Ano, vládnou nám emoce! Nemůžeme potlačovat sami sebe

3. 5. 2018

čas čtení 2 minuty

Část populace by vůbec neprotestovala, pokud by vůči jiné části bylo postupováno dost drasticky

Po té, co majitel střelnice dal do provozu terče, jednoznačně odkazující na Araby, tedy ta klasická zahalení, naše výsledky šly nejméně o 30% nahoru

I když se Vám to bude zdát patrně žinantní, tlumočte, prosím, je li to ve Vašich možnostech, uznání a dokonce nadšení z úvahy p. P. Hartmanna. Dokonalejší analýzu současného stavu nás, emočně "labilních", jsem dosud nečetl.

Dokonale vystihl skutečnost, že část populace by vůbec neprotestovala, pokud by vůči jiné části bylo postupováno dost drasticky. Což zdůvodňuje neschopností racionálního jednání, píše J. Kapusta. 

Rozhovor Britských listů 162.

Povede ožebračení v důsledku automatizace znovu k pokusům zavést komunismus?

27. 4. 2018

čas čtení < 1 minuta


"Jsem fascinován, že na Václavské náměstí jde 50 000 lidí protestovat proti Ondráčkovi, nikomu ale nevadí, že čeští politici katastrofálně zanedbávají společnost drastickým podfinancováváním školství. To na náměstí nikoho nepřivede, přitom je to daleko závažnější."

Šéf britské ústřední banky Mark Carney varoval, že dopad automatizace bude tak kataklysmatický, že se lidé budou znovu pokoušet nastolit komunismus. Jak se na to připravuje Česká republika? Nijak. O tom mluví v tomto Rozhovoru Britských listů Jan Čulík a Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na Regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 27. dubna 2018.

K tomu:  

Rozhovor Britských listů 147. Šedesát procent dětí je rodinám odebíráno ze sociálních důvodů


Rozhovor Britských listů 137. Měla jsem jako mentálně retardovaná navštěvovat zvláštní školu

29942

Zmatenost na straně jedné, rezignace na straně druhé

Česká republika ve stádiu pokročilé politické demence

3. 5. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 6 minut

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Termín demence není volen náhodně, ani s potřebou šokovat. Demence je způsobena rozpadem synapsí v mozku jedince. Pokud si představíme společnost jako neuoronovou síť, rozpad vztahů (synapsí) v této síti je ekvivalentem degenerativního poškození mozku. Příznaky jsou si tragicky podobné: dezorientace, ztráta paměti i zdravého úsudku. Demonstruje to na jedné straně koncentrát pana Maška, který se domnívá, že českou společnost nejvíce trápí EU, působení neziskovek, vliv zahraničí a blíže neurčená bezpečnostní rizika (s ohledem na komplex uvažování pisatele zřejmá), kvůli nimž je třeba začít střežit hranice. Na straně druhé příspěvek Borise Cveka, který dobře ukazuje na trojí problém: představu, že se o problémech dobře ví a mluví, nicméně místo aby se stala přirozeným předmětem politické agendy, musí je nahrazovat neziskový a občanský sektor, paradoxně nenáviděný částí společnosti kvůli idiotské rétorice populistů, jejichž dopady můžeme číst v řádcích a mezi řádky dopisu pana Maška...

Já jim nerozumím

3. 5. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 6 minut

Po celou dobu, když člověk čte nespokojené, rasistické, xenofobní a nenávistné výkřiky, a výkřiky požadující vládu pevné ruky,  je mým hlavním problémem zjistit, proč to ti lidé dělají, co je k těmto výkřikům motivuje a na jakých faktech, na jaké racionální strategii je to založeno.

Já lidem, jako je pan Mašek, či paní Kozlová, prostě nerozumím. Proč by někdo chtěl politiku, která jeho zemi v brzké době zničí?

Paní Kozlová se domnívá, že Miloš Zeman byl jednou zvolen, a tak se proti němu nesmí protestovat.

Neumíme číst

3. 5. 2018

čas čtení 3 minuty

Vážený pane šéfredaktore, 

trápí mne určitá deprese, do které se Britské listy dostaly. Vnímám ji jako spojenou nádobu se sociální a politickou situací České republiky. Kde a z čeho pramení? ptá se Vladimír Chlup. 

Česká republika na tom není špatně, podobně jako celý Západ. Máme se poměrně dobře. Schází nám, ale asi určitý klid, jistoty - pohoda. Proč? 

Neumíme číst, tedy "vnímat zrakem psaný text a chápat jej". Místo toho se domníváme, že ČTENÍ je spojeno "s vnímáním textu a jeho reprodukcí". Rozdílnost obou přístupů je propastná, režimová. S předmětem český jazyk jsem vždy bojoval (snad to tento mail neodhalí), ale přesto vidím jasný rozdíl mezi obsahem demokratického Slovníku spisovné češtiny a komunistickým Slovníkem spisovného jazyka českého. Umět "číst" je totiž v naší společnosti klíčové, na této technologii je postavena celá správa státu. Mnohé čteme špatně, a pak činíme chybné závěry. 

Schyluje se k osudové vojenské konfrontaci mezi USA a Íránem?

3. 5. 2018 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Spojené státy 12. května pravděpodobně odstoupí od jaderné dohody s Íránem (JCPOA), již v roce 2015 ratifikovali také političtí představitelé Ruska, Číny, Francie, Velké Británie a Německa. Ačkoli hovoříme o přelomové dohodě, díky níž se světu podařilo předejít dalšímu blízkovýchodnímu konfliktu, Trumpova administrativa patrně cíleně směřuje ke konfrontaci s íránským režimem. A na své straně má vlivné spojence.  

Evropský komisař připomíná smrt Jána Kuciaka

3. 5. 2018

čas čtení < 1 minuta

Každy stát, který respektuje svobodu názoru, svědomí a vyjadřování, závisí na nezávislém tisku bez cenzury, násilí a zastrašování. V dnešní Den tiskové svobody musíme dát najevo: to, k čemu došlo na Maltě a na Slovensku, nemá v EU místo! 

