Ukrajina zpochybnila velmocenský status Ruska

4. 7. 2022

čas čtení 8 minut
Úspěch Kyjeva proti Moskvě nás nutí přehodnotit naše předpoklady o tom, co znamená být mocný, upozorňuje Phillips Payson O'Brien.

V dobách míru představují většinu toho, co kdo říká o národní moci, dohady. Různá tvrzení mohou být založena na nadějích, předsudcích nebo dokonce na obyčejném vlastním zájmu. Analytici a experti mohou sebevědomě mluvit o tom, že některé státy jsou nepochybně velmocemi, zatímco jiné jsou slabé, že některé země vedou strategičtí géniové a jiné zkorumpovaní nekompetentní politici. Výroky mohou znít jako fakta, dokonce mohou být přímo přesvědčivé, protože neexistuje způsob, jak poznat pravdu.

Tedy do té doby, než vypukne válka. Rusko-ukrajinská válka nyní odhaluje mnoho nesmyslů, které dominovaly diskusi o mezinárodní mocenské politice, a klade zvláštní výzvy pro blazeované domněnky o tom, co dělá stát mocným a co dělá vedení země efektivním. Toto přehodnocení se netýká pouze otázky diskutabilní předválečné vojenské analýzy Ruska a Ukrajiny nebo teorií mezinárodních vztahů. Místo toho se zaměřuje na celý způsob, jakým přemýšlíme o vzájemné interakci zemí, o národní moci a vedení.

Nejlepším místem, kde začít, je rozšířená představa, že jsme byli svědky střetu mezi velmocí ovládanou zkušeným, důvtipným – někteří dokonce říkali brilantním – vůdcem a malým státem oslabeným národním rozdělením a vedeným bývalým komikem. Tato dynamika velmoc – malý stát byla přijímána prakticky všeobecně mezi skupinou učenců a analytiků, kteří se prohlašovali za "realisty".

Možná nejznámějším realistou na světě je Henry Kissinger, bývalý ministr zahraničí USA a dlouholetý vyznavač představy velkých vůdců a velmocí. Kissinger, který se pravidelně scházel s Vladimirem Putinem, argumentoval tím, že byl Kyjev donucen k ústupkům, jako je předání Krymu, mezinárodně uznaného jako součást Ukrajiny, ale anektovaného Moskvou v roce 2014, Rusům. Pro Kissingera bylo důležité, aby se Spojené státy chovaly k Rusku jako k "velmoci" a akceptovaly požadavek Moskvy, že má na Ukrajině zvláštní zájem.

K této myšlence se hlásí i akademici. Na přednáškách, vystoupeních v médiích a článcích před invazí známé osobnosti jako John Mearsheimer a Stephen Walt popisovaly vztah Rusko-Ukrajina jako fungující v zažitém rámci velmoc – malý stát. V této analýze byl Putin chytrý stratég se silným pochopením toho, co chtěl, zatímco Ukrajinci byli slabí a pro svět by bylo lepší, kdyby jejich postavení určovali silní. Rusko bylo podle Mearsheimera jednou z pouhých "tří velmocí" na světě a Putin byl racionalista, který chtěl pouze zajistit nárazníkový stát na své hranici, s čímž se Ukrajina bude muset vypořádat. Mezitím, jak řekl Walt, Ukrajina bude muset přijmout útlak a podřízení svého lidu ruským zájmům, protože "válka velmocí je horší a přináší mnohem více utrpení". Jiní analytici, jako Samuel Charap, se dokonce domnívali, že Rusko je tak silné a že by rozdrtilo slabou Ukrajinu tak snadno, že by Západ neměl poskytnout Kyjevu žádnou podporu, protože při útoku ruského parního válce by to všechno přišlo vniveč.

To vše znělo nanejvýš rozumně, ale pak Rusko napadlo Ukrajinu a ukázalo se, že dichotomie velmoc – malý stát je opakem realismu. Zásadním problémem bylo, že Rusko bylo na začátku odhaleno jako nepříliš mohutná mocnost. Ruská armáda vyslala téměř všechny své frontové vojenské jednotky a zmocnila se pouze 20 % Ukrajiny – což je na hony vzdáleno jejímu počátečnímu úsilí dobýt Kyjev a podrobit si celou zemi – a utrpěla strašlivé ztráty na životech a vybavení. Už teď se zoufale snaží regenerovat své síly tím, že hledá vojáky, kde se dá, dokonce umožňuje narukovat občanům starým 49 let, přičemž do boje vrhá stále více staršího, druhořadého vybavení.

