O respektování odlišnosti

26. 4. 2018

čas čtení 2 minuty

„Muxe“ (v Teotitlánu del Valle nazývané biza’ah) u zapotéckých kultur v mexické Oaxace – transgenderové osoby pokládané běžně za tzv. „třetí pohlaví“ se alespoň ve venkovských oblastech těší značnému respektu, často se dnes např. zapojují do politiky, a mít muxe v rodině je pokládáno za štěstí (ve větších „pozápadněných“ sídlech se však setkávají s diskriminací), píše na Facebooku Matouš Vencálek.

„Two-spirit“ u severoamerických indiánů – transgenderové osoby nazývané různě u různých kmenů, např. lhamana u Zuñiů, Nádleehí u Navahů, Winkté u Lakotů, Hemaneh u Čejenů či Niizh Manidoowag u Odžibvejů. Věří se, že tito lidé se narodili s duší obou pohlaví a dokáží proto svět vidět zároveň očima žen i mužů. Proto jsou takové osoby nesmírně váženy a ve společnosti mají speciální sociální i ceremoniální role, bez ohledu na snahy přišedších conquistadorů o vymýcení této víry a praxe.

„Fa’Afafine“ u Samojců – tvoří až 5 % obyvatelstva, jsou pokládány za integrální součást samojské kultury a velmi pozitivně přijímány. Když se samojský chlapec chová „žensky“, jeho rodiče se jej nesnaží nijak odradit či „změnit“ – díky tomu dnes fa’afafiny najdeme mezi lékaři, umělci či fotbalisty.

„Sekrata“ na Madagaskaru – podobně jako muxe, biza’ah či fa’afafine jde obvykle o osoby biologicky mužského pohlaví, které přijímají ženské role. Těší se velkému respektu, věří se, že jsou chráněni nadpřirozenými silami a nikdo jim proto neubližuje, tanečníci z řad sekratů jsou během kmenových festivalů oceňováni pro jejich talent a krásu.

Transgenderové osoby či osoby s žádnými či vícero biologickými pohlavními znaky byly také v mnoha kulturách, např. sibiřských, předurčeny k hluboce respektované (byť sociálně do jisté míry diskriminující) úloze šamana. Dnes se takoví lidé netěší všude takové vážnosti a respektu jako dříve, například jihoasijští hidžrové dříve sloužili na dvorech panovníků, avšak dnes jsou pronásledováni, a v Česku je například předseda sněmovního Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu označuje za mentálně narušené a diskutéři pod jeho příspěvkem je posílají do uranových dolů.

0
Vytisknout
6708

Diskuse

Obsah vydání | 30. 4. 2018