29937

Nejpalčivější problémy české společnosti: zkraťte dojezdové časy k prosperitě

Neschopnost těch, kdo rozhodují, je největší problém ČR

3. 5. 2018 / Marek Beneš

čas čtení 1 minuta

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Hlavní problém Česka je nárůst byrokracie a státní správy, který způsobí neschopnost rozhodovat a tím neřešení dalších problémů Česka (příklad Libeňského mostu je ilustrativní: je třeba rychle postavit nový most, moderní, aby se lidi dostali přes řeku; teď do toho bude každý kecat a výsledkem bude posun stavby o roky). Další hlavní problémy Česka : 

Prajekt Rapid rehousing je projektem brněnské radnice

3. 5. 2018 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Bohumil Kartous dnes reaguje na můj článek o skutečném problému s palčivými otázkami české společnosti, v němž argumentuji, že věcné, kompetentní řešení reálných problémů nelze, i kdyby dosud nebylo známo, nahradit "celospolečenskou diskusí".

Pokud taková řešení nejsou známa mezi kompetentními lidmi, musí na nich zapracovat právě oni a domluvit se na nich. Podstatné je, že na Západě máme v mnoha zemích jasný důkaz toho, že věci lze dělat v různých oblastech mnohem lépe, než je děláme u nás (vezměme si např. právní rámec exekučních řízení, tam opravdu není moc co vymýšlet).

Jak pomoci dezorientované části populace

3. 5. 2018

čas čtení 3 minuty

Má smysl, abyste se i nadále snažili “přilákat” takovéto čtenáře k sobě a dokázali jim třeba formou jednoduchých příkladů a řešení ukazovat, jak se problémy řeší jinde.

Na Váš původní postesk o tom, že na výzvu k nejpalčivějším problémům Česka nikdo nereagoval, si myslím, že je potřeba dát lidem trochu čas na reakce, aby o tom mohli trochu popřemýšlet a sepsat. Koneckonců ta diskuse se mezitím docela dobře rozvinula, píše Ladislav Jelínek.

Je ovšem potřeba velmi ocenit, že dáváte občas prostor občanům jako pan Mašek a jejich “světonázoru” s vědomím toho, že se nejedná o zanedbatelnou menšinu společnosti a že je třeba s nimi komunikovat. Plně souhlasím s tím, že je potřeba tyto názory brát vážně, diskutovat, vysvětlovat, …

Lidi nejsou racionální bytosti, jednají na základě emocí

3. 5. 2018

čas čtení 7 minut

To, co se dnes děje po celém Západě je vzpoura těch, jejichž hodnotový systém byl několik posledních desetiletí potlačován, kteří si díky sociálním sítím uvědomili, že jich je hodně (leckde i výrazná většina) , a že se tudíž nemusí podřizovat tomu, co bylo hlásáno jako oficiální ideologie a oni s tím mohli jen v duchu nesouhlasit.

Rád bych poukázal na některé aspekty problému, který se snažíte stále řešit, ale které vám stále unikají. Podotýkám, že se jedná o mou osobní analýzu, s níž pochopitelně nemusíte vůbec souhlasit.  K základním chybám intelektuálů totiž patří představa, že lidé jsou racionální bytosti a řídí se racionálními strategiemi. Člověk je ale především tvor emocionální. Tak jako jiní živočichové je to tzv. „emocionální feťák“, tvor bažící po libých pocitech a snažící se vyhnout těm nelibým. I lovec libých pocitů to může ale dělat racionálním způsobem, může znít námitka. Potíž je v tom, že sice může, ale většina lidských bytostí to tak nedělá, protože toho často není ani schopna. Emoce bývá silnější rozumu, píše Pavel Hartmann.

Povýšili jsme peníze na morální hodnotu

3. 5. 2018

čas čtení 6 minut

Dobrý den,

nedá mi to se nezapojit do debaty o nejpalčivějších problémech Česka, která BL už několik dní probíhá, píše Veronika Ječná.

Musím říct, že ze článků pana Maška je mi dost smutno. Je mi smutno, protože má zřejmě pravdu v tom, že značná část české společnosti jeho názory skutečně sdílí. Považují za problém EU a neziskovky a chtějí vládu pevné ruky. Jak neuvěřitelné.

29817

Nejpalčivější problémy české společnosti

Exekuce vedou lidi k vyhýbání se práci ve firmách, které dodržují zákony

3. 5. 2018

čas čtení 2 minuty

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Přečetl jsem si na Britských listech od Jana Čulíka, že výzva ke shromažďování podnětů na téma "Nejpalčivější problémy české společnosti" zůstala v podstatě bez odezvy. Dovolím si proto připojit svůj podnět, píše čtenář, jenž si nepřeje uvést svou identitu. Nebankovní půjčky na vysoký úrok, resp. exekuce vymáhající mnohonásobně větší částky, než je výše původních dluhů.
Sice jste o daném tématu ve Vašem časopise už několikrát psali, i jinde lze najít jeho zajímavá uchopení (např. reportáže Filipa Horkého na Seznamu), ale v souvislosti se svým nynějším zaměstnáním tento problém pokládám vskutku za obrovský a odkládání jeho řešení za skandální. Proč je to pro mou práci palčivé?

Po skandálu zneužití dat z Facebooku firma Cambridge Analytica končí

3. 5. 2018

čas čtení < 1 minutaFirmy SCL Group a Cambridge Analytica,  které se octly letos uprostřed skandálu týkajícího se zneužívání osobních dat uživatelů Facebooku, končí a zahajují proceduru pro bankrot. Firma zneužila osobní data od více než 50 milionů uživatelů Facebooku pro vytváření psychologických profilů pro jejich manipulaci. Poté, co tyto skutečnosti zveřejnil britský týdeník Observer, přišla firma o všechny zákazníky a má vysoké účty za právníky.Podrobnosti v angličtině ZDE

 

Stačilo by, kdyby z 218 000 unikátních čtenářů BL jich měsíčně 350 přispělo dvěma stovkami na provoz

12. 10. 2017

čas čtení 1 minuta

Milí čtenáři,

Je to nudné, pořád opakovat (a vůči některým čtenářům neférové, protože ti přispívají), avšak jsme na nikom nezávislý, nemanipulující zpravodajský a analytický server, který nestraší veřejnost nesmysly, nevyvolává v ní rasistickou ani xenofobní hysterii a snaží se - neúplatně, padni komu padni - přinášet nezávislé informace z domova i ze zahraničí a otevírat tak dveře do světa.

