Odbory v Národním muzeu jdou do stávky!

27. 11. 2023

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

Základní odborová organizace Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody v Národním muzeu vyhlašuje na den 27. 11. 2023 hodinovou výstražnou stávku od 12:20 do 13:20.  

Hlavním důvodem stávky je dlouhodobě neutěšená platová situace v resortu kultury zhoršená dopady inflační krize a stoupajícími cenami energií. Odbory v Národním muzeu tímto krokem dávají najevo svůj nesouhlas s tzv. konsolidačním balíčkem, který situaci našich zaměstnanců ještě zhorší. Zaměstnanci jsou díky aktuální krizi na hraně svých ekonomických sil, mnozí z nich musí pobírat podporu na bydlení nebo si hledat druhou práci. Jsme v situaci, kdy vysokoškolsky vzdělání lidé pracující v největší české paměťové instituci živoří a jsou v podstatě pracující chudoba. Vláda se v takovéto situaci rozhodla veškerou zátěž svých kroků přenést na zaměstnance a drobné živnostníky. To pokládáme za nepřijatelné, a proto jsme se rozhodli přidat se k dnešnímu protestnímu dni vyhlášením stávky.  


Odborářky a odborářky jsou také znepokojeni těmi body vládního balíčku, které nejenomže poškozují zaměstnance, ale jsou namířeny proti odborovému hnutí.  Zrušení možnosti odečtu odborových příspěvků od daňového základu je v podstatě potrestáním těch, kteří se rozhodli být členy odborů. S ohledem na ideové postoje vládní koalice vyznívá tento návrh jako jasně protiodborový, jehož vedlejším cílem je omezit sdružování zaměstnanců. Vládní kroky také povedou k destrukci Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Tento fond má být nově snížen ze 2 % na 1 %, přičemž jeho polovina bude navíc účelově určena na produkty spojené se spořením na stáří. V praxi to bude znamenat omezení výdajů na jiné položky a FKSP přestane plnit svoji roli.  


Další důvody nespokojenosti odborů jsou shrnuty zde.  

 

1
Vytisknout
2073

Diskuse

Obsah vydání | 1. 12. 2023