Český rozhlas

Plagiátorství? OK, zbavíme se archivu a plagiátora necháme dál "plodit"

28. 7. 2017 / Bohumil Kartous

Porušení práva na duševní vlastnictví, respektive jeho forma zvaná plagiátorství, je ze slušné tvůrčí práce eticky vyloučeno. Zejména ve veřejnoprávním médiu by měl platit standard, že plagiátorství se netrpí a že v případě pokusu o něj nebude člověk, který se takového činu v rozporu se základními principy slušného chování dopustil, nadále v médiu působit. V Českém rozhlase k takovému jednání prokazatelně došlo, nicméně reakce vedení je velmi svérázná. Místo potrestání viníka byly odstraněny možné důkazy a viník pokračuje vesele dál. Jste-li totiž poradcem generálního ředitele, lehčeji se lze povznést nad drobnou improvizací......

Vše se odehrálo již před několika měsíci. Rada ČRo obdržela stížnost literárního kritika Jana Lukavce, jenž zjistil pozoruhodnou věc: V pořadu Knihy, na které vám nezbyl čas, jenž produkuje a vysílá Český rozhlas, byly použity části jeho knižní recenze, aniž by v pořadu zaznělo, že právě on je autorem použitého textu.

Podle autora pořadu, jímž je Jiří Mejstřík, šlo o technickou chybu. Autor textu prý uveden byl nicméně někdo údajně pasáž vystřihl a v odvysílané verzi se proto neobjevila. Stížnost, společně s vyjádřením autora pořadu, byla posouzena Radou Českého rozhlasu, která po prostudování dalších částí pořadu objevila podobné plagiáty minimálně v dalších dvou dílech pořadu z února tohoto roku. Šlo podle zjištění o rozsáhlé pasáže, v jednom případě dokonce o distribuční text používaný k popisu knihy na různých webových stránkách prodejců literatury.

Rada ČRo na základě zjištění přijala usnesení kritické vůči autorovi pořadu a doporučila vedení ČRo nechat doplnit do písemných anotací v internetovém archivu ČRo jména autorů nepřiznaně použitých textů a do budoucna zlepšením editoriálních procesů zabránit prohřeškům v publikační etice.

Nicméně vedení ČRo zaujalo překvapivě poněkud jiný postoj. Místo omluvy autorům a potrestání plagiátora byla z archivu odstraněna jednak inkriminovaná vysílání pořadu, v nichž byly nalezeny plagiáty, ale také desítky dalších dílů z období před 31. 1. 2017

Problém byl tedy "vyřešen". Díly pořadu, v nichž došlo k prokazatelnému zásahu do práv k duševnímu vlastnictví, byly odstraněny z archivu a s nimi dále desítky dalších dílů, pravděpodobně ve snaze preventivně "ochránit" ČRo před dalšími problémy.  Autor pořadu nadále v ČRo působí. Jiří Mejstřík je totiž zároveň poradcem generálního ředitele ČRo Reného Zavorala. 

0
Vytisknout
6763

Diskuse

Obsah vydání | 1. 8. 2017