K tomu potřebujeme minimální částku na provoz ve výši 60 - 70 000 Kč měsíčně. Stačilo by, kdyby z nynějších 218 000 unikátních čtenářů Britských listů za každý měsíc (Google Analytics) jich přispělo cca 350 každý měsíc částkou 200 Kč. Je to míň, než kolik dáte za noviny.

Můžete také příspěvek na Britské listy použít k své registraci na diskusní fórum.

Bez těchto příspěvků se server nedá provozovat, neboť naši reportéři a analytici nemohou pracovat úplně zadarmo.

Pokud si myslíte, že Britské listy hrají v českém prostředí nezastupitelnou roli, prosíme, zaveďte pravidelný příspěvek na náš provoz.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Děkujeme

Jan Čulík
šéfredaktor

29892

Budou se intelektuálové střední generace bouřit proti mladým konzervativcům?

Mladí nemohou být "nezkažení", formuje je posttotalitní kulturní kód, nihilismus 90. let a nadbytek

3. 5. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Napsal jsem v reakci na článek Rádia Wave uvedený titulkem o "čekání na minulým režimem nezkaženou generaci" následující: "Představa o čímkoliv "nezkažené" generaci 30 let po společenské změně je naivní předpoklad. Kultura je kontinuum, funguje obrazně jako memetika, je to svého druhu kód, v němž se pochopitelně promítá minulost. Narodit se po válce neznamená nebýt válkou ve svém uvažování a jednání postižen, jelikož společnost, do které člověk vchází, je takovou historickou událostí zformována. To platí o to více, pokud se člověk narodí do posttotalitní společnosti, kterou dodnes ovládají generace formované totalitním systémem. Lidé v české společnosti mladší 35 let navíc mají zásadní problém: ačkoliv žijí ve společnosti formované vysokým podílem totalitního myšlení, sami nemají zkušenost a nemají k čemu prvky tohoto myšlení vztahovat. To vede nutně k dezorientaci a snaze připisovat souvislosti dle povrchní nahodilosti. A to pochopitelně jen v případě, že si takovou otázku položí.." Rozvinula se k tomu dále zajímavá diskuse s Borisem Cvekem a Petrem Fischerem...

29937

Nejpalčivější problémy české společnosti...

... dle lidí, kterým je okolo 20 let

3. 5. 2018

čas čtení 15 minut

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Zeptali jsem se prostřednictvím sítí, jaké vidí nejpalčivější problémy mileniálové (rozpětí 17 - 20). Rozptyl témat je skutečně velký, významně se však objevuje sobectví jako společenský rys, negativní osobnostní rysy a absence hodnot obecně, problém populismu a informačního chaosu, méně často xenofobie s jednotlivými jejími formami či sociální problémy (exekuce). Nejde o reprezentativní vzorek, jde spíše o mladé lidi s gymnaziálním vzděláním a studenty VŠ. Text nebyl upravován stylisticky a gramaticky.

29937

Nejpalčivější problémy české společnosti

Každý si musí sám zodpovědět, jestli k řešení společenských problémů sám přispívá

3. 5. 2018

čas čtení 1 minuta

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Neřekl bych, že existují nějaké speciálně české problémy, nýbrž problémy celosvětové s lokálními výskyty v určitém světovém regionu, píše z Japonska Ivo Barteček v reakci na výzvu k předložení nejpalčivějších problémů české společnosti... Chci tím říct, že řešení lokálních problémů nemá dlouhého trvání, protože je vždy podřízeno vlivu většího kapitálu (světového)...
Osvěta nebo společná snaha pod malou myšlenkou "zlepšeme něco" vede vždy k takřka nulovému výsledku, protože neexistuje skutečná kvalitní platforma pro spoluvytváření, rozvíjení a uchování výsledku jakékoliv skutečné iniciativy... Taková platforma musí být především technologická... 
(...)
Ale na vašem příkladu, apelujete na ostatní, nicméně možná lidé očekávají také nějaký konkrétní krok, řešení, na němž byste se podílel. Aby jste byl důvěryhodný a nepůsobil pouze jako "mluvka v novinách", pokračuje Barteček na adresu Bohumila Kartouse, který výzvu zveřejnil.

Právoplatně o ženách: Forenzní analýza vědeckého časopisu Reflex a Českého olympijského výboru

3. 5. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 1 minuta

"Opravdu děkuji, že mi "konečně" někdo vysvětlil, jak to my ženy na světě máme... Že budeme číst takovéhle bláboly v 21. století, toho bych se bohdá nenadála," píše Sylvie Pýchová na adresu článku místopředsedy Českého olympijského výboru Zdeňka Haníka v nízkoprofilovém časopisu Reflex. Obdivuhodně dlouhý výlev oddaného sportovce je místy velmi upřímný, když popisuje degeneraci sportu na jednostranně zaměřené služebnictví, v tyršovském pojetí sportu jako "války", aby se autor začal zaobírat tím, na co je skutečný odborník, tedy ženami. Respektive ženou jako objektem svého celoživotního pozorování. "Žena je mužovo druhé já, které se k nám chová, jak se chováme my k němu," píše zaníceně místopředseda olympionik. Snížit ženy v jedné větě na jakési "ono", které reaguje jako nějaký organismus s méně vyvinutou nervovou soustavou na podněty "člověka - muže", to je úctyhodný výkon, jakého pravděpodobně není schopen jen tak lecjaký misogyn. Je možné, že se ve zbytku textu snaží autor cosi upřímně vysvětlit, obávám se ale, že po tom úvodu je to - řečeno sportovní hantýrkou - ztracený mač. "Dívky v sobě prý nemají chlapeckou rivalitu, ale když jednu pochválíte, ostatní závidí a začnou ji pomlouvat. Nemohli by si ti mudrci, co chtějí ženy a muže nacpat do škatulek, udělat nějaký kurz racionální argumentace?" reaguje pravděpodobně na tentýž text Saša Uhlová. Hele, Sašo, jako von ten sport je hlavně vo emocích. A vo tom vy ženy nemůžete nic vědět... Btw. Pán je absolvent jakési vysoké školy.

