Nejpalčivější problémy české společnosti...

... dle lidí, kterým je okolo 20 let

3. 5. 2018

čas čtení 15 minut
Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Zeptali jsem se prostřednictvím sítí, jaké vidí nejpalčivější problémy mileniálové (rozpětí 17 - 20). Rozptyl témat je skutečně velký, významně se však objevuje sobectví jako společenský rys, negativní osobnostní rysy a absence hodnot obecně, problém populismu a informačního chaosu, méně často xenofobie s jednotlivými jejími formami či sociální problémy (exekuce). Nejde o reprezentativní vzorek, jde spíše o mladé lidi s gymnaziálním vzděláním a studenty VŠ. Text nebyl upravován stylisticky a gramaticky.

O.P. (19) Neakceptování odlišných politických názorů, sobectví, které je pozůstatkem komunistické mašinérie, nevraživost k cizím lidem.

M.B. (20) Rozhodně nízká finanční a politická gramotnost, alkoholismus.

S.E. (19) Exekuce, pokud jde o hmotný problém, nenávist k Romům, pokud se bavíme v myšlenkové rovině.

Z.P. (20) Nenávist k Romům, ale i obecně ke všem lidem tmavší pleti nebo lidem, co nějak vybočujou.

J.V. (20) Rasismus, šetřivost, xenofobie, závist, zbabělost

M.N. (20) Chybí empatie, přílišnej egocentrismus.

M.N. (19) Absence kvalitních informací a z toho vzniklá izolovanost

H.Ř. (26) Rozdělení společnosti, fake news, prachbídná politická kultura, která se promítá ve společenských vztazích. Možná ještě to, že lidi obecně neumí pracovat s informacemi, které se na ně odevšad valí.

O.P. (20) Neskromnost a neskutečná závist.

J.S. (18) Prezident? Ne asi bych řekla, že až na Prahu a okolí, už je Česko trochu zaostalejší. Což docela souvisí i s tím prezidentem (to jsi asi viděla při volbách). Nevím, jestli to je třeba tím, že v Praze je větší možnost různosti vzdělaní, nebo že většina lepších pracovních podmínek je taky v Praze... Mluvím teda především o menších městech a vesnicích, ne jako je Brno a tak dál...Nebo i to, ze Češi jsou často zvyklí každý den dojít na několik piv... A pak se nemůžeme moc divit, že nás berou za národ opilců. A přitom náš národ je hodně schopnej, na to jak jsme malý, jsme docela vidět přes sportovce, umělce až po naše výrobky (které se vyváží do zahraničí a nám se většinou vozí výrobky například z Polska).

M.S. (20) Řekl bych že Sobectví. Pak nedůvěra v jiných (ať už osobní mezi lidmi, tak i všeobecná mezi státy apod). Velká nesnášenlivost vůči jiným rasám/národům. Neustálá nespokojenost a problém s něčím i kdybychom měli všechno. A podle mě taky dost velká nevědomost, co se týče myšlenek do budoucna - zdá se mi, že neřešíme, co bude, nebo co je, ale pořád jenom co bylo.

J.Č. (20) Policejní stát a zbytečná administrativa a kontrola.

R.P. (27) Já si myslím, že vzdělání, to dle mě afla a omega ke všemu. Např. na školách se nevyučuje finanční gramotnost, z čehož plynou exekuce a chudí lide, tím vznikají vyloučené lokality atd. Zároveň podle mě nevzdělanost je i klíčem k nesnášenlivosti.

M.K. (20) Asi na politologa řeknu, že je to nezájem o politiku. Nevím, jak moc je to u nás špatný oproti ostatním zemím. Na akademický práci jsem zpracovával tyhle poměry v Belgii a tam je to o dost lepší, ale zase tam jsou povinný volby pod hrozbou pokuty, tak se mi to nechce moc porovnávat a zároveň bych asi neřekl, že je to něco čistě specifickýho pro ČR. Když nad tím ještě přemýšlím, tak bych nakonec řekl evropská integrace. Přijde mi, že Češi jsou skeptický vůči EU, s čímž se neztotožňuju, ale je to jejich názor tak whatever. Spíš mi přijde horší naprostej nezájem o dění v ní, což je třeba vidět v účasti ve volbách do parlamentu EU. To prostě vidím i na lidech, kteří se zajímají o místní politiku, ale volby do Evrop. parlamentu jsou jim ukradený. Já chápu, že to je způsobený našimi zkušenostmi jakožto národu s ostatními (viz v podstatě celý minulý století, ale dá se jít i hlouběji do historie), ale i tak je ten zájem žalostně malej, hlavně v porovnání s ostatními státy.

T. H. (21) Jako sere mě, že se celej život musíš sdírat z kůže kvůli škole a práci, zvyšuješ si riziko nějaký choroby kvůli stresu a ve finále si život užiješ hůř, než když lidi žili v jeskyních. Potom taky že sex a polygamie jsou tabu.

S.S. (19) Rozpolcenost, nedostatečná informovanost, pragocentrismus a naopak, platy (i když naše ekonomika jde nahoru, tak hodně lidi nedosáhne ani na průměr kolikrát - učitele, obecně statní zaměstnanci apod.)

