Za všechno může covid a válka!

30. 11. 2023 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty

Kdybychom přistoupili na tuto tezi často opakovanou naší vládou, tzn., že vláda za nic nemůže a za všechno může covid a válka, mohlo by být docela přínosné tohle tvrzení podrobit zkoumání řekněme pohledem osoby, která bude jednou kontrolovat správce státu; tedy úhlem pohledu povinné péče řádného hospodáře o svěřený majetek. Jde přece o nákládání s veřejnými prostředky! Co je povinen udělat řádný hospodář, když kdokoli na veřejných prostředcích způsobí újmu? Nepochybně má neprodleně začít vyjednávat s viníkem o uhrazení způsobených škod. Pokud tak neučiní, může být určitě za tuto absenci snahy popotahován, případně žalován.

 

Onomu náhradnímu plnění říkejme třeba reparace. Když naše vláda opakovaně říká, že za naše ekonomické problémy může zejména covid a válka na Ukrajině, jak je možné (tedy pokud nám něco nezatajila), že nevyvíjí přiměřeně efektivní snahy k získání odpovídajících náhrad pro nás – všechny občany Česka? Je přece vcelku nesporné, že za vznik a šíření covidu je nějakým způsobem primárně zodpovědná Čína a za vznik ukrajinské války Rusko. Míjím spiklenecké teorie, ale je zřejmé, že obecný životní styl některých Číňanů napomáhá šíření různých infekcí a ruská vojska vstoupila, jsa nikým oficiálně nezvána, se svým vojskem na území jiného státu = Ukrajiny. Tedy tyto dvě země v následcích svých činů způsobily Česku nepochybně nějakou újmu, kterou lze vyjádřit v penězích.

Tyhle sumy by proto měly být po nich vymáhány jako reparace – zřejmě pomocí mezinárodního soudu. Jakou to bude mít šanci na úspěch je velmi složité, ale ve smyslu tohoto textu vcelku druhořadé - jde přece o princip! A navíc by neměl být žádný velký problém se způsobem plateb – Čína může platit u nás oblíbeným zbožím a Rusko u nás nedostatkovými surovinami.

Logicky by naše vláda měla oslovit EU a snažit se, aby vymáhání reparací zorganizovala ona. Pokud by to nebylo možné - zbývá národní úroveň. Dá se odhadovat, že už i jen oficiální oznámení takového kroku by mohlo mít významný pozitivní mezinárodně politický dopad. Přestaňme proto „blábolit u piva“ a přistupme k řešení!

0
Vytisknout
2333

Diskuse

Obsah vydání | 5. 12. 2023