Snížení koncentrace čpavku v ovzduší, šířeného ze zemědělství, by snížilo počet předčasných úmrtí o 50 000 lidí

14. 6. 2019

čas čtení 1 minuta


Vyplývá to z nového výzkumu organizace Bureau of Investigating Journalism, Channel 4 News a deníku Guardian.

Zatímco jiné  látky znečišťující ovzduší byly v posledních desetiletích výrazně omezeny, koncentrace čpavku v ovzduší zůstává vysoká.

Zdrojem emisí čpavku do ovzduší je především zemědělství a zejména problematický je intenzivní chov skotu. Čpavek totiž uniká do atmosféry z nechráněných výkalů hospodářských zvířat a z hnojiva.

Čpavek vyvolává znečištění vzduchu jemnými částicemi, které pronikají hluboko do plic a do krevního oběhu a mají závažné zdravotní důsledky: vyvolávají kardiovaskulární problémy a problémy dýchacích cest.

 

V roce 2017 analyzovali vědci z německého Max Planck Institute data týkající se znečištění ovzduší a úmrtnosti. Odhadují, že padesátiprocentní snížení emisí zemědělského čpavku v Evropě by vedlo k snížení počtu předčasných úmrtí na evropském kontinentě o 52 000 osob.

Koncentrace čpavku v ovzduší se nesnížila za celých posledních 25 let. Je zapotřebí shromaždiště zemědělských splašků zakrýt, aby z nich ve volné přírodě nemohl unikat čpavek do ovzduší, to je ale nákladné. Přírodní hnojivo je nutno rozvážet po polích prostřednictvím systému hadic, které dosahují až k zemi, nikoliv stříkat čpavek vysoko do ovzduší.

Většina dnešní technologie je konstruována tak, že velká část konstrukčních nákladů omezuje emise škodlivých látek do ovzduší. Platí to jak pro automobily, tak pro systémy vytápění. Totéž bude nutno udělat i v zemědělství.

Videoreportáž ZDE  

0
Vytisknout
4937

Diskuse

Obsah vydání | 18. 6. 2019