Němci se podílejí na válce. Vesměs na špatné straně

1. 7. 2022

čas čtení 19 minut
Jürgen Habermas obhajuje váhavý postoj německého kancléře vůči Ukrajině. Ale jeho historické chyby minimalizují odpovědnost Německa za současný stav věcí. Odpověď Habermasovi publikoval Timothy Snyder.

Jürgen Habermas, považovaný za největšího politického filozofa v Evropě, napsal text o její hlavní současné krizi, válce na Ukrajině. Jeho teze je, že historie doporučuje německou "Besonnenheit" (zdrženlivost), což v praxi znamenalo málo německé akce, ale mnoho německých řečí během prvních čtyř měsíců nejdůležitějšího konfliktu v Evropě od roku 1945.

Ačkoli Habermas svou kauzu uvádí na základě historických argumentů, je zarážející, že nemá co říci o 2. světové válce. Toto je konvenční výchozí bod pro diskuse o německé odpovědnosti a více než obvykle to platí pro Ukrajinu. Hitler vykresloval Ukrajince jako koloniální národ a snažil se je vysídlit, vyhladovět a zotročit. Měl v úmyslu využít ukrajinské zásoby potravin k tomu, aby se z Německa stalo autarkické světové impérium. Vladimir Putin nastolil hitlerovská témata jako ospravedlnění své ničivé války: Ukrajinci nemají žádné historické vědomí, žádnou vlastní národnost, žádnou elitu. Stejně jako Hitler a ostatně jako Stalin se snaží použít ukrajinské potraviny jako zbraň. Ale čtenář Habermase nebyl požádán, aby zvážil tyto podobnosti, ani aby se ptal, zda by jako Němec mohl nést odpovědnost vůči Ukrajině: Zemi, kde Němci před nedávnem zabili miliony lidí.

Habermasovým vodítkem civilizace je racionalita, ale on se ve svém textu nijak nesnaží identifikovat ukrajinskou racionalitu. Domnívám se, že vynechání odkazu na 2. světovou válku ztěžuje identifikaci ukrajinské racionality, protože jde o racionalitu založenou na existenci. Nedozvíme se, že Putin popírá existenci ukrajinského státu a národa a že oficiální ruská tisková služba píše o [konečném] řešení ukrajinské otázky, že ruská televize pravidelně šíří genocidní jazyk nebo že ruští vojáci používají genocidní nenávistné projevy k ospravedlnění vraždy a znásilnění, a tak dále. Ukrajinci rozumně dospěli k závěru, že bojují o národní přežití. Habermas se v poznámkách o hrdinských a posthrdinských generacích zmiňuje o ukrajinské tísni, ale tento německý způsob formulování problému odvádí čtenáře od ukrajinské zkušenosti a možná i od nejdůležitějších otázek. Myslím na Romana Ratušného, který byl zabit v boji těsně před svými pětadvacátými narozeninami. Roman byl šestnáctiletý občanský aktivista v roce 2013, kdy protestoval za užší přidružení Ukrajiny k Evropské unii. Poté se stal známým v Kyjevě jako ekologický aktivista, který bránil zelené plochy před pochybnými plány rozvoje. Jeho život a jeho činnost byly orientovány do budoucnosti.

Jsem si jist, že Habermas má pravdu v tom, že starší a mladší německá generace by se měla více snažit, aby si navzájem porozuměly, ale zde nenacházíme nejpalčivější problémy. Rusko-ukrajinská válka je konfliktem generací mnohem přímějším způsobem, protože muži, na kterých záleží v ruské politice, jsou o celou generaci starší než muži a ženy, kteří vedou Ukrajinu. Putin bojuje svou válku ve jménu mýtické minulosti: Odkazuje na 10. století (křest Vikingem) nebo 18. století (Petr Veliký) jako na ospravedlnění pro útočnou válku v 21. století. Ukrajinská generace, která je nyní u moci, je první, která vznikla po roce 1991, a její odvaha spočívá v obraně toho, co se od té doby vybudovalo, a v obraně vize normální evropské budoucnosti. Muži a ženy bojující ve válce, někteří mladí a někteří méně, spojují národní přežití pochopitelně s normálním životem a budoucností v Evropské unii. Riskují za to a přicházejí o život. To lze jistě považovat za hrdinství, ale možná způsobem, kterému rozumíme. S debatami o hrdinství, které je v německém kontextu kontaminováno nacistickým jazykem, to nemá mnoho společného. Ale je to skutečně německý jazykový kontext, který by měl řídit německé soudy o jiných národech? Když se však Habermas zdržuje pouze u problémů, které to vyvolává mezi jeho a mladší generací, uniká jakékoli konfrontaci s racionalitou ukrajinského odporu.

