EU po brexitu podepíše smlouvu o společné obraně a "vojenském Schengenu"

13. 11. 2017

čas čtení 3 minuty
Nejméně 20 zemí Evropské unie podepíše dnes novou obrannou smlouvu prosazovanou Francií a Německem. Dokument má upravit podmínky pro společné financování a vývoj vojenského vybavení.


Po letech škrtů v evropských obranných rozpočtech a masivním spoléhání na Spojené státy prostřednictvím NATO doufají Německo a Francie, že dohoda, která bude dnes podepsána v Bruselu, přivede jednotlivé státy k užší obranné spolupráci.

Dohoda označovaná jako Trvalá strukturovaná spolupráce (Permanent Structured Cooperation, PESCO), by byla nejvýraznějším krokem k evropské vojenské spolupráci za desítky let a v jistém smyslu může promítnout ekonomický a obchodní výkon bloku do silnější armády.

Mezi Paříží a Berlínem však přetrvávají rozdíly v představách o tom, co by země právně vázané novou dohodou měly přesně dělat, upozorňují diplomati EU.

Francie si přála, aby vlády jádrové oblasti EU pod PESCO převedly peníze a vojenská aktiva, a aby takto zajistily ochotu intervenovat v zahraničí. Německo usilovalo o rozšíření dohody tak, aby byla inkluzivnější, což podle některých expertů může znamenat, že bude méně efektivní.

"Tohle musí vést k vyšší úrovni závazku, pokud to má fungovat," prohlásil představitel EU, který PESCO popsal jako "obranný sňatek". "EU už má spoustu fór k diskusi," dodal.

Dosud se k alianci přidaly Francie, Německo, Itálie, Španělsko a zhruba 16 dalších států. Formálně bude projekt odstartován na prosincovém jednání lídrů EU. Některé další země včetně Dánska, Portugalska, Malty a Irska se ještě k projektu veřejně nepřihlásily.

Je nicméně jasné, že Británie, která má v úmyslu unii opustit, se projektu nezúčastní. Tato země vojenské integraci EU dlouho oponovala.

Francouzští diplomaté tvrdí, že aliance má několik oblastí, kde by se vlády měly shodnout na spolupráci a přidělení prostředků, včetně vojenských operací EU, investic a společného získávání vojenských kapacit.

Návrhy zahrnují vytvoření evropského zdravotnického velitelství a sítě logistických center v Evropě, vytvoření krizového centra a společný výcvik důstojníků.

Klíčovým cílem je omezit počet zbraňových systémů a předcházet duplicitám, aby došlo k úsporám a zlepšila se interoperabilita.

Aliance může také zastřešit projekty jako francouzsko-německá iniciativa na vývoj nového bojového letounu a existující dvoustranné dohody, jako mezi Německem a Nizozemím.

Činnosti zahrnuté pod PESCO budou úzce koordinovány s NATO, aby byla zajištěna transparentnost a duplicita.

Jednou z oblastí, kde NATO a EU nacházejí společný zájem, je potřeba vojenské zóny pro volný pohyb vojáků a vybavení, zhruba založená na evropské zóně volného pohybu osob.

Podle plánů se má NATO soustředit na kolektivní obranu, zatímco PESCO by zajišťovalo rychlejší a efektivnější reakce unie na události jako krize vyvolaná virem Ebola v roce 2014.

Celý článek v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6056

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2017