29766

Bodláky Václava Duška

Ďábel nosí pravdu

3. 5. 2018 / Václav Dušek

čas čtení 4 minuty

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Hledání pravdy baví po drahná léta surového ďábla, on hledí, jak se lidičky pachtí za jejich nicotnou pravdou v neúrodných lánech poznání. Pravdomilové bývají usvědčeni z taktického lhaní – ve prospěch odpůrců smyšlené čistoty. V dnešní svobodné době můžete získat Zaručené informace, které v domácích médiích neobjevíte, jak je rok dlouhý – i to je však demokracie, potlačit nepřátelské bojůvky za návrat do minulosti. Bezmezná naivita politické drobotiny vede k pomalé záhubě demokratické výsadby. Záštita míru v nedohlednu, války provokují nezodpovědní hochštapleři, kteří vám namluví, že válka je zaručeným přínosem rozvoje svobodného světa, nu, kam se hrabe dinosauří osvěta. Společnost otupila. I zhloupla, zahloubána do tajemství ekonomického úspěchu; nosič bolavé pravdy ďábel mění neustále podobu, jeho bezohlednou filozofii, nebezpečnou vědu, vyschlou kulturu, vyhledává vhodné chasníky k šíření zla, i stovky neustálých metodicky propracovaných pomluv, probouzí v povahách labilních touhu státi se neurvalými žalobci – výslechy vybraných nepřátel podporuje za pomoci vládních kruhů, naše krutost se vyrovná hravě dobám středověkým. Každý z nás v sobě nosí špetku viru nepravosti. Přiznání není polehčující okolnost. 

Zapojte se, je vás třeba

Zprovozňujeme diskuse na Britských listech

18. 4. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Vážení čtenáři Britských listů, rozhodli jsme se zpřístupnit těm, kdo pravidelně přispívají na provoz jednoho z mála nezávislých médií v ČR diskuse pod články. Rozhodli jsme se tak učinit proto, aby lidé, kteří mají velký podíl na více než dvacetileté existenci Britských listů, měli možnost vyjádřit se přímo k jejich obsahu a přispět svým úhlem pohledu. Od omezení na platící čtenáře si slibujeme též minimalizaci nenávistných, bigotních a scestných komentářů, které vytvářejí z internetových diskusí skládku mentálního odpadu. Sledovat diskuse a hodnotit příspěvky v nich bude mít nicméně možnost každý návštěvník.

Není to ale zabezpečení, které by výskyt digitální pitomosti či zneužití pro propagandistické účely dokázalo eliminovat úplně. Budeme proto diskuse redigovat a příspěvky, které budou obsahovat nepřijatelný materiál (e.g. rasistické výzvy, urážky ad hominem, výzvy násilného charakteru, replikaci prokazatelně konspiračních bludů), budou bez pardonu odstraňovány.

Přístup k diskusím je jednoduchý. Pokud budete mít zájem o diskuse, zaregistrujte se v systému a proveďte vybranou platbu (dle doby trvání přístupu k diskusím). Platby probíhají prostřednictvím systému GoPay. Poté budete mít přístup k diskusím na dobu, kterou jste si předplatili. V případě technických problémů se prosím obracejte na programátora Britských listů Michala Panocha: michal@panoch.net.

Prosíme pravidelné přispěvatele Britským listům, aby možnosti využili a aby přenesli své platby do nového systému, jenž jim umožní přístup k diskusím. Zároveň vyzýváme ostatní čtenáře, aby tuto možnost zvážili. Víme, že Britské listy čte řada velmi zajímavých lidí a velmi oceníme, pokud se podaří na webu Britských listů vytvořit silnou komunitu lidí, kterým vyhovuje kritický přístup a unavuje je digitální spad. Zajímavé příspěvky v diskusích budeme redakčně zpracovávat a vydávat jako samostatné texty. 

Vážení čtenáři, věříme, že se naše rozhodnutí ukáže jako správné a že diskuse přispějí jak k pluralitě relevantních názorů, tak k dlouhodobé udržitelnosti Britských listů. 

Je Milan Mašek obětí strachu a nenávisti, nespravedlivého systému, nebo obojího?

2. 5. 2018 / Petr Huďa

čas čtení 2 minuty


Ano současný systém je nespravedlivý. Nicméně s lidmi jako pan Mašek se nechci vracet do minulosti k nefunkčním konceptům, jako je nacionalismus, státní socialismus, ani nacionální kapitalismus.do hranic národních států. Nechci se vzdávat demokracie,ale kapitalismu! Pan Mašek to vidí naopak: vzdejme se demokracie, ne kapitalismu.To podle jeho soudu povede k "uzdravení a konsolidaci společnosti". Naivní a nebezpečně zavánějící úvaha... píše Petr Huďa.

Máme šanci si svoji zem upravit k obrazu, který si přeje většina

2. 5. 2018

čas čtení 5 minut

Dnes máme šanci si svoji zem aspoň v některých aspektech upravit k obrazu, který si přeje většina. Těmi hlavními aspekty jsou zejména migrace, ochrana teritoria a odpor k současné podobě a chování EU. U tohoto jsou odpůrci ve většině a to snad s přihlédnutím k průzkumům nepopřete. Respektujte tedy naše právo na sebeurčení a třeba i na omyly, které z toho mohou vyplynout. Možná si potřebujeme "nabít hubu" a možná se to také stane. Ale poučíme se z toho. Z "páchání dobra za každou cenu" a tlaku, abychom za svůj přijali ten Váš jediný správný "euronázor", o které se pokoušíte, může vzejít jen jedno - ještě větší odpor nebo rezistence. 


