Včasný krevní test na předvídání demence je o krok blíže, byly identifikovány biologické markery

13. 2. 2024

čas čtení 5 minut
 

Vědci zjistili vzorce čtyř proteinů, které předpovídají nástup demence více než deset let před oficiální diagnózou


Vědci učinili významný krok k vytvoření krevního testu, který dokáže předpovědět riziko demence více než deset let před tím, než je toto onemocnění u pacientů oficiálně diagnostikováno.

Naděje na tento test vzrostly poté, co vědci objevili biologické markery tohoto onemocnění ve vzorcích krve odebraných od více než 50 000 zdravých dobrovolníků zařazených do projektu britské biobanky.

Analýza krve identifikovala vzorce čtyř proteinů, které předpovídají nástup demence obecně a konkrétně Alzheimerovy choroby a vaskulární demence ve vyšším věku.

 
V kombinaci s běžnějšími rizikovými faktory, jako je věk, pohlaví, vzdělání a genetická náchylnost, umožnily tyto proteinové profily vědcům předpovědět demenci s odhadovanou 90% přesností téměř 15 let před tím, než se u lidí nemoc klinicky potvrdila.

Na celém světě žije více než 55 milionů lidí s demencí a očekává se, že do roku 2030 tento počet dosáhne 78 milionů. Přibližně 70 % všech případů demence je způsobeno Alzheimerovou chorobou, přičemž 20 % případů tvoří vaskulární demence způsobená poškozením cév.

"Doufáme, že se nám podaří vyvinout screeningovou sadu, kterou bude možné používat v britském zdravotnictví," uvedl profesor Jianfeng Feng, který působí na University of Warwick a Fudan University v Číně.

Řada nedávných studií prokázala, že krevní testy mohou vyčlenit pacienty, u nichž je největší pravděpodobnost vzniku demence. Na základě těchto informací by lékaři mohli rozhodnout, které pacienty urychleně zařadit k dalšímu vyšetření, včetně kompletního diagnostického testu na Alzheimerovu chorobu.

Včasné potvrzení onemocnění je zásadní, pokud mají pacienti využívat dva nové léky na Alzheimerovu chorobu, lecanemab a donanemab, které jsou předmětem posuzování britským regulačním orgánem pro léčivé přípravky. Pokud budou licencovány, Národní institut pro zdraví a excelenci v péči (National Institute for Health and Care Excellence) prověří jejich náklady a přínosy, než rozhodne, zda by měly být dostupné v rámci britského zdravotnictví.

Americký úřad pro kontrolu léčiv, Food and Drug Administration, schválil lecanemab a očekává se, že v nejbližší době rozhodne o donanemabu. Evropské regulační orgány oba léky stále přezkoumávají.

Od doby, kdy se lecanemab, léčba syntetickými protilátkami vytvořená společnostmi Biogen v USA a Eisai v Japonsku, dostal v roce 2022 na titulní stránky novin kvůli zpomalení Alzheimerovy choroby, lékaři a lékařské charitativní organizace varovali, že zdravotnictví není na poskytování takových léků připraveno.

Aby pacienti mohli dostat lecanemab nebo donanemab, museli by mít Alzheimerovu chorobu v raném stadiu a lumbální punkci nebo PET vyšetření, které potvrdí přítomnost amyloidního proteinu v mozku. Toxické shluky amyloidu jsou jedním z charakteristických znaků Alzheimerovy choroby. Alzheimer's Research UK však odhaduje, že toto vyšetření podstoupí pouze 2 % vhodných pacientů.

Pracuje se na vývoji a zavedení jednoduchých krevních testů pro diagnostiku Alzheimerovy choroby, ale i při rychlé diagnostice zůstávají problémy. Nové léky se musí pacientům podávat každé dva týdny a kvůli potenciálně smrtelným vedlejším účinkům potřebují pacienti pravidelné vyšetření magnetickou rezonancí, aby se zkontroloval případný otok mozku nebo krvácení.

V rámci nejnovější studie byly v letech 2006-2010 odebrány a zamraženy vzorky krve 52 645 dospělých Britů bez demence, které byly analyzovány o 10 až 15 let později. U více než 1 400 účastníků se následně rozvinula demence.

Pomocí umělé inteligence vědci hledali souvislosti mezi téměř 1 500 krevními proteiny a rozvojem demence po letech. V časopise Nature Aging popisují, že čtyři proteiny, Gfap, Nefl, Gdf15 a Ltbp2, byly přítomny v neobvyklých množstvích u těch lidí, u nichž se vyvinula demence, Alzheimerova choroba nebo vaskulární demence.

Vyšší hladiny těchto proteinů byly varovnými příznaky onemocnění. Zánět v mozku může vyvolat nadměrnou produkci buněk zvaných astrocyty, což je známý biomarker Alzheimerovy choroby. U lidí se zvýšenou hladinou Gfap byla více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se u nich vyvine demence, než u těch s nižší hladinou.

Další krevní protein, Nefl, je spojován s poškozením nervových vláken, zatímco vyšší než normální hladina Gdf15 se může objevit po poškození mozkových cév. Vědci zjistili, že zvyšující se hladina Gfap a Ltbp2 je vysoce specifická spíše pro demenci než pro jiná onemocnění mozku, přičemž ke změnám dochází nejméně 10 let před tím, než je u lidí diagnostikována demence.

Vědci jednají se společnostmi o vývoji tohoto testu, ale uvedli, že cena, která v současné době činí několik set liber, by se musela snížit, aby byl tento test rentabilní.

Dr. Sheona Scalesová, ředitelka výzkumu ve společnosti Alzheimer's Research UK, řekla: "Tato nová studie doplňuje rostoucí počet důkazů o tom, že zkoumání hladin určitých proteinů v krvi zdravých lidí by mohlo přesně předpovědět demenci dříve, než se rozvinou její příznaky."

Je zapotřebí dalších studií, abychom pochopili, jak dobře takové testy fungují u různorodější populace. Scalesová dodala "I když se testy v podobných studiích ukáží jako slibné, musí ještě projít schvalovacím řízením, aby mohly být použity ve zdravotnictví.

Podrobnosti v angličtině ZDE

1
Vytisknout
1470

Diskuse

Obsah vydání | 15. 2. 2024