Normalizační objektivismus Karla Dolejšího

21. 7. 2014

čas čtení 7 minut

Dnes (20.7.) a včera (19.7.) se na Britských listech objevily dva zajímavé články pana Dolejšího o možnostech separatistů sestřelit malajské dopravní letadlo. Oba články vyvolávají zdání odborného nestranného textu, sepsaného po důkladných analýzách a ověřování zdrojů. V následujících řádcích nastíním jejich meze, ukážu na účelovost argumentace pana Dolejšího a na pseudoobjektivismus, který v nich převládá, píše čtenář Luboš Šalomoun.

Začněme s článkem z 19.7. Už jeho název se autor před čtenářem odkrývá a ukazuje, jaké stanovisko k problematice zaujímá; jinými slovy je výrazně zabarvený. Proč by měla být úroveň české veřejné debaty o ukrajinské krizi děsivá? Proto jsem si projel některé weby alternativního zpravodajství (novarepubliky, AC24, parlamentní listy, literárky). A světe div se: ani jeden upír, zombie, duch, pošuk s maskou či bez ní; nebylo čeho se děsit. Na druhou stranu v nich byl přítomný skepticismus k oficiální interpretační linii. Co to skepticismus je možná pan Dolejší ví, ale nepoví. Takže ve zkratce, skepticismus byl filozofický směr zpochybňující oficiální stanoviska. Jeho opakem je tzv. pseudoskepticismus, jenž se mile odkrývá v textu pana Dolejšího.

Podle pana Dolejšího je (prvním) přesvědčivým a nevyvratitelným důkazem o sestřelení dopravního letadla samo přiznání povstalců v internetových diskuzích. (Poznámka redakce: Tento argument Luboše Šalomouna je klasický tzv. strawman. V článcích, které kritizuje, se totiž nikde netvrdí, že přiznání povstalců je nevyvratitelným důkazem jejich viny. Je označováno za důležitou indicii, která poukazuje k možnosti, že letadlo skutečně sestřelili. Tímto způsobem je kritika vedena i v dalších bodech.) Hm. No dobrá, podívejme se zpětně na pravdivost některých jejich tvrzení, např. ZDE; dále patří mezi ukázkově neověřené tvrzení z řad povstalců informace o sestřelených letounech. Mám za to, že mimo pár vrtulníků (slovy dva) a sestřeleného Antonova 26 ukrajinská vláda vše popřela. Z toho vyplývá, že by se zveřejněné informace měly brát s rezervou. Proto je zarážející postoj pana Dolejšího. Přestože se pasuje na jakýsi piedestal moudrého nadhledu, má za bernou minci tvrzení ukrajinských povstalců na "sociálních sítích", i po přihlédnutí k jejich předchozím lživým vyjádřením. Věří také v sestřely vojenských letadel? (Podobně spekulativní prohlášení, které balancovalo na hraně pravdivosti a bohapustého vychloubání, nalezneme například u Aliho Hasana Salama, který před svými přáteli na večírcích vystupoval jako strůjce atentátu při mnichovské olympiádě. Pravdou je spíš opak; ostatně nebylo by to poprvé, co si vzal zásluhy za atentáty OOP).

Teď si projděme informační hodnotu zdrojů v úvodu článku z 19.7., které mají dokázat, že ukrajinští vzbouřenci získali systém BUK. Jedná se o informace přejaté z agentury Interfax a Itar-Tass, které jsou citovány ve zmíněných médiích. Je samozřejmě otázka, do jaké míry jsou tyto informace v samotném Rusku podrobeny kritickému zkoumání. Faktem však zůstává, a to si pan Dolejší neuvědomil, že články, respektive obě zmíněné agentury, pouze převzaly tvrzení povstalců, které zkráceně znělo: "Máme systém BUK". Nic víc. Správně se pan Dolejší měl zamyslet nad možnostmi, jak dané tvrzení interpretovat, tedy zda je pravdivé, či nikoli a posléze by jej měl konfrontovat s prohlášením ukrajinského generálního prokurátora. Já interpretuji celou situaci se sociálními sítěmi jinak (JE TO POUZE MÁ INTERPRETACE): kluci od povstalců se radovali z ověřeného pádu letadla a věřili, že konečně něco sestřelili.

