Polský Nejvyšší soud se kvůli vládní reformě justice obrátil na Soudní dvůr Evropské unie

3. 8. 2018

čas čtení 1 minuta
Polský Nejvyšší soud (NS) požádal Soudní dvůr Evropské unie (ECJ) o zodpovězení pěti otázek týkajících se sníženého věku odchodu do penze pro soudce Nejvyššího soudu a tvrdí, že tím zmrazil platnost sporného zákona. 


Počátkem července vstoupilo v platnost nové ustanovení o snížení věku pro odchod do důchodu pro soudce (65 let). Nejvyšší soud ovšem prohlásil, že nový zákon je protiústavní, protože funkční období nelze zkracovat. Nicméně ústava deleguje právo na určení věku pro odchod do penze na legislativu. Jde tedy o debatu o tom, která část ústavy má přednost - zda článek, který stanoví, že předseda Nejvyššího soudu má funkční období šesti let, nebo článek, který dává parlamentu pravomoc určit věk pro odchod do penze.

Ve čtvrtek Komora Nejvyššího soudu pro pracovní a sociální zabezpečení rozhodla požádat Soudní dvůr EU o odpověď na otázku, zda nové úpravy snižující věk pro odchod do penze byly ústavní, když dva ze soudců, jimž jsou přiděleny určité kauzy, jsou starší 65 let.

Nejvyšší soud současně tvrdí, že zmrazil platnost ustanovení snižujícího věkovou hranici pro odchod do důchodu pro soudce NS, s odvoláním na ustanovení občanského zákoníku, které umožňuje soudům zmrazit výkon práva, pokud by mohl zabránit odvolání.

ECJ má rozhodnout, zda snížení důchodového věku neporušuje pravidlo o neodvolatelnosti soudců, a zda povinnost žádat prezidenta o svolení pokračovat v úřadu po dosažení věkové hranice je slučitelné s principem nezávislosti justice.

Polský NS se rovněž dotazuje, zda nedošlo k porušení evropského zákona, který zakazuje diskriminaci na základě věku.

Nejvyšší soud tvrdí, že nová nařízení nebude aplikovat Národní justiční rada, ale prezident.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4424

Diskuse

Obsah vydání | 7. 8. 2018