Brexit je důsledkem britského pocitu ponížení

26. 7. 2017

čas čtení 3 minuty


Vítězství nad fašismem, po období osamoceného vzdoru na ostrovní pevnosti během druhé světové války naplnilo britskou totožnost obrovskými rezervami morální autority, šířené prostřednictvím čočky defenzivní ostrovní odtažitosti, píše Raphael Behr.  Avšak ostatní svět nezůstal vděčný tak dlouho, jak jsme si my gratulovali. A investice tak obrovského množství kolektivní pýchy na jeden segment historie má důsledky pro následné generace. Když kanonizujete vynikající období ze čtyřicátých let, způsobuje to, že všechna následující období pak vypadají trochu méně šedivě. 


Vyrobili jsme si panovačného rodiče své historie, který znevažuje naše úsilí a v jehož stínu jsme neschopni zářit. A bylo to v okamžiku neúspěchu, kdy Británie r. 1973 vstoupila do Evropského hospodářského společenství. Britské impérium bylo ztraceno. Západoněmecký průmysl byl znovu vybudován do lepší kvality než jeho britští soupeři. Nevděčná Francie neoplácela svým osvoboditelům pokorou. O deset let předtím De Gaulle britskou žádost o vstup vetoval. Dveře klubu byly otevřeny, ale jen po ponížené britské žádosti. Kořeny brexitu byly tak vytvořeny v samém základu britského vstupu do Evropské unie. Bylo to, na určité úrovni, ztrapňující, vstoupit v desetiletí zjevného úpadku.

Británie je příliš bohatá na kulturní rozpory, aby se dala lehce shrnout jakoukoliv psychoanalytickou diagnózou. A je to sotva originálním zjištěním, že Británie byla výrazně zakomplexována ztrátou svých kolonií a že trpí dlouhodobě dvojznačným postojem vůči evropskému kontinentu. Kořeny moderní euroskepse jdou velmi hluboko, skrze sediment světových válek dvacátého století, mimo krunýř z Waterloo a skrze porážku španělské armády v  rozvířené magma, v němž se kuje národní totožnost.

Všechny kmeny v Evropě mají své mýty svého jedinečného kulturního zrození. Všechny vyprávějí o minulosti v první osobě množného čísla a umisťují sousední země do role vedlejších postav, podporujících jejich hlavní roli během historie. Avšak žádný z těchto mýtů se nevyrovná britské úzkosti ohledně rozpuštění totožnosti prostřednictvím členství v EU. To je, obávám se, částečně důsledkem skutečnosti, že jsme vstoupili do EHS jako zdemoralizovaná země. Aliance, která sloužila našim zájmům po dobu 44 let relativně dobře, je spojena s našimi podvědomými pocity hanby.

A z psychoanalytického hlediska je hanba násilným impulsem zaměřeným dovnitř. Brexit není z tohoto hlediska racionálním vyjádřením výsledků rovnice zkoumající finanční klady a zápory, založené na úvahách o obchodu. Je to akt sebepoškození, zrozený z neurotického nutkání odpykat si imaginární vinu: hřích, že jsme vůbec původně museli do tohoto podniku vstoupit.

Obávám se, že si zahrajeme ten cyklus hanby a resentimentu celý znovu. Do budoucnosti směřují dvě cesty, součástí obou je ponížení. Realizace brexitu dokončí ekonomickou, diplomatickou a strategickou devalvaci Británie, kterou už signalizoval propad hodnoty britské libry po loňském referendu. Británie bude na světovém jevišti daleko menší. Odstranění brexitu, anebo jeho rozmělnění, bude vyžadovat prosbu vůči Bruselu, aby dal Británii více času, a nový začátek. Bude velmi obtížné to rozlišit od zoufalého podlézání.

V obou případech čeká mnoho občanů, kteří hlasovali pro brexit, zklamání. Pokud se jim nedostane brexitu, jejich demokratická vůle jim bude upřena, pokud se jim dostane brexitu a zchudnou, jejich víra bude zrazena. Obě cesty riskují vznik další trpkosti.

Kompletní článek v angličtině ZDE0
Vytisknout
6623

Diskuse

Obsah vydání | 28. 7. 2017