Výkony a vyhlídky ukrajinských ozbrojených sil

1. 7. 2022

čas čtení 11 minut
Ukrajinské ozbrojené síly (UAF) při snaze bránit území Ukrajiny a její integritu proti ruským vojenským silám nadále čelí nevýhodám. Na jedné straně se od obnovené ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se úspěšně ubránily a v některých oblastech zatlačily ruské síly, uvádí zpráva Congressional Research Service.

Na druhou stranu tento odpor sebou přinesl ztráty personálu a vybavení a celkové vyhlídky války zůstávají nejisté. Bidenova administrativa a Kongres vyjádřili podporu ukrajinské obraně územní integrity proti ruské invazi. Pochopení vyvíjejícího se stavu UAF může být zajímavé pro Kongres, který pokračuje ve zvažování potenciálně podpůrných politik obrany Ukrajiny proti ruské agresi.

Personál

Někteří pozorovatelé poznamenávají, že zpočátku pozitivní celkový výkon UAF je částečně způsoben zkušenostmi a motivaci personálu. UAF dál těžila z vysoké úrovně náboru a z motivace. Vysoké ztráty však představují pokračující výzvu schopnosti udržovat efektivní a trvalé operace.

Od roku 2014 získaly UAF důležité zkušenosti z bojů se silami pod vedením Ruska na východě Ukrajiny, což vedlo k velkému podílu vyškolených zkušených veteránů mezi obyvatelstvem Ukrajiny. Tito veteráni a další dobrovolníci (včetně zahraničních rekrutů, někteří s předchozí armádní zkušeností) byly rychle mobilizovány do nových ukrajinských dobrovolnických sil územní obrany (TDF) a záloh, bez nutnosti dlouhého výcviku. Navíc vysoká úroveň zkušeností a výcviku mezi rekruty znamenala, že byli schopni ovládat dělostřelectvo, tanky a podpůrné systémy, které tradičně vyžadují čas, než je záložníci, popřípadě dobrovolníci zvládnou. Tyto jednotky byly klíčové při podpoře a umožnily běžným jednotkám UAF klást vést odpor a provádět protiofenzívy ve více oblastech.

Od začátku války v roce 2022 údajně Ukrajina utrpěla vysoký počet obětí. Začátkem června 2022 ukrajinští představitelé odhadovali ztráty až na 100-200 zabitých v akci každý den, ale úředníci neposkytli přesné údaje. Ztráty jsou pravděpodobně vyšší mezi běžnými vojáky UAF a Jednotkami speciálních sil, které si vynucují větší spoléhání na TDF a zálohy. Kvůli ztrátám a nutnosti rotace vojáků Ukrajina musela naverbovat a vycvičit podstatné množství náhrad. Na rozdíl od počátečního období války, když většina rekrutů byli veteráni, většina nových rekrutů a dobrovolníků má nyní málo vojenských zkušeností. V důsledku toho to trvá déle, než UAF vycvičí nové rekruty.

UAF také čelí dvěma hlavním překážkám při výcviku a nasazení nového personálu. Za prvé, jako mnoho jiných armád, také Ukrajina byla před ruskou invazí v procesu rozvoje profesionálního poddůstojnického sboru (NCO) podle standardů NATO. UAF neměla v té době plně rozvinutý profesionální poddůstojnický sbor a pokračoval v řešení problémů jeho udržení, profesního rozvoje a financování. Jak bylo výše popsáno, vysoký podíl vycvičených veteránů, mnohých s bojovými zkušenostmi, do určité míry zmírnil nutnost zavedeného poddůstojnického sboru nutného k výcviku a velení novým rekrutům. Ovšem s rostoucími ztrátami UAF a rekruty bez zkušeností jako náhradníky pokračování ve výcviku efektivního poddůstojnického sboru pravděpodobně zůstane hlavní výzvou a klíčovou prioritou UAF.

