Kasační stížnost pražského letiště uznána. Poletíme vstříc klimatické katastrofě?

30. 3. 2023

čas čtení 4 minuty
Tisková zpráva 30. 3. 2023

Koncem února Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti Letiště Václava Havla a zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Praze ohledně škrtnutí projektu paralelní dráhy ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Paralelní dráha tak bohužel zůstává nadále v platných Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje a letiště pokračuje v dalších přípravných pracích na projektu.

 

Nadřazená územní dokumentace tak umožnila, aby se rozběhlo územní řízení, ke kterému leží podklady již několik let ve skříních stavebního úřadu Černošice. Je tu však malý zádrhel. V mezičase, 26. října 2021 skončila platnost již jednou prodlouženého rozhodnutí o pozitivním stanovisku EIA (posuzování vlivů záměru na životní prostředí). Letiště o prodloužení požádalo v létě 2021, z MŽP ale zatím žádné rozhodnutí nepřišlo. Projekt paralelní dráhy je tak dnes již značně zastaralý a podklady pro rozhodnutí EIA sahají až do roku 2005. Arnika proto pro prodloužení stanoviska EIA nevidí důvod. 

Rozšiřování letiště vidím jako projekt odporující našim klimatickým závazkům a přímo v rozporu se snahou snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Měli bychom jít ve stopách dalších zemí, které se staví čelem ke klimatické krizi a rozhodují se nerozšiřovat svá letiště, jako například Francie a Velká Británie.” říká Valentýna Heřmánková z organizace Arnika. 

Rozhodnutí NSS přišlo shodou okolností nedlouho před vydáním šesté hodnotící zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC), která varuje, že máme poslední šanci zabránit katastrofickému oteplení planety nad 1,5°C. Jedinou šancí je rychlé snížení emisí skleníkových plynů ve všech odvětvích. 

Letecká doprava je přitom jedním z odvětví, které výrazně přispívá k produkci skleníkových plynů. V roce 2019 se do žebříčku 10 největších producentů CO2 na světě dostala také letecká společnost Ryanair. Do té doby všechna místa obsazovaly pouze uhelné elektrárny. Podle prognóz Evropské environmentální agentury bude v roce 2050 letecká doprava zodpovědná za 22% celosvětových emisí CO2. 

I v blízké budoucnosti budou letadla nadále závislá na fosilních palivech. Zlepšování účinnosti paliv nebo jiná technická řešení zatím nevedou k dostatečnému eliminování dalšího navýšení globální teploty. Letadla s bezemisním pohonem jsou také hudbou daleké budoucnosti. Do té doby budou emise díky rozšíření kapacity letiště drasticky narůstat. Jedinou šancí pro snížení emisí z letectví proto zůstává pokles objemu letectví.” dodává Martina Valášková z organizace Arnika. 

V prosinci 2020 EU navýšila svůj závazek z Pařížské dohody a zavázala se ke společnému snižování emisí skleníkových plynů o nejméně 55 % do roku 2030. Pařížská dohoda ukládá státům povinnost stanovit si vnitrostátní redukční příspěvky k dosažení jejich cílů. Snahy eliminovat další navýšení globální teploty je potřeba vyvíjet v každém odvětví. Plánovaná paralelní dráha pražského letiště však takovou snahou v žádném případě není. 

Pokud se chcete dozvědět víc o problematice rozšiřování pražského letiště a o tom, jak zasáhne místní, poslechněte si díl podcastu Praha – město pro život věnovaný letišti, který Arnika produkuje. 

Podpořeno Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Podpořeno z programu EURENI Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost. 

0
Vytisknout
4362

Diskuse

Obsah vydání | 4. 4. 2023