Velká klimatická sázka popíračů s gretenisty

27. 9. 2019 / Milan Čech

čas čtení 12 minut
Společnost je i u velmi základních a mimořádně významných celospolečenských problémů čím dál víc rozdělená na dva nesmiřitelné tábory s přesně opačnými názory. Společenský vývoj byl vždy do jisté míry utvářen těmito souboji, přičemž se dosud i díky nim nakonec vždy ukázalo, které řešení a který z táborů byl blíže dlouhodobé rovnováze, udržitelnosti a pravdě. Často to byla velmi bolestná prozření, např. když se většinové části Němců ukázalo, že sebou posedlý xenofobní a násilnický psychopat s knírkem skutečně není optimálním lídrem pro šťastnou a úspěšnou budoucnost země. Sice to evidentně nestačilo a někteří z jiných koutů planety si tuto lekci potřebují zopakovat, ale výsledek bude tentýž. Prozření z bytí na nesprávné straně nebylo snadné a příjemné, ale výsledky z něj nakonec často byly enormně pozitivní a posunuly např. ono Německo na pozici lídra v mnoha oblastech.


Nyní se se ale poprvé jako lidstvo nacházíme v situaci tak mimořádně nebezpečné, že poučení a obroda možná vůbec nedostane příležitost nastat. Tou veledůležitou a možná poslední velkou otázkou rozdělující společnost je klimatická změna. Jsme v mimořádné situaci kdy jde o samou existenci lidstva.

V tomto sporu zde máme skupinu lidí (A) co poslouchá klimatické vědce, vnímá vývoj situace, který je horší než nedávné umírněné scénáře, které ještě v nedávné době byly oponenty považovány za přehnané. Lidé z této skupiny podporovaní vědeckými extrapolacemi vnímají, že klimatická změna a s ní spojené problémy se s velkou pravděpodobností stanou hybatelem změn, proti kterým byly všechny dosavadní války světa jen slabým odvarem.

Máme zde i skupinu lidí (B), která tvrdí že volání po nezbytné globální civilizační proměně je zbytečné a je naopak samo o sobě největším problémem dneška, problémem, který bezdůvodně nějakou tajemnou konspirační technologií utváří novou totalitu ničící cestu k ráji, na které bychom jinak jako lidstvo byli. Tito lidé neposlouchají klimatem zabývající se vědce, ale naopak velmi často věří na novou generaci narcistických, sebou posedlých psychopatů, kteří opět po čase dobývají veřejný prostor domnívajíce se, že i přesto, že se tématu nikdy vědecky nevěnovali, tak od desky svého psacího stolu vědí víc než tisíce vědeckých týmů účastnících se jednotlivých výzkumů v terénu a při simulacích u nejrychlejších počítačů dneška.

Dále zde máme skupinu (C) která sobě nadřazený systém (přírodu, planetu) nepokládá za pro sebe podstatný a nechce se těmto úvahám a z nich vycházejícím postojům věnovat. A když už, tak spíše v oblastech. zda se na den D hodí pár bot č.82 nebo nějaký jiný, zda fotka z dne D bude populární na instáči nebo zda Slavie bude tou dobou v tabulce na prvním místě.

