Návrat přímé obrany do Evropy: Výzva infrastruktuře liberálně demokratických společností

10. 4. 2019

čas čtení 3 minuty
Rusko a Čína jako autoritářské mocnosti 21. století představují výzvu liberálním demokraciím - jak v klasickém vojenském smyslu, tak méně klasickými způsoby, konstatuje Robbin Laird.


Rusové se svým přístupem k hybridnímu válčení a Číňané s rozvíjejícími se operačními přístupy v "šedé zóně" přicházejí s inovativními přístupy rozšiřujícími rozsah jejich cílů dosažitelných bez významné konfrontace s rovnocennými protivníky.

Pracují na posunutí "červené čáry" pomyslně vyznačující otevřený konflikt a na vytvarování širšího operačního prostoru, v jehož rámci jejich síly a schopnosti mohou dosahovat žádoucích cílů bez vojenského střetu.

Další klíčovou oblastí je rozšiřující se kontrola nebo vliv na infrastrukturu ekonomik a společností jejich konkurentů.

Finové se zhruba řečeno soustřeďují na posílení schopnosti klást odpor nájezdům Rusů a pracují na rozšíření demokratických vojenských kapacit. Prioritizují bezpečnost dodávek a zachovali systém povinné vojenské služby.

Finové však uznávají, že vzhledem k povaze protivníka v 21. století ani to nestačí a že národní reakce také nedostačují. Proto iniciovali vznik European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats.

Finsko uznává, že vlivové operace, jichž je Evropa v rámci hybridní války terčem, se pohybují na kontinuu od mírových prostředků až po vojenské akce. Přitom znejasnění hranice mezi vlivovými operacemi v době míru a válkou stojí v samotném centru hybridního přístupu. Protivník může investovat do klíčové infrastruktury, nemovitostí, může navázat dialog s občany evropského státu, aby například podněcoval protipřistěhovalecké nálady a využíval jich ke zlepšení svého přístupu dovnitř evropských společností.

Kombinace hybridní destabilizace a přímého majetkového vstupu do infrastruktury protivníka představuje základnu informační války vedené autoritářskými mocnostmi.

Režimy v Pekingu a Moskvě se zřetelně rozhodly pro politickou válku, kterou chtějí získat schopnost přinutit Spojené státy a jejich spojence k ústupu. Jedině jasným a přímočarým uznáním problému a organizovanou reakcí na toto úsilí manipulovat veřejné mínění a politiky lze zabránit jejich úspěchu.

Posilování odolnosti vyžaduje otevřenou rozpravu s obyvatelstvem o probíhajících hybridních událostech (a našich reakcích na ně), což udržuje důvěru v naše hodnoty, demokratické procesy a vládní struktury. Odolnost také vyžaduje přesvědčivou komunikaci, ať už lidi žádáme, aby se zásobili margarínem, nebo zlepšili bezpečnost svých hesel.

Vedle toho účinná reakce na hybridní hrozby vyžaduje, aby stát dal najevo odhodlání, důslednost, schopnosti, agilitu, ochotu připsat útok pachateli a snahu jednat ve spolupráci s jinými. Aby ovlivnil protivníkovu percepci, musí zajistit, že jeho akce budou efektivně komunikovány.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5218

Diskuse

Obsah vydání | 16. 4. 2019