Pročetl jsem si reakce na svůj příspěvek a rád bych ještě něco dodal.

Pan Huďa klade řečnickou otázku, zda jsem obětí strachu a nenávisti či nespravedlivého systému. Mohu jej ubezpečit, že ani jednoho. Nejsem oběť ničeho. Jsem spokojený člověk, kterému se jen nechce zakoušet experimentální a polofunkční euronovoty a bořit to, co funguje a co je léty osvědčené. Nechť je mi to právo dopřáno, ačkoliv si každý o něm může myslet co libo. Nechci méně demokracie, jak mylně pochopil z mého příspěvku, ale naopak více demokracie. Pan Huďa si možná představuje, že vrcholem demokracie jsou např. masové demonstrace proti politikům. Já naopak říkám - to je popření demokracie. Ti pánové (ať Babiš, Zeman, Ondráček a nebo třeba Trump či Okamura) byli v nějakém procesu řádně zvoleni a proto nátlak ulice k jejich odstoupení / rezignaci / odvolání apod. považuji za nedemokratický prvek. Hodně tuzemských i zahraničních "demokratů" totiž razí zásadu "Demokracie je, když je podle mého. Není-li podle mého, je to puč". Zejména TOP 09 je plná takových lidí. V USA dokonce hořela auta a docházelo k rabování; jsem rád, že u nás jsme kultivovanější. Ať lidé chodí k volbám a ať je výsledek voleb přijat, píše Milan Mašek.

Ten skutečný problém s palčivými otázkami české společnosti

2. 5. 2018 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty 

Nejprve jsem nechtěl reagovat na otázku, položenou Bohumilem Kartousem, tedy na otázku, jaké jsou nejpalčivější problémy české společnosti. Takových problémů je mnoho, jsou už dlouho známy a popisovány v médiích, vědí o nich dobře odborníci a čas od času, když zase vyplují napovrch, si vzpomene i širší veřejnost. To opakování přináší jen pocit marnosti a potřebu vytěsnit realitu nějakými jednoduchými, intuitivními návody, které nemají se složitou věcnou stránkou těch problémů nic společného.

Emancipovat se od "svátku práce"

2. 5. 2018 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Od 19. století se část západní tradice drží fikce, podle níž civilizaci udržuje v provozu činitel údajně zásadní důležitosti - abstraktní "lidská práce" idealizovaná podle modelu středověké řemeslné práce cechovní. Problémem však je, že práce příslušníků druhu Homo sapiens sapiens v téměř žádné rozvinuté společnosti sama o sobě nikdy netvořila rozhodující energetický zdroj civilizačního provozu. Mytologie odcizené práce se navíc dávno stala vítaným prodejním artiklem autoritářských antiliberálních směrů na krajní pravici i levici. A konečně další problém představuje fakt, že to co nejlépe odpovídá tradičnímu zideologizovanému pojetí lidské práce - námezdní manuální námaha s vysokým podílem rutinních, repetitivních činností - zároveň spadá do oblasti, kterou již brzy nejsnadněji pokryje robotizace.

Ještě zrušit ty internety

2. 5. 2018

čas čtení 1 minuta

Pan Mašek začal hezky, nejsem si ale jist, zda by  jím navržená opatření k "ozdravění naší společnosti" (Heil!) stačila, píše Vojtěch Žítek.


Jako minimum bych doporučoval ještě:

- vyhostit zahraniční akademiky a pracovníky, aby nekazili naši monokulturní mládež,

- zrušení tzv. humanitních předmětů, jejich vyučující poslat do výroby pletiva (viz níže),

- zákaz poslechu cizích rozhlasových a televizních stanic, zákaz prodeje satelitních přijímačů,

- a pro jistotu rozprostřít Faradayovu klec nad naším územím (pokud budou stožáry se sítí dost vysoké, drátěné pletivo ani nebude kazit výhled na oblohu), jako první země na světě zabráníme i požárům po úderu bleskem, budem jedničky!

- umožnit kulturní výměnu tak, že některé cizí písně budou smět být přezpívány do češtiny, pracovní skupina ministra Kultury a Domoviny, Michala Davida, by zajistila jejich nezávadnost (očištění od nečeských tónin, samplů, atd.)

- zahájit jaderný program - musíme být připraveni se bránit inkluzionistům, český uran se zas blýskne!

- konečně zrušit ty internety!

a pak už bude dobře!


 V.Ž.

Morální úpadek na Britských listech

2. 5. 2018

čas čtení 2 minutyUž chcípněte vy píčusové, nikoho nezajímáte. S tím Kytkou a jeho čmoudím videem si vytřete prdel, píše Ája Bufka.

* * *

Úvahu p. Maška jsem přeposlal všem těm, na které mám meilovou adresu. Je to zhruba asi 80 lidí. Od 65 jsem dostal samé pozitivní ohlasy. Od několika dalších byla reakce dokonce vysloveně nadšená.

Připouštím, je to o té sociální bublině. Jenže, vypadá to, že ta bublina je zatraceně velká. Tímto zároveň děkuji za zveřejnění psaní p. Maška. Pokud bude stále víc lidí jeho typu, tento národ se nestane míchaninou ras, jak o to stále intenzivněji usiluje EU, domnívá se J. Kapusta.

* * *

Pánové nacionalisté, po dlouhé době jsem otevřela Blisty a ejhle, konečně někdo o vás třech kašparech napsal pravdu !!!

Pěkně a pravdivě vás popsal Milan Mašek.
Hrajete si na demokraty, ale demokrat je jenom ten, který podporuje stejné ubohé názory jako vy, že ??? Jinak všichni ostatní jsme  xenofobové, nacionalisté a pomýlení lidé !!! Jak by to tady asi vypadalo, kdyby lidi mysleli samostatně a nedej Bože vlastním rozumem !!! Takže nejlepší je strkat hlavu do písku a tvářit se, že se nic neděje, že Čulíne a hlavně musíte věřit nám, protože my na Blistech víme co je pro vás nejlepší a hlavně nic nezpochybňujte, že ??? Hlavně věřte, že chudáci imigranti jsou slušní a vděční lidé a hlavně vzdělaní, kteří nás přišli zachránit, že ignoranti ???

