Kdyby se Češi obrátili k sobě, paradoxně by to oslabilo ohlupující protiimigrační kampaň

16. 9. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 1 minuta

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Andrej Babiš nepřijme ani osiřelé děti ze Sýrie, neboť jakýkoliv ústupek tohoto typu by znamenal zpronevěřit se toxickému, na strachu vystavěnému narativu o existenčním riziku muslimské imigrace, který roky decimuje veřejnou diskusi a politiku v ČR a umožňuje populistům parazitovat. 

Je v pořádku a je důležité, aby se našlo dost lidí, kteří tomu budou oponovat a snažit se ukázat, že Češi se nestali zcela nelidsky uvažující společností. 

Zároveň chci poprosit, zda byste mohli k takovým vyjádřením připojit zmínku o tom, že kromě dalšího prohlubování dna lidské důstojnosti má tato ohlupující kampaň za následek přehlížení řady závažných problémů, jimž musí česká společnost čelit. Je to totiž skvělý prostředek, jak umenšovat prostor pro hledání zásadních, reálných témat vyžadujících politické řešení. 

Navrhujte dle svého přesvědčení, některá z témat přesto nabízím. Jsem přesvědčen, že pokud by se - paradoxně - česká společnost obrátila “sama k sobě”, imigrace by přestala být důležitým politickým tématem a tedy by bylo možné sirotky ze Sýrie přijmout.

Výzva byla zveřejněna na facebookovém profilu autora. Věnujte prosím pozornost následujícím odkazům na starší články, které poukazují na skutečné problémy české společnosti. Jinak než nahrazením vysoce manipulativní demagogie reálnými tématy se politický a mediální diskurs nezmění.

0
Vytisknout
7972

Diskuse

Obsah vydání | 18. 9. 2018