J.CH. (21) Málo empatie a žádná snaha pochopit jiné autory než západní.

M.F. (20) Alkohol.

D.V. (22) Dezinformovanost, sobeckost a nezájem.

D.D. (18) Politická situace, zmanipulovaná media, nebo spíše nedostatek nezávislých medií a to, že lidé kupují byty v Praze na podnájem a my mládí pak nemáme peníze na to si koupit vlastni byt, cuz jsou hrozne drahý.

T.Č. (20) Snadno zmanipulovatelní lidé bez kritického myšlení, skeptičtí k EU a nadnárodním společnostem.

E.H. (20) Zadluženost obyvatelstva, všeobecná neinformovanost a absence kritického smýšlení, důsledky komunismu jako mezilidská nedůvěra a závist, no a nakonec nepochopitelný strach z multikulturalismu…

V.M. (21) Narůstající lenost, podléhání populismu, infiltrace radikální levice a stárnutí populace… Možná ještě že hodně lidi je v exekuci, ale celkově bankovní sektor zase máme na zdravý úrovni, takže to asi stačí no…

O.L. (23) No je to docela komplexní věc, která si myslím, že hlavně plyne z frustrace lidí, kteří očekávali po převratu, že jim všechno spadne do klína bez toho, aniž by pohli prstem. No, nespadlo. Dalo by se říci, že deficit sebereflexe.

G.L. (21) Závist, problém přijmout sám sebe.

M.Š. (28) Jednou větou to, co asi všichni nezmíní, je vzájemná nedůvěra státu a občanů. Stát se snaží kontrolovat občany, protože má pocit, že okrádají svůj stát a občané mají pocit, že je okrádá stát a tak se snaží mu poskytovat co nejméně prostředků. Stejná nedůvěra je i vůči EU a obecně v systém. Což souvisí i s tím, ze jej nedokážeme bránit před útoky zevnitř i zvenčí. Jinak dále je to: chybějící společná vize - Husákovi děti nejdou do politiky a raději si podnikají - kvalitní a slušní lidé se obecně politice vyhýbají nebo v ni rychle končí- neschopnost reformovat důležité oblasti a neschopnost alokovat do nich dostatek prostředků, místo toho se prachy rozdávají zpět lidem, což je jednodušší a populárnější - neschopnost politiku a tvůrců politiky myslet v opravdu dlouhodobém horizontu desítek let → po nás potopa.

M.D. (20) Asi neznalost… ve smyslu nedostatečného vzdělávání a kvalitního šíření informací.

F.B. (22) Podle mě je to negativita, hamižnost a neuvědomování si, že peníze nejsou všechno.

K.F. (20) Myslím, že je to hlavně slepá víra v neověřené informace, pesimismus a maloměšťáctví, obecně jako malý přehled o světě.

P.R. (20) Těžko říct, nejspíš to, že si nedokážeme naslouchat, z toho potom pramenící problémy jako nechápaní se, bipolarizující se společnost. Problém je taky Facebook, to ale není specifikum české společnosti.

J.N. (19) Podle mě je to vlastenectví. Přijde mi, že Češi naprosto postrádají smysl pro soudružnost. Nejsou hrdý na to, co mají a koukají kolem za hranice na to, co nemají. Mnoho lidi dokonce utíká za lepšími finančními prostředky do zahraničí, protože v Česku všechno, co je typické české, se prodává jiným státům. Kdybychom dokázali zvýšit hrdost v srdcích občanů ČR, tak si myslím, že by lidé nebyli tolik nešťastní a stát by nebyl tolik zaprodanej.

Zní to trochu komunisticky, ale i ti nejchytřejší lidé předešlých generací vyznávali některé důležité hodnoty toho režimu. V dnešní době máš všeho moc a z toho vyplývá nerozhodný lid (spoustu věcí na výběr) spoustu odpadku, zisk důležitější než následek, který potom z toho vzniká, příroda trpí, zatímco co lidé se snaží uspokojit každou nepatrnou potřebu, který člověk postrádá. Podle mě by se to melo trochu regulovat, ale ne až do takových extrému jako za minulého režimu, kdy se lidé báli otevřít se jiným státům.

M.V. (20) Podle mě nepoučitelnost, přehnaná kritika sama sebe a neuvědomování si potenciálu českého národu.

R.T. (25) 1) nedůvěra v instituce (jak národní, tak třeba unijní), 2) nesvobodná média, 3) bezbřehá důvěra ve fake news, 4) nezájem o společenské dění, 5) zoufale nastavený školský a vzdělávací systém, 6) česká povaha.

J.P. (25) Přehnaná sebejistota a nedostatek empatie.

T.CH. (21) Jsem asi teď trochu levičácky zaměřená… Podle mě to jsou teď dvě věci. První je sociální zabezpečení pro chudý lidi a třeba pro lidi bez domova (sociální bydleni apod.) a fakt velký neřešení tyhle situace. A pak taky ta rasová nesnášenlivost, která se tu v poslední době rozjela. Ale tohle je fakt zlomek, je jich asi tak milion dalších.