No, ne, to jste fakt hrdinové, když chcete změnit poměry ve společností a přitom jste to vy, na Blistech kteří představují morální úpadek. Žádná objektivnost ve vašich článcích, uveřejňujete články které napadají všechny a všechno, kdo má jiný názor, dokonce i prezidenta tohoto státu, který byl zvolený ve svobodných volbách.  Samozřejmě jste to vy,  kteří nejlépe vědí jak má vypadat tento svět a ještě čekáte a žadoníte o příspěvky, tak to je nehoráznost !!!

Jděte do háje, nikomu ty vaše Blisty nebudou chybět !!!!!!

Anna Kozlová


Jak začlenit tyto lidi do společnosti?  Jak je zbavit jejich strachu a hněvu?  Jak jim ukázat, že jejich zoufalý strach, vztek a frustrace je vedou do záhuby? (JČ)

Exodus z Venezuely

2. 5. 2018

čas čtení < 1 minuta

Během posledních tří let téměř milion Venezuelanů utekl před humanitární krizí ve své zemi. Zde vidíte, kam odešli.


Syrská letecká základna v centru možné izraelsko-íránské války

2. 5. 2018

čas čtení 3 minuty

Největší letecká základna v Sýrii v některých částech měří 7,5 km a je izolována pustými písky v centrální části země, napsal Oliver Holmes. Pevnost T-4 obklopená stovkami kilometrů pouště se skládá z desítek zodolněných hangárů obsahujících ruské stíhačky a nadzvukové bombardéry Suchoj.

Abbás: Holokaust "nebyl způsoben antisemitismem, ale chováním Židů"

2. 5. 2018

čas čtení < 1 minuta

Palestinský prezident Mahmúd Abbás v pondělí prohlásil, že holokaust nebyl vyvolán antisemitismem, ale "sociálním chováním" Židů, včetně půjčování peněz.


Obviňovat židy a jejich "sociální chování" z holocaustu je odporné. Jak že to pomáhá Palestincům či Palestině, pane Abbási? ptá se Mahmúda Abbáse Andrew Stroehlein z organizace Human Rights Watch. 
 Sýrie: Levicový aktivista Rámí Hanáví mrtev

2. 5. 2018

čas čtení < 1 minuta

Syrský levicový aktivista Rámí Hanáví byl po šesti letech věznění oficiálně prohlášen za mrtvého. Jeden z prvních pokojných aktivistů proti Asadovu režimu byl zatčen v srpnu roku 2012, když rozděloval potraviny severozápadně od hlavního města Damašku. Podle režimních úřadů zemřel 27. prosince 2017.


Přečetli jsme:

Rozkrádá dotace a je stíhaný, popisoval pirát Peksa Babiše Švédům. Premiér s ním chce zahájit disciplinární řízení

2. 5. 2018

čas čtení < 1 minuta

Pirátský poslanec Mikuláš Peksa se ohradil proti požadavku premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), aby vůči němu sněmovní mandátový a imunitní výbor zahájil disciplinární řízení. Babiš podnět podal kvůli výrokům poslance o tom, že premiér zneužívá evropské dotace. Podle Peksy to bylo konstatování faktu.

Celý text: ZDE

Přečetli jsme:

Jsou známí skandály a kriminálním pozadím, ne úctou k padlým, odsoudilo Noční vlky ministerstvo

2. 5. 2018

čas čtení < 1 minuta

O víkendu přijedou do Česka kontroverzní motorkáři Noční vlci z ruského klubu blízkého ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Jsou známí svým nacionalismem a podporou putinovské politiky. Příjezd ruských motorkářů nevítá řada politiků, ale ani některá ministerstva, která se kvůli jejich příjezdu připravují na možné reakce.

Celý text: ZDE

29940

Radní z Prahy 1 šíleným rozhodnutím zakázali ode dneška v centru města cyklisty. Londýn v centru zavedl dálniční cyklotrasu. Turisti nevadí

1. 5. 2018 / Jan Čulík

čas čtení < 1 minuta

Cyklotrasa vede podél řeky Temže v samotném centru Londýna, vozovka pro automobily byla zúžena. Turisté nevadí, a že je jich na těchto místech mnoho. Denně po ní projedou tisíce cyklistů, od začátku roku 2018 ji použilo více než 312 000 lidí.

V tomto kontextu  působí radní z Prahy 1 jako skuteční burani. Nechají otravovat obyvatele Prahy 1 zplodinami z automobilů vytvářejících nehybné kolony na pražském nábřeží (v Londýně je automobilová doprava do centra omezována tzv. "congestion charge", poplatkem proti dopravním zácpám) a namísto, aby podporovali jízdu na kolech, z mnoha, především zdravotních důvodů, tak ji zakazují.Protesty proti útlaku generace Windrush britskou vládou

Vášnivá demonstrace na podporu karibských imigrantů do Británie

1. 5. 2018

čas čtení 2 minuty

 

Dosavadni britská konzervativní ministryně vnitra Amber Rudd, která lhala v parlamentu o údajné neexistenci deportačních kvót ministerstva pro imigranty, přestože psala premiérce Mayové v dopise, že je chce zvýšit o 10 procent, v neděli večer rezignovala a nahradil ji ve funkci dosavadni ministr pro bydlení a sociální záležitosti Sajid Javid. Britský tisk píše o tom, že se do vysoké funkce dostal syn imigrantského řidiče autobusu, který bude prý hájit zájmy generiace Windrush, která byla do Británie pozvána ze zemí Britského společenství národů od čtyřicátých let dvacátého století, avšak kterou v posledních letech, poté, co mnozí její příslušníci jsou dnes už sedmdesátníci či osmdesátníci, začalo britské ministerstvo vnitra tvrdě šikanovat. Javid přislíbil, že situaci napraví.