Pokud má pravdu skupina (A) bude pravděpodobný scénář následující: Současné pokřivené pseudotržní hospodářství, v kterém se externality neplatí (zkuste se na téma neplacení externalit zeptat (údajných) uctívačů ničím neomezovaného trhu od Klause po Urzu a dočkáte se, v této úplně základní části ekonomické vědy, jen mlčení a mlžení), v uzavřeném a konečném systému planety, nekompatibilním s nekonečným růstem, dojdeme až za hranici udržitelnosti, a svět, jak ho známe, se zhroutí s těmito důsledky: Planeta v novém vysoce nestabilním prostředí např. nedokáže vyprodukovat potraviny, pitnou vodu a další potřebné věci pro všechny své obyvatele, kolaps globálního trhu a narušení vazeb bude tak významné, že zemědělství (kde nyní 1% zem. pracovníků uživí všechny) zkolabuje. Zkusme si představit kolik obyvatel ČR by dokázala tato už teď zničená a vyschlá půda uživit po kolapsu velkotraktorové agrochemické produkce. Skupina (A) se domnívá, že sobectvím a bezohledností hnaná a motivovaná skupina (B), která ani nyní, ve stadiu největšího planetárního blahobytu, nechce věnovat žádnou část svého, na enviromentální dluh vytvořeného bohatství, ve prospěch opatření proti klimatické změně, by bez této sázky v nastalé situaci i nadále postupovala identicky bezohledně a sobecky a považovala se právě za ty, kteří mají kolaps přežít, i když to byly právě jejich rozhodnutí a tlaky, co nastalou situaci umožnily. Tato snaha se stane hybatelem vnitřních i vnějších válek a konfliktů. Z hlediska logiky a evolučního vývoje, který trestá chyby a chyby nesoucí jedince by, v případě, že vývoj dá za pravdu skupině (A), bylo naopak žádoucí, aby v evolučním řetězci dále pokračovala skupina (A), protože právě ona byla schopná správně rozklíčovat výzvy této doby a byla ochotna věnovat své dočasné pohodlí ve prospěch nutné změny a bez skupiny (B) by to tlakem na vlády, které mají právě tento typ problémů řešit, dokázala. Ukázalo by se, že skupina (B) nebyla nezávislými mysliteli oponujícími nevěrohodným vědcům, ale byla jistou obdobou mentální úrovně kvasinek, které ve svém uzavřeném sytému spotřebovávají, množí se a vylučují sobě nebezpečné metabolity, dokud se jimi sami neusmrtí.

Skupina (B) by se tedy nastalými událostmi ukázala jako evolučně překonaná a odsouzená k oprávněnému zániku. Bohužel v době, kdy se systém dal ještě proměnit, skupina (B) znemožňovala různými metodami skupině (A) rychlou a silnou akci. Systém tak dále, byť s nepatrně menší rychlostí (nějaká opaření se přeci jen zaváděla) pokračoval ke svému konci.

Co nám naopak hrozí, pokud pravdu má skupina (B) a skupina (A), tzv. gretenisté, pod vedením zkorumpovaných vědců naprosto zbytečně požadovali drahá opatření do ekologických zdrojů energie atd, když se následně ukázalo, že na lidech nezávisející oteplení bylo jen dočasné a nyní nás ta klausovsko-zemanovská „klimatická vlna“ opět dovezla do své chladné fáze s dostatkem srážek, s obživlými smrky atd? Ukázalo by se, že bylo zbytečné vše měnit, když se klidně dál dalo čoudit elektrárnami a automobily, když se mohly dál radostně kácet pralesy atd., a tak vše, co se díky skupině (A) zbytečně upřednostnilo, jen zbrzdilo a zmenšilo nebohé skupině (B) blahobyt. Odpovědí na to, co hrozí na této stále fungující a radostné planetě, kde externality mysticky řeší Bůh a jeho syn, rovněž vševědoucí Václav K., tentokrát není smrt milionů či miliard, ale jen a pouze ekonomická ztráta….

Jak tento možná největší problém, kterému kdy lidstvo čelilo vyřešit?

Navrhuji, abychom si všichni vybrali, kam patříme- (A), (B) nebo (C) a vsadili se mezi sebou o výhody a nevýhody, které z každého názorového proudu vyplývají. Nahraďme Boha a vyberme si svou spravedlivou karmu za své nastavení a činy vědomě.

Možné budoucí scénáře a průběh sázky:

1. lidstvem způsobená klimatická změna se ukáže jako blud, skupina (B) tedy proti své vůli platila opatření chtěná skupinou (A) zbytečně. Zcela po právu mají nárok na to, aby jim skupina (A) toto v plné výši kompenzovala. Uzavřením sázky se tedy skupina (A) musí zavázat, že vypočtenou část svých aktiv a svého majetku věnuje do fondu, kterým budou vypořádány oprávněné nároky skupiny (B). Problém tím bude spravedlivě vyřešen.