Za druhé, potřeba okamžitých posil vytváří tlak na výcvik nových rekrutů pouze na holé minimální úrovni. Výcvik rekrutů pro provádění komplexních operací a obsluhu vyspělých zbraňových systémů trvá delší dobu, ale obě oblasti jsou široce považovány za nezbytné pro udržení bojových operací během konfliktu.

Vybavení

K dnešnímu dni má UAF také ztráty na vybavení. Zdá se, že některé jednotky UAF fungují bez podpory mechanizovaných nebo motorových vozidel, pravděpodobně kvůli ztrátám a problémům s údržbou. 15. června odhadl ukrajinský brigádní generál Volodymyr Karpenko, že některé jednotky UAF utrpěly na vybavení ztráty až 50 %. I když by to mohlo být přehnané, pravděpodobně také odráží potřebu další podpory UAF týkající se tanků, obrněných transportérů a dělostřeleckých systémů.

Ukrajinští představitelé zdůraznili, že potřebují raketové a dělostřelecké systémy s dlouhým dostřelem, aby čelili ruské kvantitativní a kvalitativní výhodě v palbě na velké vzdálenosti. Na začátku války Ukrajina stále spoléhala na sovětské a ruské raketomety a dělostřelectvo ráže 122 mm a 152 mm. Ukrajina měla také menší počet 220 mm a 300 mm raketometů s větším dostřelem, ale není jasné, kolik jich je stále v provozu.

UAF se opírá především o vybavení ze sovětské éry a o ruské vybavení. Rusko se zaměřilo na rozsáhlý ukrajinský obranný průmysl raketovými údery s dlouhým doletem, které zasáhly schopnost udržovat, opravovat a vyrábět zařízení a munici k udržení operací. Schopnost Ukrajiny opravovat a udržovat vybavení je pravděpodobně degradována, což představuje překážku pro schopnost UAF udržet operace. Navíc ukrajinský obranný průmysl pravděpodobně není schopen vyrábět složité systémy pro své současné bojové potřeby v dostatečném množství. Některé státy střední a východní Evropy udržují obranný průmysl, který je kompatibilní se sovětským a starším ruským vybavením, konkrétně při jejich výrobě munice pro ruční zbraně a dělostřelecké munice. Někteří pozorovatelé však odhadují, že jejich výrobní kapacita potřebám Ukrajiny pravděpodobně nestačí. Vzhledem k dělostřelecké náročnosti konfliktu vyžaduje UAF zásoby munice k udržení operace.

Ukrajinské letectvo a protivzdušná obrana se zatím ukázaly jako účinné při omezování ruské vzdušné převahy. Rusko si nicméně udržuje převahu ve vzduchu v určitých regionech, a dál se zaměřuje na ukrajinskou protivzdušnou obranu. Není jasné, kolik z ukrajinských systémů protivzdušné obrany středního a dlouhého dosahu zůstává funkčních a ruské zaměřování se na ně zdá se omezuje jejich nasazování na předsunutých pozicích, což nutí jednotky UAF v první linii spoléhat na přenosnou protivzdušnou obranu s krátkým dosahem (MANPADs).

Role americké a západní vojenské pomoci

Od začátku ruské války v roce 2022 Spojené státy poskytl Ukrajině za více než 6,1 miliardy dolarů vojenské pomoci. Spojené státy a evropští spojenci a partneři nadále přispívají výcvikem, logistikou, zpravodajskou a vojenskou pomocí. Pozorovatelé si všímají napětí mezi poskytováním vybavení a výcvikem k okamžitému použití na bojišti a výcvikem potřebným k efektivnímu využívání těchto systémů v dlouhodobém horizontu.

Další obavou je dopad takové pomoci na americké a západní zásoby a čas, který si to vyžádá, než domácí obranný průmysl zásoby doplní.