Ovšem Katie Newbury upozornila na Twitteru, že Sajid Javid není žádný lidumil. Jako poslanec Konzervativní strany hlasoval pro návrh učinit trestným činem, aby nějaký domácí pronajal byt osobám, jimž bylo z imigračních důvodů odepřeno právo pronajmout si byt. Sajid Javid také hlasoval proti zákazu věznění těhotných osob a zranitelných imigrantů. Hlasoval také pro vytvoření trestných činů pronajmutí domu imigrantovi a poskytnutí zaměstnání někomu, kdo nedokáže prokázat svůj status imigranta - to jsou právě ti šedesátníci až osmdesátníci, kteří přišli do Británie v době, kdy úřady ještě obsesivně nerajtovaly na dokumentaci, a tak ji nemají. Sajid Javid také hlasoval pro rozšíření úředních pravomocí imigranty deportovat, aniž by předtím měli právo se odvolat z lidskoprávních důvodů. Hlasoval také, aby byla imigrantům ztížena možnost otevřít si účet v bance. Hlasoval pro zrušení britského Zákona o lidských právech z r. 1998 i proti zákonům na podporu rovnosti před zákonem a na podporu lidských práv.


V pondělí v podvečer jsme viděli před londýnskou Dolní sněmovnou demonstraci proti rasismu a na podporu Windrush Generation, kterou oslovila stínová labouristická ministryně vnitra Diane Abbott. Natočili jsme to: Diane Abbott je v Británii docela nenáviděná. Dostává na sociálních sítích obrovské množství nenávistných zpráv, protože je žena a černoška. Ovšem když před touto demonstrací vyšla z parlamentu, chodci na ulici jí uspořádali obrovské ovace a skupina z nich se s ní vyfotografovala na této selfie: 

Uvažujme o tom jak vypracovat účinné metody na obranu občanů v české společnosti

30. 4. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Nejenže se čeští občané v současnosti většinou zabývají absolutními blbostmi, než aby řešili skutečné závažné problémy, které katastrofálním způsobem ovlivní jejich život, ale je smutným faktem, že i těch málo lidí, kteří si závažné problémy uvědomují, nebo které stát a jeho krutost a primitivismus drtí a ničí, často nemají tušení jak efektivně jednat a přimět politiky k razantní a účinné akci pro zlepšení poměrů v české společnosti. (Rozdávání koblih to nebude.)

Jaké jsou nejpalčivější problémy české společnosti? Pojďte je pomoci shromáždit, vyzval českou veřejnost před několika dny Bohumil Kartous. No tedy, ne že bychom byli zahlceni reakcemi a návrhy . kromě dvou příspěvků na fóru Britských listů jsme v podstatě nedostali nic. Čtenáři zjevně považují za důležitější žabomyší války na české politické scéně, než aby byli ochotni zamyslet se nad tím, co jsou nejzávažnější problémy dnešní doby, které drasticky ovlivní v budoucnosti jejich životy, anebo už dnes drasticky záporně ovlivňují problémy jejich spoluobčanů, ale koho by to zajímalo, že?

Nejpalčivější problémy české společnosti

30. 4. 2018

čas čtení 1 minuta

Dobrý den,


jako nejpalčivější problémy české společnosti si dovolím, bez hlubší snahy o úplnost, nastínit, píše Marek Suchomel:

1. Závislost na uhlí, ropě a neekologické dopravě a průmyslu a víra, že to nevadí, že ekologické problémy se nám vyhnou, nebo je za nás vyřeší někdo jiný.

2. Sobeckost - od revoluce klausovskou ODS vštěpovaná víra, že každý se má starat jen o to své soukromé, a kdo chce ve jménu společného blaha soukromé možnosti jakkoli omezovat, je proti svobodě.

29937

Nejpalčivější problémy české společnosti

26. 4. 2018

čas čtení 3 minuty


Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Shrnuje David Michal:


Žádná výuka jazyků ve školkách (kdy jindy začít než s nejmenšími), alespoň v menších městech nedostatek mimoškolních aktivit. Opět ve školkách mimořádně málo aktivit, minimum výletů, procházek, divadel apod. Suplují to soukromé školky ale těch je málo, navíc jsou používány spíše pro vyjádření společenské hiearchie, tzn. jsou nedostupné pro nižší střední třídu a níže. Školy zatím nevím, ale tam se obávám podobné mizérie a opět nedostupnosti soukromých.

Párové žití v izolaci nevhodné pro větší počet dětí. Jak máte tři děti a více začíná problém s dopravou, s prostorem. Tzn. Češi vymírají a potřebují, aby páry měly více jak dvě děti, ale nejsou k tomu stavěny byty, vyráběny auta, při absenci babiček nejsou chůvy. Vše je jakoby normalizováno na dva potomky.

Antény v Ježíšově soše, zájem o britské invalidní dítě a nezájem o problémy invalidních dětí v Polsku, horentní výdaje na Kaczyńského a strašné znečištění vzduchu

30. 4. 2018 / Tomasz Oryński

čas čtení 14 minut

Víme první! Přistáli vetřelci z cizích planet! Vypadají velmi podobně jako lidi, až na to, že jsou bílí, 33 metrů vysocí a z hlavy jim ční antény. Jeden z nich přistál v západním Polsku… Ale ne, počkejte, při bližším ohledávání se ukazuje, že je to naše dobře známá socha Ježíše, ze Świebodzinu. Lze říci, že vzhledem k tomu, že jeho oficiální titul je “Ježíš Kristus, král vesmíru”, dalo by se říci, že je to náš vesmírný vládce. Ale co ty antény?

Někteří zvědaví uživatelé dronů zjistili, že v koruně, kterou má Ježíš na sobě, je skryto několik antén. Ty antény pravděpodobně šíří bezdrátový internet místním obyvatelům. Místní kněz popírá, že by o nich cokoliv věděl, a už vůbec nic neví o tom, že by vydělával z pronajímání Ježíšova skalpu telekomunikačním společnostem.