„I my se bojíme,“ říká starosta Buči

Na začátku války zveřejnila Káťa Petrovskaja krátký text nazvaný "Amulet pro ukrajinský odboj", který obsahoval nápadný postřeh, že ji v Berlíně utěšovali přátelé v Kyjevě. To byla zkušenost mnoha z nás, kteří jsme zůstali v kontaktu s ukrajinskými kolegy během války: Že jejich úroveň diskursu byla méně emocionální a racionálnější než ta, která převládá v našich vlastních zemích. Při čtení Habermase jsem myslel na některé z mimořádně racionálních diskusí, které jsem vedl s Ukrajinci od začátku války. Dominantními tématy jsou zpravidla suverenita státu, jeho budoucnost v Evropě a potřeba ochrany budoucích generací.

Když jsem se zeptal starosty Buči, co bych měl říct lidem v Evropě, pár minut se nad tím zamyslel a pak jim řekl, že "my se také bojíme". Snažil se oslovit obyvatele Západu, aby ukázal, že chápe, že Němce a další může válka vyděsit. Bylo to velkorysé gesto, protože obavy lidí v jeho vlastním městě (a jeho vlastní zemi) jsou ospravedlněny zkušenostmi z chaosu a vraždy, zatímco obavy Němců jsou spekulativní a mohou být hodnoceny shovívavě. Další starostova věta zněla: "Bojujeme, protože musíme." Buča a Irpiň, které dnes známe jako místa zvěrstev, byly před válkou normální předměstí hlavního města, odkud se denně dojíždělo do práce. Válka připravila lidi v těchto místech o jejich životy a majetek, ale také o něco, co se zdá méně dramatické, ale co je velkou lidskou ztrátou: Pocit každodenní normálnosti, dosažitelné prosperity, budoucnosti, která by mohla být lepší než minulost. Na Ukrajině je to obzvláště palčivé, protože katastrofy teroru a války znamenaly, že posledních třicet let přineslo první skutečnou šanci vytvořit generace orientované na budoucnost.

Habermas žádnému Ukrajinci nedává jméno ani hlas

Ukrajinský prezident, který v Habermasově eseji zůstává nejmenován, figuruje pouze jako někdo, "kdo rozumí síle obrazů". Z takového popisu by čtenář nikdy neuhádl, že Zelenskij během této války pronesl docela výmluvné filozofické argumenty o vztahu mezi sebeobelháváním a válkou. Je to podivně omezený popis talentu Volodymyra Zelenského, jenž nestačí na realitu, která je mnohem děsivější než obrazy, které se skutečně dostávají k Němcům. Habermas připouští, že za tím, co samolibě nazývá "známou scénografií", se skrývá skutečná lidská újma. Přesto nám zůstal německý filozof popisující židovského prezidenta, který je ve středu světových dějin, jako svého druhu hollywoodského producenta. Toto je nepříjemné místo pro konec diskuse o Zelenském, ale tím to opravdu končí.

