Co byste měli vědět o Ramadánu

9. 6. 2016

čas čtení 5 minut

Začátkem tohoto týdne zahájilo odhadem na 1,6 miliardy muslimů po světě svůj největší náboženský svátek, Ramadán. Ramadán znamená období, v němž si muslimové znovu upevňují svou víru a hodnoty, které k ní náleží. Mnoho nemuslimů má Ramadán zažitý jako období, v němž muslimové nejedí během dne. Vybavuju si, že jako dítě jsem vnímal ten pozoruhodný stoicismus mých muslimských přátel, neschopen pochopit jak mohou být oddáni k tomu splnit tak náročný úkol. Nic objevného, ale níže je dalších několik zajímavých aspektů, které pomohou objasnit více o tomto posvátném čase, který tolik lidí světí.

1. Co znamená Ramadán?

Z praktického hlediska jde o devátý měsíc muslimského kalendáře. Název pochází z kořene slov ramida, případně ar-ramad, což lze zhruba přeložit jako žhnoucí horkost slunce. Pro muslimy to znamená čas hluboké duchovní disciplíny, kdy znovu upevňují svůj vztah k Alláhovi a kdy jsou - jak naznačuje samotný název - spáleny jejich hříchy.

2. Proč je tento čas pro muslimy tak důležitý?

Muslimové věří, že v tomto měsíci v roce 610 našeho letopočtu prorok Mohamed poprvé odhalil první verš Koránu. Jak říká legenda, Mohamed často opouštěl svůj domov ve městě Makkah, aby v osamocení rozjímal a meditoval. Jedné noci, kdy Mohamed rozjímal v jeskyni, slyšel hlas, který ho vyzýval "Hlásej!". Hlas náležel archandělu Gabrielovi. V odpovědi Mohamed zázračně zarecitoval první verš, z nějž se následně stala 96. kapitola Koránu. Verš zní:

Hlásej ve jménu pána, jenž stvořil?

Stvořil člověka z kapky

Hlásej, Pán tvůj je nadmíru štědrý,

Ten, jenž naučil perem?

Naučil člověka, co neznal.

Však pozor, člověk hřeší proti všem přikázáním,

Jelikož se za soběstačného pokládá,

Věru, k Pánu tvému vše návrat má.

3. Proč drží muslimové během Ramadánu půst? Vedle toho, že půst slouží jako prostředek k rozjímání, představuje půst jeden z pěti pilířů Islámu, jež musí každý muslim dodržovat. Po celý měsíc praktikující nemohou jíst, pít nebo kouřit od svítání do soumraku. Akt půstu slouží několika účelům: Jako nástroj koncentrace a modliteb, který pomáhá znovu nastolit pocit čistoty mezi tělem a duchem. Díky velkému úsilí, které je třeba překonávat, pomáhá půst vytvářet větší pocit šlechetnosti, pokory a sounáležitosti. Pomáhá budovat trpělivost a soucit k těm méně šťastným, pro něž odpírání jídla není vždy svobodnou volbou. Půstem si muslimové připomínají zkušenost hladu a žízně. Posiluje to pocit sebekontroly a disciplíny. Přiznejme si, že bychom v tomto všichni potřebovali trochu pomoci.

4. Jsou v půstu stanoveny nějaké výjimky? Ano. Ačkoliv se předpokládá, že každý postpubertální člověk bude půst dodržovat, existují okolnosti, které půst odpouštějí, jako je třeba těhotenství či mentální a fyzická nemoc. 

5. A ano, pokud vás to zajímá, čas půstu se liší podle toho, kde se nacházíte. Z tohoto úhlu pohledu je mnohem těžší být muslimem na severu Evropy.

6. Podstatnou součást Ramadánu tvoří dobročinnost, která patří mezi pět výše zmíněných pilířů Koránu. usuzuje se, že během Ramadánu by měl být význam dobročinnosti posílen, tento měsíc se tedy nese ve znaku velké štědrosti. 

7. Jaká je spojitost Ramadánu s Měsícem? Pro věřící muslimy je oproti kalendářnímu roku od ledna do prosince důležitější rok lunární. Ramadán oficiálně začíná v okamžiku, kdy měsíc přejde do novu v devátém měsíci lunárního kalendáře. Jedna z hlavních odlišností dvou forem toho, jak Ramadán dodržovat, je to, že ta pozdější je o 11 dnů kratší.  Tím pádem se Ramadán posouvá zpět v běžném kalendáři v průměru o 11 dní za rok.  

8. Svátek končí velkou hostinou. Nemělo by být úsilí bez odměny. V případě Ramadánu jde o formu velké oslavy na konci posvátného času, která se jmenuje Eid ul Fitr. Doslova přeloženo jde o oslavu ukončující půst, která obsahuje všechny elementy jakékoliv dobré náboženské celebrace: dávání dárků, setkávání rodin a přátel, velká hostina za denního světla. Tento den je také slaven Aláh za to, že muslimům pomohl zvládnout celý měsíc a je žádán o odpuštění hříchů.

9. V tento den můžete muslimským přátelům přát "Eid Mubarak", což znamená požehnaný svátek.

Kompletní text v angličtině na serveru Alternet ZDE

0
Vytisknout
9174

Diskuse

Obsah vydání | 10. 6. 2016