Velké širé rodné žluté lány

30. 4. 2018 / Jiří Hlavenka

čas čtení 2 minuty

 

(Země a podíl řepky na jejich celkové osevní ploše)
Rakousko 2.81%
Maďarsko 5.06%
Itálie 0.16%
Německo 3.56%
Rumunsko 4.29%
Holandsko 0.25%
Průměr EU 4.6%

Česká republika 13.62%.EDIT: nebylo to míněno jako "nějaký další anti-babiš rant". Situace je složitější a pokud se má ukázat na viníka, je jím především ministerstvo zemědělství, potažmo české vlády za delší dobu.

Výzkum evropské agentury: Nejvíce lidí, kteří nechtějí Romy za sousedy nebo kolegy je v Česku

30. 4. 2018

čas čtení 1 minuta

 

Život mnoha Romů v Evropě se podobá životu lidí v chudších zemích světa. Uvádí to dubnová zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) s názvem Přetrvávající obavy: nesnášenlivost vůči Romům jakožto překážka jejich začlenění. K hlavním problémům, jimž Romové v EU každodenně čelí, patří podle autorů zprávy špatné hygienické podmínky, hlad nebo nezaměstnanost mladých lidí.

Nejvyšší podíl lidí, kteří nechtějí Romy za sousedy nebo kolegy v práci, je podle zprávy v České republice. Podle průzkumu, který se zaměřil na postoj české veřejnosti k národnostním menšinám, vyjádřilo v loňském roce negativní postoj k Romům 76% obyvatel starších 15ti let.

Podle Státního úřadu inspekce práce však situace na trhu práce pro Romy příznivá není. Navzdory nízké nezaměstnanosti úřad zaznamenal nejvíce diskriminačních inzerátů od roku 2014, ve kterých zaměstnavatelé z možnosti ucházet se o místo předem vylučují romské zájemce nebo zájemce z cizích zemí.

Podrobnosti  ZDEKlíšťová encefalitida - proočkovanost ČR cca 23 % - Rakousko 90 %

30. 4. 2018

čas čtení 1 minuta
Jsem důchodce, ročník 1940, občas jsem pro Vás překládal, píše Milan Lelek.

Tento týden jsem se s manželkou nechali přeočkovat na klíšťovou encefalitidu.

Náklady, cca 740 Kč, plus vpich 100 Kč. Něco přes 800 Kč. Pro řadu běžných důchodců cca 10 % měsíčního příjmu důchodu.

Proto a jen proto ta nízká proočkovanost.

Ano, s uctivou žádostí a po předložení nezbytných dokladů (předpis a výpis z lékárny s rodným číslem a jmenným potvrzením o vpichu od lékaře) dostanu 500 Kč zpět do třech týdnů.

Manželka je u jiné pojišťovny, tam dostane 300 Kč zpět.

Na internetu stáhnout a vyplnit žádost, přiložit výše uvedené doklady a poslat za cca 10 Kč poštou do Prahy na centrálu.

Není to pro běžného penzistu jednoduché. Náklady na internet měsíčně cca 400 Kč, tiskárna a pod.

Zdraví Vás

Milan Lelek

Pozn. JČ: Tak v tvrdě kapitalistické Británii by důchodci, nezaměstnaní a studenti vůbec za léky ani za lékařské úkony neplatili. Lékařské úkony jsou tam zadarmo pro všechny, občané si zdravotnictví platí ve sdruženém národním pojištění. Ve Skotsku se na rozdíl od Anglie neplatí vůbec nic za lékařské recepty a pacienti nic nedoplácejí. V civilizovaných zemích se uznává, že společnost musí v základních věcech své slabé občany chránit.

Zrušme neziskovky, omezme vliv lidí se zahraniční zkušeností a zaveďme přísnou ostrahu hranic

30. 4. 2018

čas čtení 2 minuty

Pane Čulíku,

odpovídám na Vaši výzvu k problémům české společnosti, když se tedy na Vás čtenáři vykašlali. Hlavním naším problémem je, že se objevily tisíce osob, cítících se vyvolenými a povolanými nám měnit náš způsob života, píše čtenář Milan Mašek.

Zejména se v mistrování vyžívají bývalí emigranti jako jste Vy nebo pan Pehe či Schwarzenberg. Sociální euroinženýři nám dnes zavádí nesmysly, počínaje od zvrhlostí typu inkluze a gender, přes hlásání údajné prospěšnosti nelegálních migrantů až po masírku, jak je EU "nej" a jak bez ní bídně zhyneme. V tom už dávno překročili svůj vzor - Trofima Lysenka ze SSSR a jeho souputníky. Protože zatím nemohou za jiný názor zavírat, vymysleli nálepkování a dehonestaci autorů nepohodlných názorů prostřednictvím různých agresivních neziskovek a nikým nevolených "odborníků". Vy k tomuto stavu zdárně přispíváte. BL jsou jedním z nejméně objektivních periodik. Vaše útočná a netolerantní dogmata, jednostranné fanatické tweety pana Stroehleina, povýšenecké mentorování pana Kartouse a plivání na svoji zem od pana Orynského. O dalších ani nepíši, protože nechci být vulgární. Do toho replikování vybraných článků ultralevicového Guardianu a dalších nekriticky proevropských a promultikulti médií.

K prioritám, jak je vidím já a moje okolí, rodina, spolupracovníci apod.:

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL v únoru 2018

10. 3. 2018

čas čtení 2 minuty

V únoru 2018 přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 53 967.40 Kč.    Výdaje na provoz Britských listů byly 72 743.50 Kč.   

Zůstatek byl koncem února 2018 149 026.83 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu. 

Potřebujeme měsíčně cca 60 - 70 000 Kč na provoz. STAČILO BY, KDYBY Z 218 000 UNIKÁTNÍCH ČTENÁŘŮ BL ZA KAŽDÝ MĚSÍC JICH PŘISPÍVALO KAŽDÝ MĚSÍC 350 ČÁSTKOU 200 KČ.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

 

25654