Nic v německém diskurzu nepřipravilo Němce na realitu ruského útoku a realitu ukrajinského odporu. Vzhledem k tomuto dvojímu selhání by se zdálo rozumné položit si otázku, zda by v německém diskurzu mohlo být něco zásadního, co by se dalo napravit, třeba tím, že se budeme věnovat diskurzům a racionalitám mimo Německo. Je prvním pravidlem postkoloniálního diskurzu, že kolonizovaným je dovoleno mluvit. Přesto Habermas žádnému Ukrajinci nedává jméno, natož hlas. Jediným Východoevropanem, který má v Habermasově eseji jméno a hlas, je Vladimir Putin. Habermasovi se nezdá, že by po desetiletí fungovala "síla obrazů" ve formě fikce pro Rusko v Německu. Habermas ve svém podráždění z toho, že si Zelenského v Německu všimli, skutečně zapomíná, že Německo bylo třicet let zaplavováno ruskou propagandou. V průběhu tří desetiletí byly ruské floskule v Německu mnohem důležitější než ukrajinská realita.

Porážka Ruska nepovede k jaderné válce

Student diskurzu by o tom mohl uvažovat. Habermas místo toho opakuje a schvaluje ruskou propagandu o riziku jaderné války, přičemž ignoruje základní strukturu ruského politického diskurzu. Zdá se, že věří ve scénář, ve kterém by Putin mohl být nějakým způsobem zahnán do kouta svou vlastní válkou a donucen k eskalaci. Víme, že ponižující porážka Ruska nepovede k jaderné válce. Rusko bylo poraženo a skutečně poníženo v bitvě o Kyjev, ale nepoužilo jaderné zbraně a neeskalovalo. Místo toho došlo k deeskalaci, když ruští propagandisté ​​přerámovali příběh války v ruské televizi. Ruské jednotky nelze zahnat do kouta, protože se mohou stáhnout do Ruska. Putina nelze zahnat do kouta, protože vládne na základě virtuální reality vytvořené médiem, které sám ovládá. Víme, že ve válce nemusí dosáhnout svých vlastních ohlášených cílů (jako se mu to podařilo na Ukrajině v roce 2015) a jednoduše změní téma. Může nechat celý svůj propagandistický aparát trvat na tom, že nová invaze na Ukrajinu je nemožná (jako to udělal v roce 2021), a pak nařídit invazi na Ukrajinu. Pokud věří, že na Ukrajině prohrává, nechá své televizní kanály oznámit vítězství a změní téma. Tak funguje ruský diskurz a Putinovu vlastní racionalitu lze pochopit pouze v jeho rámci.

Namísto uvažování o těchto ukrajinských nebo ruských racionalitách 21. století Habermas předkládá svou kauzu v pohodlném hnízdě západního Německa během studené války, v období, kdy Němci byli méně zodpovědní za osud Evropy a od žádného německého intelektuála se neočekávalo, že si bude myslet něco o Ukrajině a Ukrajincích. Jde o etnograficky velmi specifické prostředí, které si Habermas jakoby zaměňuje s univerzálním rozumem. Habermas by nám řekl, že mladší generace nechápou základní poučení z 50., 60. a 70. let 20. století. Bohužel to, co říká o tomto období, je ve skutečnosti vždy mylné. Habermas zakládá celou svou argumentaci na historickém tvrzení, že studená válka ukázala, že žádná jaderná mocnost nemůže prohrát válku. Toto je nesprávné. Jak Sovětský svaz, tak Spojené státy prohrály velké války během studené války (a ostatně jak Spojené státy, tak Rusko od té doby války prohrály). Ameriku porazil Severní Vietnam, SSSR Afghánistán, a tak dále.

Habermas učinil porážku Ukrajiny pravděpodobnější

Habermas považuje svou subjektivní zkušenost se západním Německem za studené války za historickou pravdu a čerpá z ní poučení, že Ukrajina dnes nemůže porazit Rusko. Na základě chybné úvahy obhajuje německou zahraniční politiku založenou na tomto názoru. Tím, že Habermas pomohl posunout část německého veřejného mínění k názoru, že Ukrajina nemůže vyhrát válku, a tím pomohl oddálit dodávku nezbytných zbraní, zvýšil pravděpodobnost porážky Ukrajiny. A tímto způsobem zvýšil pravděpodobnost kolapsu Evropy. Tím však škody nekončí. Habermasův (nesprávný) argument o síle jaderných zbraní v mezinárodních záležitostech je sám o sobě vysoce nebezpečný. Pokud se tomu věří, vede to k větší pravděpodobnosti skutečné jaderné války. Zacházení s jadernými zbraněmi jako s druhem posvátného předmětu, díky kterému je jeho vlastník neporazitelný, se rovná propagandě šíření jaderných zbraní.