Výcvik

Před ruskou invazí v roce 2022 Spojené státy a další spojenci přispěli výcvikem a radami pro UAF. Úsilí se nyní soustředí na výcvik UAF k provozu a využití západní vojenské pomoci, konkrétně na pokročilé systémy. Vzhledem k dlouhé době potřebné k efektivnímu výcviku a údržbě mnoho západních systémů se USA a evropští spojenci zaměřují na minimální výcvik nutný pro provoz v terénu. Tento přístup může usnadnit rychlé použití těchto zbraní na bojišti. Bez odbornosti v údržbě a opravách poškozeného zařízení by dlouhodobá účinnost těchto zbraní mohla být podkopána. Pozorovatelé si také všímají, že UAF potřebuje pomoc a školení v plánování, operacích a logistice.

Vybavení

V počáteční fázi války se zdálo být zásadní americké a evropské poskytování přenosných protitankových a protiletadlových systémů. Jako se však válka vyvíjela, stejně se vyvíjely i potřeby a požadavky UAF. Ukrajinští představitelé poznamenávají, že Rusko má výhodu v dělostřelectvu, konkrétně v palbě na velké vzdálenosti. Jako odpověď posílají vlády USA a dalších západních zemí Ukrajině vyspělé dělostřelectvo, mobilní dělostřelectvo a raketové systémy. Po nasazení, a pokud budou správně využívány, tyto systémy pravděpodobně zvýší schopnosti UAF. Pozorovatelé si všímají, že schopnost UAF opravovat a udržovat tyto systémy se ukáže jako rozhodující. Ukrajinští představitelé také zaznamenali potřebu kompatibilních typů munice, zejména jak UAF přechází na západní systémy.

Aktuální vojenská výkonnost a výhled

Po čtyřech měsících války se zdá, že se UAF zaměřila na opotřebovací strategii rozdrcení ruských sil a držení územních linií, konkrétně v Donbasu. UAF prokázaly ochotu provádět místní protiútoky po celé zemi. Ukrajinské speciální jednotky a místní partyzánské síly údajně provedly několik útoků na Ruskem kontrolovaném území.

Kromě toho se zdá, že struktura velení UAF se stává centralizovanější, na rozdíl od více lokalizované velitelské struktury, kterou jsme viděli v předchozí fázi války. Zdá se, že velení konsoliduje rezervy pro soupeření s ruskými zálohami na Donbasu. Někteří pozorovatelé věří, že rozhodnutí UAF zaměřit se na strategii opotřebení je navrženo k vyčerpání ruských sil. Nicméně, s Donbasem jako prioritou pro posily není jasné, zda UAF může vést protiútoky v jiných oblastech. Navíc UAF riskuje vyčerpání kvůli ztrátám a vyžaduje koherentní strategii rotace sil na bojiště a z něj.

Ruské ozbrojené síly si zachovávají výhody ve velikosti sil, vybavení (konkrétně dělostřelectvu a palbách na dálku), letecké podpoře a elektronickém boji. Někteří pozorovatelé věří, že výhody Ruska se pravděpodobně časem sníží. Schopnost Ruska najímat a školit nové vojenské odborníky v dostatečném množství bez národní mobilizace zůstává pochybná. Naproti tomu Ukrajina pravděpodobně bude pokračovat v rekrutaci velkého množství personálu. Jak už bylo zmíněno, výcvik tohoto nového personálu na dostatečný standard zřejmě zůstane hlavní výzvou.

Tento vývoj zůstává pro Kongres důležitým faktorem ke zvážení při projednávání možností podpory ukrajinské obrany. Někteří pozorovatelé věří, že schopnosti UAF s pokračující vojenskou pomocí USA a Západu porostou, konkrétně pokud jde o dělostřelectvo a raketové systémy dlouhého doletu. Pokračující a dostatečný výcvik UAF v provozování a údržbě těchto systémů také pravděpodobně určí rozsah zlepšení schopností. UAF identifikovala další potřeby v logistice, lékařské evakuaci a péči a ve zpravodajství. Problémy s komunikací přetrvávají kvůli ruskému elektronickému boji a nedostatku spolehlivých systémů bránících schopnost koordinovat operace. Není také jasné, zda UAF získá schopnost upgradovat své operace a provádět rozsáhlé ofenzivy s cílem znovu dobýt své území.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5102

Diskuse

Obsah vydání | 4. 7. 2022