Tisková zpráva

Protipotratové Hnutí pro život funguje neoprávněně, domnívají se sociální pracovníci

7. 7. 2022

čas čtení 5 minut
Kolektiv Krisa - Kritická sociální akce je krajně znepokojen činností Hnutí pro život, spolku, který mimo jiné propaguje striktní protipotratovou agendu. Ačkoliv své služby prezentuje jako krizovou linku a poradenství, nemá pro ně patřičné oprávnění a je možné, že tak porušuje zákon o sociálních službách i několik dalších zákonných ustanovení. Krisa proto podává na Krajský úřad v Jihlavě žádost o prošetření.

Činnost spolku Hnutí pro život je na žádost sociálních pracovníků z iniciativy Krisa předmětem prošetřování Krajského úřadu Vysočina. Pravděpodobně totiž poskytuje služby krizové linky, aniž by splňovalo zákonné podmínky, vyplývající ze zákona o sociálních službách.  Krisa se po konzultaci s právníky domnívá, že dochází také k poskytování dalších služeb, pro které spolek nemá patřičné oprávnění, podala tedy podnět k prošetření, zda Hnutí pro život svou činností splňuje podmínky zákonné registrace.

"Služby krizové intervence, které Hnutí pro život inzeruje ve svých elektronických i tištěných materiálech, jsou vysoce specializovaným odvětvím sociálních služeb. Využívají je osoby, řešící nechtěné těhotenství. Takoví lidé se nachází ve zvláště zranitelné situaci a služby, které jsou jim poskytovány by proto měly být ne vysoce profesionální úrovni, nezaujaté a měly by podléhat pravidelné a přísné kontrole. V tomto smyslu mluví i příslušný paragraf zákona o sociálních službách, podle kterého je provozování služeb krizové intervence bez předchozí registrace nezákonné. Domníváme se, že činnost spolku Hnutí pro život může způsobit vážné zdravotní obtíže a případně i ohrožení na životě svých klientek i jejich budoucích dětí. Toto považujeme za chování, které je v příkrém rozporu s dobrými mravy a za zneužívání tísně druhé osoby. " vysvětluje Eva Dolejšová Valachová za kolektiv Krisa.

Podle veřejně dostupných zdrojů i soukromé komunikace je dále pravděpodobné, že spolek Hnutí pro život poskytuje také právní, zdravotní a doprovázející služby. Kromě toho je možné, že jeho činností došlo minimálně v jednom případě k překročení trestně právní roviny, kdy byly poskytované informace v příkrém rozporu se současným vědeckým poznáním. Hnutí pro život tehdy svým potenciálním klientkám navrhovalo nebezpečný a běžně nepraktikovaný laparoskopický zákrok jako řešení mimoděložního těhotenství  https://a2larm.cz/2022/06/hnuti-pro-zivot-hlasa-ze-lze-posunout-embryo-z-mimodelozniho-tehotenstvi-tehotne-touto-lzi-ohrozuje/

„Jakožto dlouholetého pracovníka v sociálních službách mne děsí, že Hnutí pro život své aktivity prezentuje jako odborné. V diskuzích  na sociálních sítích zcela jednoznačně přiznávají, že jejich tísňová telefonická linka není nijak akreditovaná, na časté dotazy ohledně odborné aprobace telefonistek opakovaně mlží, ći mlčí úplně. Argumenty obvykle nahrazují nepříliš důvěryhodnými grafy a vágními kazuistikami, které se mnohdy vůbec netýkají jejich činností. Svým jednáním jsou tedy nebezpeční nejen svým klientkám, ale také degradují ostatní organizace, které pracují na opravdu vysoké profesionální úrovni v souladu se Zákonem o sociálních službách.“ dodává sociální pracovník Marek Haltuf.

Ve svém podání kolektiv Krisa dále upozorňuje, na možný závažný střet zájmů. Pokud Krajský úřad vyhodnotí, že organizace Hnutí pro život nemá pro svou činnost patřičné oprávnění a následně dojde ze strany organizace k odvolání, nastane situace, kdy se celou kauzou bude muset zabývat MPSV, které v těchto případech funguje jako odvolací orgán. V jeho čele však stojí ministr Marian Jurečka, který je dlouhodobě kritizován za čilou spolupráci s Hnutím pro život, kdy jeho členstvo figuruje i v některých poradních orgánech ministerstva. https://a2larm.cz/2022/04/spoluprace-jureckova-ministerstva-s-hnutim-ktere-broji-proti-potratum-je-netransparentni/

Kolektiv Krisa - kritická sociální akce sdružuje osoby, které se zabývají kritickou a radikální sociální prací. Vznikl před šesti lety z kroužku lidí, kteří se chtěli věnovat sociálním tématům a problémům doby. Jejím cílem je nahlížet systémové jevy a mechanismy, které udržují lidi ve vyloučení a chudobě, rozšiřovat povědomí o sociální práci jako nástroji politické změny, upozorňovat na bezpráví a systémové chyby v matrixu sociálního systému a  vzdělávání sociálních pracovníků tak, aby jen slepě nepřijímali nařízení a postupy vládní sociální politiky, ale aby ji uměli, třeba ve spojení se svými cílovými skupinami, i odmítnout a nutit ke změně. Situací ohledně Hnutí pro žitvot se bude i nadále zabývat.

 

 

 

 

 

 

 

0
Vytisknout
5156

Diskuse

Obsah vydání | 12. 7. 2022