Habermas popisuje studenou válku jako dobu "míru". Toto je příklad toho, co by neevropští myslitelé mohli nazvat "eurocentrismem" nebo co východoevropští levičáci nazývají "westsplaining". Každý, kdo byl dlouhodobě vystaven propagandě EU a Němci zvláště to zná: Evropané se prý poučili z 2. světové války, že konflikty je třeba řešit mírovými prostředky. Ve skutečnosti se evropské národy z 2. světové války nic takového nenaučily. Během této války Německo bojovalo o kolonie, dokud nebylo vyčerpáno a poraženo. Jürgen Stroop dokonce ještě ve své vězeňské cele v Polsku přemítal o Ukrajině jako o zemi mléka a strdí. Po 2. světové válce vedly ostatní evropské státy koloniální války po celém světě, dokud nebyly poraženy, nebo si to již nemohly dovolit. Stejně jako evropská integrace umožnila Němcům zapomenout na koloniální aspekt jejich války, umožnila Západoevropanům zapomenout na své koloniální války z 50., 60. a 70. let 20. století. Když byly koloniální války prohrány, evropští vůdci změnili téma na Evropu.

Rusko vede koloniální válku proti Ukrajině

Právě takový příběh o učení se národních států z roku 1945 je pro Evropany obecně potěšující, protože jim umožňuje ignorovat koloniální zvěrstva. Ale zapomnění na koloniální válku umožňuje zapomenout i na její ponaučení. Rusko dnes vede koloniální válku proti Ukrajině s rétorikou a taktikou, které by měly být známé z pěti set let evropské historie (a zejména z nacistické koloniální rétoriky na východě). Protože Evropané obecně (a Němci zvláště) nezpracovali svou vlastní koloniální historii, občas jim uniká zjevná lekce z rusko-ukrajinské války: Impérium musí prohrát koloniální válku, pokud má přestat být říší.

Habermas působí, jako by trpěl nostalgií po době, kdy každý chápal věci, které on sám považuje za samozřejmé. Neměl by však očekávat, že lidé budou chápat věci jako samozřejmé, když je nezažili a když je jeho charakterizace je chybná. Jeho Německo je v mezinárodních záležitostech impotentní a jeho domácí politika je výhradně o mluvení. Ale opravdu záleží na tom, kde rozhovor začíná a jak je veden. Pokud má běžet v kruzích, není to vůbec neutrální a rozhodně ne nevinné. Považovat řeč za cíl sám o sobě může spotřebovat čas potřebný k akci. Mluvit o zbraních, ale nedoručit je, například vytváří dojem, že se něco udělalo, což může zachránit svědomí a pokřivit diskuse o průběhu války. Jak sám Habermas vždy tvrdil, forma diskurzu je velmi důležitá. Jakmile pochopíme sílu diskurzu, pak pochopíme sílu těch – například respektovaných morálních autorit – kteří hlídají jeho hranice, manipulují historickou pamětí a vylučují hlasy zranitelných.

