celé čtvrti, když taková akce vydělá dost peněz na to, že pachatel může strávit zbytek svého života na nějakém tropickém ostrově? Lze samozřejmě obvinit vládu, že vytvořila takové recyklační zákony, které mají plno děr, a orgány ochrany životního prostředí nedokáží průmysl dostatečně zvládat. Avšak vláda také na životní prostředí kašle.

Polsko skoro vůbec nepoužívá své vnitrozemské vodní toky a strana Právo a spravedlnost slibuje, že to změní: vytváří obraz Polska jako nového Nizozemí. Experti mají své pochybnosti, neboť největší polské řeky tečkou z jihu na sever, ale většina dopravy probíhá po ose východ-západ. Řeka Odra, poté, co byla po mnoho let zanedbávána, je splavná ze Slezska jen do Opole a pak až ve své poslední části nedaleko Štětína - ostatní části řeky jsou splavné jen tak tři měsíce v roce. Kdyby byla dostavena přehrada v Malczyce, a kdyby se investovaly větší finanční částky do prohloubení řeky a do rekonstrukce další infrastruktury, Odra by mohla poskytnout splavné spojení přístavů ve Štětíně a ve Świnoujście s místy takdaleko na jihu, jako je například Bohumín. Visla, na druhé straně, je jedna z mála řek v Evropě, která nebyla nikdy zregulována, a tak se stala naprostým rájem pro flóru a faunu. Pozorovatelé ptáků z celé Evropy jezdí do přírodní rezervace Natura 2000 na dolní Visle a sledují tam chráněné druhy, jako je kulík písečný či rybák obecný, kteří tam na březích hnízdí. Ovšem pokud by chtěli sledovat, jak se v hnízdech z vajíček klube nové ptactvo, budou muset zřejmě počkat až na příští rok, protože většina těch hnízd byla nyní odplavena, poté, co instituce ironicky nazvaná Regionální úřad pro ochranu životního prostředí na ně vypustil vodu z přehrady ve Włocławku. Tu vodu bylo třeba vypustit, aby se zvedla hladina o 90 cm, aby bylo možno přepravit po řece prvek lodi, postavený v docích v Płocku.

Je dobré, že vláda podporuje průmysl, ale jestliže to musí být velmi na úkor životního prostředí, tak to bych byl raději, aby vyráběli růžence (to prosím není vtip, jedna státem ovládaná firma,  musela na základě smlouvy s mediálním impériem faráře Rydzyka vyrobit 200 000 růženců). Anebo by alespoň vláda mohla naslouchat odborníkům - voda z přehrady byla vypuštěna navzdory zuřivému odporu od ekologických organizací. 

Ale jak to teď vypadá, ti ekologové by asi měli nejlépe držet hubu, nebo vláda po nich půjde. Opoziční hnutí Občané polské republiky, které donutilo Kaczyńského vzdát se každoměsíčních ceremonií na památku katastrofy ve Smolensku, bylo obviněno z protistátní činnosti. Vláda chce tu organizaci převzít, což de facto znamená, že by polské ministerstvo vnitra převzalo kontrolu nad financemi této organizace. Ale ani neorganizovaní občané se nemohou cítit bezpečně, když se pokusí zpochybnit PiS. Po určitou dobu už politikové ze strany Právo a spravedlnost cestují po Polsku a setkávají se s voliči. Aby se zajistilo, že budou vznášeny jen ty správné otázky, občané se smějí dotazovat jen písemně. Když se jedna volička v Sanoku odvážila během schůze s politiky PiS vstát a zeptat se mluvčího parlamentu na nedávný parlamentní protest rodičů invalidních dětí, začali proti ní bučet stoupenci PiS a po schůzi občanku perlustrovala policie.   Když se občanka zeptala, co je důvodem, proč policie zjišťuje její totožnost,  byla informována, že je podezřelá z "porušení veřejného pořádku" nebo "neslušného chování".

Ti hloupí lidé protestující proti straně Právo a spravedlnost, oni opravdu nevědí, jak se správně chovat. Občan má znát své místo a aby se vyhnul neslušnému chování, musí chválit stranu Právo a spravedlnost. I za věci, které strana PiS neudělala, jako primátor vesnice Węgierska Górka, který v lednu poděkoval straně Právo a spravedlnost za nový obchvat vesnice, navzdory tomu, že za dva roky vlády strany PiS se na té frontě nestalo nic. Ani v polovině května ještě nebylo rozhodnuto, kdo má ten obchvat vlastně stavět.

Ale kdo ví, třeba byl špatně informován? Nebyl by to nejvyšší polský činitel, který byl nedávno ošálen. Jeden onlinový portál pro energetický průmysl zveřejnil novinářskou provokaci: vytvořil falešný účet  pro neexistujícího energetického odborníka. Drze mu dali jméno Piotr Niewiechowicz (nie wie znamená polsky neví - tedy Petr Neználek). Během pár týdnů byl tento virtuální odborník citován a sledován mnoha lidmi a dokonce se mu podařilo otisknout i článek plný nesmyslů v čelném podnikatelském magazínu. Dále pan Neználek dostal nabídku stát se expertem pro energetiku pro jednu hlavní polskou opoziční stranu a, což je vlastně nejhroznější, dostal utajené informace o záležitostech týkajících se pobaltských ropovodů a plynovodů - což je pro Polsko strategická záležitost, protože se Polsko snaží osvobodit se od energetické závislosti na ruské firmě Gazprom. Ty tajné interní informace mu poskytl jeden vysoce postavený vládní zaměstnanec a právě on se spojil s falešným expertem na Twitteru... Vláda se snaží dělat, jako že to není problém, ale nedokáže se vlastně vyhnout otázce: jestliže mohou dva novináři se skoro nulovými zdroji a minimálním časem, který mají k dispozici, získat za pár týdnů tak obrovský vliv, co asi všechno dokáže udělat ruská výzvědná služba...?

A jenom Janusz Korwin-Mikke se má opravdu dobře. Naprosto ho nevyvedlo z míry, že jedinou zprávou o jeho politické straně v poslední době byl skandál, v němž byl jeden z aktivistů této strany obviněn, že záměrně a zlovolně nakazil členky strany syfilidou,   - konec konců, jeho strana se jmenuje “Wolność” - Svoboda - a tak nikdo nemůže očekávat, že v této věci bude Korwin-Mikke nějak zasahovat: "Je to soukromá věc členů strany. Jedna dáma se mě na to pokoušela upozornit, ale ignorovat jsem ji." Korwin-Mikke nebude dělat nic, dokud o věci nerozhodne soud.

Mezitím se vydal Korwin-Mikke do Pyrkonu, na největší sjezd polských fanoušků sci-fi.   Někteří lidé se smějí, ale víte, ono je to pro ně ho to nejlepší místo. Se svými zaostalými sociálními názory (je o něm známo, že odstře odmítá práva žen a homosexuálů) s jeho přesvědčením, že Evropská unie je levicové spiknutí, jehož cílem je zničit evropskou civilizaci i s jeho tvrdošíjnou obsesí, že neviditelná ruka trhu je dokonalým řešením pro všechny problémy lidstva, shromáždění lidí, kteří jsou posedlí obskurní science fiction, fantaziemi a příběhy z alternativních vesmírů, je přesně to místo, na které patří. A ani jeho absurdní motýlek se v tomto prostředí už nezdá nezvyklý, vzhledem k tomu, že nikdo tam ani nehne brvou, když vidí muže, který má na hlavě helmu vyrobenou ze staré televize...


0
Vytisknout
10947

Diskuse

Obsah vydání | 31. 5. 2018