Nevím, proč tuto možnost v zájmu objektivity pan Dolejší alespoň ze slušnosti nezmínil. Naopak v článku z 20.7. ještě ve své demagogii pokračuje. Neuvádí jediný argument, jediný důkaz, a přesto se opovažuje napsat: "Pokusy zpochybnit autenticitu informací o tom, že se k sestřelu sami přihlásili, nemohou obstát, jak bylo dokázáno pomocí zkoumání webového archívu...". Chápu ho, nechce zpochybnit svůj článek. Přeci jen důkaz, že bylo video natočeno den před sestřelením letadla, který je postaven na empirickém základě, nemá stejnou úroveň jako údajné přiznání lehce ulhaných ukrajinských povstalců :).

Třetím usvědčujícím důkazem o sestřelení Boeingu má být zpráva NATO, dle které docházelo k výcviku speciálních jednotek pro BUK v Rusku. Tak by mě zajímalo, když kolega Dolejší tuto informaci přebíral, zda se sám sebe zeptal, kolik BUKů mají povstalci k dispozici. Osobně tomuto zdroji nevěřím. Pořád mám ve vzpomínce vystoupení Ronalda Rumsfelda před útokem na Irák. Vzpomínáte si na ty fotky? Satelitní snímky, přesná poloha skladišť, záběry na mobilní odpalovací zařízení. A pak?

Jediná relevantní informace ze zprávy NATO vychází z přiznání, že odborně nepřipravený personál nemůže technicky vyspělý systém BUK ovládat (pro pana Dolejše to bylo pravděpodobně druhé objevení Ameriky a tak si zaargumentoval v kruhu). Průměrně inteligentní čtenář by po tomto zjištění měl začít pátrat po dalších informacích o podobných systémech mobilní protiletadlové a protiraketové obrany. Ty mu ovšem autor článku nepřináší.

V zásadě objektivní informace o fungování podobného systému nalezneme na blogu Jana Krause, který narozdíl od pana Dolejšího u podobné jednotky sloužil. Poměrně zdařilý popis o systému BUK nalezneme např. ZDE a další kritiky na jeho možné získání a užití povstalci ZDE. Dále přikládám jedno popularizační video z kanálu youtube. Je na něm jasně ukázáno, z kolika částí se celý systém skládá a jak funguje (to potvrzuje pravdivost slov pana Jana Krause) ZDE.

Pokud si videa pustíme, mám za to, že na základě této stručné charakteristiky fungování kompletu protivzdušné obrany si můžeme udělat objektivní obrázek o pravdivosti tvrzení kyjevské vlády o použití BUKu. Když jsem hledal video, které by čtenářům britských listů představilo, jak BUK vypadá a funguje, narazil jsem na ještě jedno jiné zajímavé. Bohužel nejsem s to říct, zda se jedná o originále nebo fake. Pokud se však jedná o originál, tedy o slavný Porošenkův důkaz přítomnosti BUKu na Ukrajině, tak by si měl páně Dolejší strčit hlavu do klozetu a spláchnout a hned na to se jít omluvit panu Kollerovi a těm několika čtenářům, které dokázal svými manipulativními články ovlivnit (čtenáři pusť si nyní toto video ZDE.).

Samostatnou kapitolu celé kauzy kolem sestřelení malajského letadla představuje vlastní pád. Letadlo po zasažení raketou nevybouchlo, ale padalo k zemi skoro 100 km (!!), kde při dopadu explodovalo. To dokazují ostatně fotografie a videozáznamy z místa dopadu. Např.: ZDE. Proto snaha pana Dolejšího vynést rozsudek nad "separatisty", kterou doprovází "precizní" popis výbavy ukrajinské armády, je zcela o ničem. Proč? Protože zmíněný ví starou belu o její výzbroji a nemá elementární znalosti o létání.

PS: Fráze typu: "Není pochyb o tom..." mají specifické označení, označují se jako argumentační klamy.

0
Vytisknout
9372

Diskuse

Obsah vydání | 21. 7. 2014