Rozhodnutí postavit NordSteam 2 bylo skandální

Habermasovy historické omyly minimalizují odpovědnost Německa za současný stav věcí – nebo spíše, a pro filozofa je to kupodivu, odpovědnost konkrétního politika. Habermas píše z perspektivy sentimentálního západního Německa 70. let 20. století. Prezentuje Německo ne jako přední demokracii s mocí a odpovědností, ale místo toho tak, jak by si Kreml přál, aby to dnešní Němci viděli: Jako pěšáka ve větší hře, který nemá jinou možnost, než se podřídit vyšší realitě. Tento postoj podřízenosti je možná pohodlný, protože umožňuje Habermasovi ignorovat suverénní rozhodnutí, která bylo schopno učinit i Západní Německo 70. let, jako například rozhodnutí o spolupráci se Sovětským svazem. Tato tradice Ostpolitik se s příliš malou reflexí přetavila v novou Ostpolitik nákupu ruských uhlovodíků od oligarchie, která neustále směřovala k imperialismu a ke krajní pravici. Vzhledem k tomu, že přemýšliví členové tradice Ostpolitik v SPD přemítali o své vlastní minulosti, zdá se, že stojí za to se ptát, zda nereflektované německé angažmá s Ruskem zvýšilo pravděpodobnost této války. Ale u Habermase se k tomuto bodu nedostáváme.

Habermas neuznává roky 1989, 1990, 1991 jako důležité zlomové body. V Habermasově podání Německo za posledních třicet let nic moc neudělalo. Habermas mimochodem zmiňuje "selhání německých vlád" při snaze vyhnout se závislosti na ruské ropě a plynu. Ale to byla aktivní německá volba, když byla k dispozici spousta dalších. Rozhodnutí opustit jadernou energii bylo matoucí; rozhodnutí postavit NordSteam 2 poté, co Rusko v roce 2014 napadlo Ukrajinu, bylo skandální. Tyto německé volby měly katastrofální následky. Rozhodnutí spoléhat se na ruský energetický export také ohrozilo německou politickou diskusi. Zdá se, že přes veškerou pozornost, kterou věnoval diskurzu, si toho Habermas nevšiml. Německá politická rozhodnutí 21. století znamenají, že i dnes Německo financuje ruskou ničivou válku. Dokud je to pravda, Němci nemohou tvrdit, že nejsou zapojeni do války. Jsou zapojeni, vesměs na špatné straně.

Diskurz je důležitý. Promluvit si o věcech může být v politice velmi důležité. V tomto smyslu měl Habermas vždy pravdu. Ale vždy se mýlil (v Historikerstreit 80. let stejně jako nyní), když kolem diskusí kreslil německou státní hranici. Při tehdejší diskusi o holocaustu, stejně jako při současné diskusi o Ukrajině, se Habermas mýlí, když si myslí, že německému zdravému rozumu je třeba věřit a že emocionální hlasy z východu mohou racionální německou elitu jen narušit. Žádný rozumný národní diskurs se nemůže odehrávat v rámci výhradně národního kontejneru. Zejména každá země s koloniální historií musí dbát na hlasy lidí, kteří byli kolonizováni. Němci jako bývalá koloniální velmoc na Ukrajině a jako ekonomický partner současné koloniální velmoci na Ukrajině měli dvojnásobnou povinnost Ukrajincům naslouchat, ideálně před válkou a nejpozději ve dnech a týdnech po vypuknutí války. To se prostě nestalo.

Pro Habermase je hlavním problémem německého politického života to, že kritici německé politiky jsou příliš ostří. Ale ti kritici měli pravdu. Německo se ocitlo na pokraji chyby, na kterou jeho sousedé nikdy nezapomenou. Habermas se hluboce mýlí ve svém hodnocení povinnosti intelektuála v době války. Ve své práci posuzovat německou diskusi špatně čte současnou historii, dává stranou nedávné německé neúspěchy v ruské politice, vylučuje neznámé perspektivy a kategorizuje etické argumenty jako obraz nebo emoce. Diskurz je důležitý, jak vždy tvrdil Habermas, protože může vytvářet pojmy a hodnoty, které rozšiřují smysl pro solidaritu a odpovědnost. Ale to je možné pouze tehdy, když je minulost přítomná a ten druhý je slyšet. To, co Habermas udělal, je nasměrování německého diskurzu pryč od reality minulosti a možností současnosti, směrem k národnímu sebevědomí. Tím oddálil německé zúčtování s minulostí, promarnil čas, kdy je třeba učinit důležitá rozhodnutí, a pomohl přivést Německo na práh dalšího morálního kolapsu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5379

Diskuse

Obsah vydání | 4. 7. 2022