Blíží se den, kdy Česko vyčerpá svou roční ekologickou kapacitu

7. 4. 2023

čas čtení 3 minuty

Mezinárodní výzkumná organizace Global Footprint Network vypočítala, že Country Overshoot Day pro Českou republiku v roce 2023 připadá na 12.4. Tento den představuje moment, kdy poptávka obyvatel ČR  po přírodních zdrojích překročí kapacitu, kterou je naše země schopna v tomto roce obnovit. 

Je důležité si uvědomit, že toto datum není pouze abstraktním pojmem, ale má konkrétní dopady na naše životní prostředí a kvalitu života. Je to výzva, kterou musíme vzít vážně a začít jednat. Existují přitom nástroje, které nám mohou pomoci udržet hospodářství v rámci ekologických limitů Země.

Klíčová fakta ke Dni překročení limitů na Zemi

  • K obnovení všeho, co lidstvo v současnosti od přírody vyžaduje, by bylo zapotřebí biokapacity 1,75 Země.

  • 60 % světové stopy tvoří emise uhlíku. Abychom zabránili rychlé změně klimatu, musí být do roku 2050 nulové.

  • 3 miliardy lidí žijí v zemích, které produkují méně potravin, než spotřebují, a vytvářejí nižší příjmy, než je světový průměr.

  • 8 miliard lidí, tj. 72 % světové populace, žije v zemi, která má deficitní biokapacitu a vytváří nižší příjem, než je světový průměr.

  • Letos dělí Den překročení kapacity Země a konec roku 156 dní.

  • Padesátileté přetrvávání překračování limitů Země znamená, že se roční deficity kumulují v ekologický dluh v hodnotě 19 let obnovy planety. Výsledkem je rozsáhlá degradace ekosystémů a atmosféra plná skleníkových plynů.

Existuje spousta možností, jak překračování limitů zvrátit. Navíc jsou ekonomicky proveditelné. I vydaná zpráva IPCC jasně dokládá, že řešení existují a máme je k dispozici. Chybí pouze vůle na politické úrovni. Největší přínos má solární a větrná energie, ochrana a obnova lesů a dalších ekosystémů, potravinové systémy šetrné ke klimatu a energetická účinnost v mnoha podobách. Pokud přijmeme určitá opatření na straně poptávky, můžeme do roku 2050 snížit globální emise skleníkových plynů o 40-70 % ve srovnání se současnými scénáři. Musíme jen změnit způsob, jakým využíváme technologie a zdroje k uspokojení našich potřeb v oblasti potravin, přístřeší, mobility a výrobků.

Vstoupili jsme do kritického desetiletí, během něhož musíme snížit celosvětové emise téměř o polovinu a zároveň zajistit potravinovou bezpečnost a chránit a obnovovat přírodu. K velkým změnám, k nimž došlo od předchozího hodnocení, patří průlom v oblasti solární a větrné energie, které nyní dosahují cenové úrovně stejné nebo nižší než fosilní paliva a lidstvo je díky nim připraveno dekarbonizovat různorodá odvětví prostřednictvím elektrifikace. Tento vývoj probíhá mnohem rychleji, než odborníci předpokládali a než bylo modelováno v předchozích scénářích zmírňování dopadů. To mění pravidla hry.

1
Vytisknout
3836

Diskuse

Obsah vydání | 11. 4. 2023