Miroslav Kyselovský

Vystudoval obecnou a empirickou sociologii (Bc.) a historii se zaměřením na moderní dějiny (Mgr.) na FF UHK.