2. velkými fosilními hráči ovládané vlády, díky podpoře voličů ze skupiny (B), nedokázaly přijmout dostatečná opatření a současný systém se spolu s klimatickou změnou zhroutil, jistou část obyvatelstva nedokáže zajistit a uživit. Touto sázkou vzniklý příslib skupiny (B) neúčastnit se bojů o zbylé zdroje bude naplněn a členové skupiny (B) spáchají v potřebné míře spořádaně sebevraždu, aby dali prostor evolučně vyvinutější skupině, která správně odhadla, co máme jako lidstvo dělat, a je tak u ní pravděpodobnější, že se bude správně rozhodovat i nadále. Lidstvo jako celek tak při této dobrovolné evoluční selekci dostane šanci dál pokračovat, což by v jinak nastalém všeobecném sebedestruktivním souboji o poslední ohlodanou kost nenastalo.

Skupina (C) - nezúčastnění - bude matematicky „vyvažovat“ neznámé v rovnici a zapojí se do řešení např., pokud by počet účastníků sebevraždy klimaskeptické náboženské sekty nedostačoval atd. Nezajistí si jistotu svého pokračování při scénáři kolapsu jako skupina (A), ale na druhou stranu nebude nucena platit skupině (B) nic v případě, že skupina (A) je partou vyšilujících paranoiků. Pouze na základě losu dorovná potřebné počty lidí či peněz ve scénáři, který nastane. I za pasivitu se v jistých extremních obdobích platí, obdobně jako za nevědomost. Ale pro skupinu (C) nejde o žádný rozdíl oproti situaci bez existence této sázky.

Tímto máme spravedlivé a logické řešení budoucích scénářů, je na čase se podepsat do zvolené kolonky.

Btw. nežádám o vyslovování nesouhlasu s tímto textem, o vaše soudy toho, zda je pisatel ještě větší idiot než globální fackovací panák Gréta, svou pravdu a svůj nesouhlas vyjádříte nejlépe tím, že se s důsledky postavíte za svůj názor a ve vytvořené databázi se přihlásíte např. do skupiny (B) a ponesete s hrdostí případnou odpovědnost za své činy...zatím totiž jen bez důsledků plácáte to, co po vás vaše ego chce a blokujete postup, který dle vědců musíme podniknout, pokud chceme jako lidstvo přežít. Škoda že se obdobně nechováte vůči jiným odborníkům - lékařům před vaší vlastní operací, kdy nevěříte  že je nádor smrtelný a neobviňujete lékaře, že se jeho zbytečným vyoperováním jen chtějí na váš úkor obohatit, tím by se totiž s vaší selekcí vyřešilo mnohé. Se sebou si evidentně zahráváte neradi, zato planetu rádi použijete jako nástroj pro ukázání svého ojedinělého vědění, které je navíc ukázkou vaší nezávislosti a odvahy postavit se tajemnému spiknutí. Doufám že jste na svoje myšlenky a postoje tak hrdí, že si za nimi budete stát až do konce. My členové skupiny (A) tak činit budeme, rádi případně přijdeme o své majetky, když tahle planeta bude dál zelená a živá, je to pro nás víc než kumulování nesmyslných věcí, jsou vaše, máte je mít. Snad stejně radostně přimete i vy svůj případný konec na oprátce či při pohledu do hlavně své pistole.

Tímto rovněž doufám že klausové, trumpové, bolsonárové, brezinové, půl ODS a další popíračské elity, sbírající body a masturbující svá ega i na možném zániku lidstva budou bojovat o čestné první místo na tomto seznamu. Jinak je nelze brát úplně vážně, na bezbřehé plácání bez důsledků je tahle klimatická hra moc reálná a nebezpečná.

PS: Tohle nebyla výzva ani reálné řešení, bylo to pouze mentální cvičení, ke kterému mě dovedla míra toho hnusu, který spustila popíračská antiGreta gerila, tak jistá si tím, že ví víc než ti, co se tématu celoživotně věnují. Cvičení, které ukazuje na jisté aspekty toho  v jaké situaci se nacházíme, na to jak zrůdná a obludná by musela být řešení, která by měla alespoň nějakou míru spravedlnosti a odpovědnosti lidí za jejich rozhodování a skutky. Jak snadné je říkat kategorické soudy beztrestně na sítích a jak nesnadné je na ně vsadit majetek a život svůj a těch kolem sebe. A přitom to je právě přesně to, co nevědomě činíme už nyní.


1
Vytisknout
8716

Diskuse

Obsah vydání | 1. 10. 2019