Jaké jsou nejpalčivější problémy české společnosti? Pojďte je pomoci shromáždit

26. 4. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Pojďme shromáždit palčivé problémy, které vyžadují veřejnou pozornost a řešení. Dopustím se svatokrádežného prohlášení: Imigrace není problém české společnosti. Ti vnímavější si toho už jistě všimli, jelikož jim imigranti nekomplikují život. Ti předvídavější jsou dokonce ochotni riskovat natolik, že to ani nepředpokládají. Ti méně vnímaví, což není urážka, nýbrž fakt, si ovšem s neuvěřitelnou radostí hnětou neexistující problém, místo aby se zabývali problémy skutečnými.

Jiří Hlavenka na to poukázal ve svém textu, kde ukazuje, že lidé nejvíce zatížení exekucemi volí idioty, kteří jim jako největší politický problém vnucují demokracii. Riziko exekuce přitom koreluje s mírou vzdělání, úrovní sociálního postavení a dalšími indikátory poukazujícími na kvalitu života. Jak je možné, že lidem, kterým se vede bídně, lze tak snadno nakukat, aby se zabývali chimérou, místo toho, aby řešili vlastní problémy? Je to nepochybně tím, že řešit skutečný problém je mnohem náročnější než řešit ten imaginární. To tušil už Oblomov. Zkusme tedy být platónští ve smyslu představy, že lidé jsou pouze neznalí, a pojďme ukázat na to, jaké problémy skutečně tuto společnost tíží a čím je nutné se skutečně zabývat.

Přítel Marek Beneš mi nedávno poslal tuto smutnou statistiku, která ukazuje, že zamoření ČR zplodinami z aut je nejhorší v Evropě. Děsivé. ČR je na prvním místě. Nepochybně námět k ověření a v případě potvrzení urgentnímu řešení. Zplodiny aut jsou, na rozdíl od imigrantů, příčinou mnoha zdravotních potíží, od dětí až po seniory. 

Víme také, že česká společnost patří mezi nejobéznější na světě, alespoň dle tvrzení Světové zdravotnické organizace. Opět problém s drastickými dopady na současnou kvalitu života v ČR, individuální i společenskou.

Ví se také, že ČR investuje do svého vzdělávacího systému jednu z nejnižších částek v rámci OECD. A to v situaci, kdy Světová banka poukazuje na to, že investice do vzdělávání jsou společensky nejvýnosnější (například zde). 

Český pracovní trh (ekonomiku) čeká hrozba automatizace, alespoň podle autoritativní predikce obsažené v analýze Employment Outlook 2017. Dojde zde podle všeho na hluboký propad v zaměstnatelnosti, posílený faktem, že Německo je na tom velmi podobně.

Česká ekonomika setrvale produkuje více, nicméně mzdy jsou v této zemi uměle udržovány na relativně nízké úrovni. V poměru k HDP patří ČR k evropským zemím, kde lidé za svou práci berou nejnižší mzdy.

To jistě nejsou banální problémy, jsou velmi reálné. Nikdo se jimi ale vážně nezabývá. A to zdaleka nejsou všechny.

Pojďte navrhovat další a vytvořme participativní mapu problémů, které jsou skutečné, ne zástupné. Posílejte tipy na to, co je třeba postavit do popředí a o co by se měla politická reprezentace zasazovat.

0
Vytisknout
17568

Diskuse

Obsah vydání | 30. 4. 2018