A.B. (20) Řekl bych že střed rozdílné názory/myšlení venkova vs. Prahy (ale nejde jen o Prahu samotnou) a pak hlavně mladší vs. starší generace. Neříká se jen tak že tu furt vládne komunismus, když u moci a na většině důležitých postů jsou starý lidi. Snad to jednou změníte. Snad. A pak korupce… U nás se dá koupit všechno.

B.N. (20) Mediální nevzdělanost a asi jsme se shodli na přílišným egocentrismu a nerespektu obyvatel vůči druhým.

D.V. (23) Máme se až moc dobře, a to utužuje naše Švejkovství, které se projevuje naši národní vlastnosti, být vycucaný jak díra do sněhu. Zároveň se máme tak dobře, že máme čas přemýšlet o různých stupidních teoriích, které nám spíše škodí, než rozvíjí kritické myšlení.

JH (21) Nejpalčivější mi přijde rozpolcenost společnosti - v názorech na některé prominentní politické představitele (Zeman, Babiš, Okamura) je zjevně rozdělena na dva takřka nesmiřitelné tábory.

Znepokojující je dále přetrvávající xenofobie a skepse vůči evropské integraci (tím nemám na mysli ten předmět s Bělou na PMV, skepse vůči němuž je zcela oprávněná). Podotýkám ovšem, že český národ stále považuji v rasové otázce ve vysoké míře za tolerantní.

Mám dojem, že česká společnost bohužel není schopna se poučit z historie a nedokáže se oprostit od naivity, s níž podléhá líbivým heslům falešných populistů. Její důvěřivost se již několikrát prokázala být osudovou.

Velice trýznivá je neinformovanost Čechů, respektive jejich neschopnost ověřovat si fakta a skutečnost, že se jednoduše nechají zmanipulovat alternativními dezinformačními médii. Mnoho Čechů kvůli tomu postupně ztrácí respekt ke svobodnému a veřejnoprávnímu zpravodajství.

Na závěr mě napadají prvky dopadající pouze na výsek společnosti, jako je neschopné vedení pražského magistrátu komplikující pražskou dopravu bouráním mostů a rozkopáváním klíčových ulic, či rozsáhlá ignorance základních gramatických pravidel nejen u nevzdělaných občanů. Většinou na podobné omyly a překlepy nemám potřebu upozorňovat, ale existují některé chyby do očí bijící: dvěmi místo dvěma, by jsme místo bychom nebo oslovení soudče místo soudce.

J.D. (20) Fuha, ja by som povedala, že politicky skepsa k demokracii a a nevôľa niečo začínať z vlastnej iniciatívy.

D.K. (24) Občanská angažovanost.

V.P. (21) Nejpalčivější problém české společnosti je podle mě absolutní minimum jakéhokoliv morálního povědomí. Neexistuje tady žádná morálka, slušné chování, respekt k sobě a k lidem okolo.

P.Ť. (22) Nejspíš to, že u nás ucelená společnost už neexistuje, protože se vytratil jednotný ideál Člověka a s ním spojený ideál Soužití (resp. stal se formálním a vágním spolu s hodnotami)... kvete bezvýznamné stranictví, které lidem spíše poskytuje identifikaci a sounáležitost než kritické myšlení a sebereflexi. Strany u nás pořád něco nechtějí a vzájemně se vyvažují jako nějaké přírodní síly, namísto aby uvědoměle pracovaly na hodnotovém rozvoji vlastních členů apod.. zbytek se pak rozpustil v beztvarou klientelistickou masu. Každý správný Čech - uchýlím-li se k předsudku - je něčí klient... dokonce i ti, kteří se u nás označují za "intelektuály", "liberální demokraty" a podobné legrácky pak definují voliče jako klienta, když říkají, že pokud se lidé nezamyslí a nepřijdou volit nemají si na co stěžovat - jednoduše... nejsme samostatný národ, ale národ zhýčkaný silným a dobře řízeným úřednictvem monarchie, pozdější republiky a pozdějších protektorátů tak, že jsme ztratili občanskou samostatnost. A v čem podle mě leží? Neleží v ničem tak obecném, jako to o čem jsem mluvil doposud: je to individuální sebebudování, sebe-zdokonalování, sebereflexe, sebe-kritika, která člověka z bezvýznamného exempláře lidského rodu může učinit nejlepším stvořením na Zemi... ale bez této péče a bez převzetí odpovědnosti se stane tím nejubožejším - klientem ekonomických a v zásadě tedy pouze biologických vztahů-nutností... můžeme pak mít v listině napsáno v každém odstavci o svobodě a důstojnosti, ale přitom nemít ani náznakem povědomí o tom, co tyto pojmy znamenají.

A.K. (17) Podle mě je to určitě strach ze změn, tím myslím třeba že se všichni bojí, co se stane, když sem přijdou uprchlici, nebo jak to bude vypadat, když budou roboti místo zaměstnanců a tak…

J.I. (22) Politika, důchody, malé mzdy, přílišná byrokracie…

0
Vytisknout
6497

Diskuse

Obsah vydání | 4. 5. 2018