Ruská síla se ukázala být natolik přeceňovaná, že nám dává příležitost přehodnotit, co dělá mocnost "velmocí". Při vstupu do války byly ruské vojenské schopnosti – včetně velkých jaderných zásob a toho, co bylo považováno za jedny z největších a nejpokročilejších ozbrojených sil na světě – označeny za důvod síly. Tato válka nám však může ukázat, že armáda je jen tak silná, jak silná je společnost, ekonomika a politická struktura, která ji vytvořila. V tomto případě Rusko nebylo ani zdaleka velmocí, ale ve skutečnosti hluboce vadným, v mnoha ohledech oslabujícím státem.

Z tohoto pohledu je lze skutečně vnímat jako velmoc v poměrně strmém poklesu. Jeho ekonomika je asi desátá největší na světě, srovnatelná s brazilskou, ale i tohle maskuje, jak je pozoruhodně neproduktivní, protože většinu svého bohatství zakládá na těžbě a prodeji přírodních zdrojů, spíše než na výrobě čehokoli pokročilého. Pokud jde o technologie a inovace, Rusko by se jen stěží zařadilo mezi 50 nejvýznamnějších zemí světa.

Navíc ruské vedení a nejzřejměji jeho prezident – ​​v mnoha ohledech oslavovaný jako mazaný operátor – se ukázal jako hlava katastrofálně vybudovaného státu, který přiživoval mylná vnímání, potlačoval skutečnou debatu a dovolil, aby tuto katastrofu rozpoutal jeden člověk. Je zvláštní, že je to lekce, kterou se musíme znovu a znovu učit: Diktátorské režimy mají tendenci se rozkládat, čím déle zůstávají u moci, protože apelovat na zdroj moci se stává pro úředníky ve všech vrstvách státu vyšší prioritou než jednoduše dělat dobrou práci. Putinův stát přiživil jeho iluze a vytvořil neefektivní armádu, ochromenou korupcí a neefektivitou.

Musíme také přehodnotit naše chápání základních pojmů morálky a psychologického závazku. Jednou z nejpřekvapivějších věcí pro analytiky, kteří vnímali Ukrajinu jako malý stát a Rusko jako velmoc, je to, že ukrajinská armáda a lid vzdorovali s mimořádnou houževnatostí, zatímco chování ruské armády ukazuje na vážné problémy s motivací a nasazením. Ukrajinci prokázali národní předpoklady, díky nimž byla jakákoli myšlenka ruského dobytí celé země, původního Putinova cíle, směšná.

Viděli jsme to znovu a znovu v novodobé historii, kdy menší země – nebo strany v menší zemi – s ochotou bojovat mohou oslabit větší moc. Ať už je to Afghánistán (dvakrát) nebo Vietnam (dvakrát), morálka a odhodlání bojovat znamenají víc, než která strana je "mocnější".

Máme Ukrajincům za co děkovat, ale do jisté míry jedna z nejdůležitějších věcí, kterou udělali, je přinutit nás přezkoumat mnoho našich předpokladů o národní moci a rovnováze mezi státy.

Musíme přehodnotit – mnoha způsoby, zcela rekonstruovat – jak posuzujeme, co tvoří velmoc nebo co je nejdůležitější součástí národní moci. Na armády by se možná mělo pohlížet spíše jako na výtvory základních ekonomických, technologických a politických charakteristik země. Vojenská síla je stále velmi důležitá, ale v tomto pohledu odráží její tvůrce, spíše než aby je nahrazovala. Slabá, relativně zaostalá a nevynalézavá ekonomika bude mít potíže s provozováním moderní armády, i když tato armáda má to, co se považuje za pokročilé zbraně.

Dále musíme být opatrní při chválení schopnosti autoritářských nebo diktátorských států vést válku. V dobách míru se takové státy mohou jevit jako rozhodné a jsou držiteli dobře promyšlených plánů, ale jejich systémové nedostatky v drcení disentu a podněcování podvodů, které se podbízejí mocným, mohou vést ke strategickým katastrofám jak v tom, jak války začínají, tak v tom, jak jsou vedeny. A konečně, národní moc má základ v oddanosti a identitě, kterou nelze přehlédnout.

Ruská invaze na Ukrajinu nebyla situací, kdy by velmoc napadla menšího souseda. Je to příklad toho, jak velká, hluboce chybná moc napadá menší, ale velmi oddanou moc. Na rovnováze sil mezi těmito dvěma stále záleží – ale je třeba mnohem lépe pochopit, co tuto rovnováhu tvoří.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
4128

Diskuse

Obsah vydání | 11. 7. 2022