Koronavirus: Experti spočítali, že ve Španělsku indická mutace převládne do měsíce

25. 6. 2021

čas čtení 3 minuty
Ministerstvo zdravotnictví dosud indickou variantu nepovažuje za důvod ke znepokojení, ale sekvenování zaostává za realitou data naznačují, že je ještě infekčnější, než byla varianta britská, napsal Pablo Linde.

Delta varianta koronaviru není ve Španělsku dosud oficiálně uznána za variantu, která je důvodem k obavám. "Znepokojivá varianta" je kategorie používaná pro mutace, u nichž existují důkazy zvýšené nakažlivosti, vážnějšího průběhu choroby a snížené účinnosti vakcín. Podle posledního materiálu ministerstva zdravotnictví varianta delta tvoří méně než 1 % nových případů.

Avšak celé týdny trvající průtahy se sekvenováním nových případů znamenají, že je obtížné zjistit, jaký je skutečný rozsah rozšíření nového kmene. A někteří experti jsou přesvědčeni, že varianta delta převládne ve Španělsku během několika týdnů. Jak by to ovlivnilo průběh pandemie? Je obtížné přesně předpovídat, ale situace v Británii, kde se kmen delta rapidně šíří, nabízí jistá vodítka.

V Británii se situace, kdy delta představovala jen několik málo případů, změnila v naprosté převládnutí nové mutace během dvou měsíců. Jde o "přirozenou dynamiku epidemie", říká Clara Pratsová, výzkumnice v oblasti výpočetní biologie a komplexních systémů na katalánské polytechnice (UPC).

Ve Španělsku se delta stane dominantní variantou během necelého měsíce, spočítal Álex Arenas, fyzik a expert na matematické modely. Tento odhad je založen na šíření delty v Katalánsku, kde již tvoří 20 % všech nových případů.

Podle oficiální statistiky tvoří delta méně než 1 % nových případů onemocnění koronavirem ve Španělsku, ale tento údaj je založen na zastaralých datech ze sekvenování čtyři týdny starých případů. A nový kmen se šíří exponenciálně. V USA v dubnu delta tvořila jen 0,6 % nových případů, ale začátkem května 1,3 % a začátkem června 2,5 %. Je pravděpodobné, že i tam se během několika týdnů delta stane dominantní mutací.

Všechny údaje indikují, že varianta delta je infekčnější, ale ještě je třeba to laboratorně potvrdit. Předběžné informace také indikují, že způsobuje větší počet hospitalizací, ale nikoliv vyšší smrtnost. Studie z Británie nicméně ukázaly, že i když vakcíny jsou proti deltě zhruba stejně účinné jako proti alfě, v případě jediné dávky účinnost očkování proti nové variantě klesá.

Španělsko uplatnilo opačný přístup než Británie, která položila důraz na první dávku vakcíny, a patří k evropským zemím s největším podílem plně očkovaných. Ale i tak jen třetina lidí nad 60 let je plně očkována, protože tato skupina dostala vakcínu AstraZeneca, jejíž druhá dávka se podle španělských předpisů podává 12 týdnů po první. Z pěti milionů lidí naočkovaných první dávkou AstryZenecy jen milion obdržel i druhou.

V Británii také delta způsobuje jiné symptomy, jako např. výtok z nosu.

Co se týče predikcí toho, jak nová mutace ovlivní epidemiologickou situaci ve Španělsku, experti jsou opatrní. Podle infektologa Josého Jiméneze z King`s College v Londýně to závisí na platných omezeních a chování lidí.

Pratsová varuje, že je třeba předejít masovému šíření během událostí, při nichž se shromažďuje větší počet lidí.

I když některé země přijaly opatření s cílem zastavit šíření varianty delta, Španělsko tak neučinilo.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE

1
Vytisknout
2971

Diskuse

Obsah vydání | 29. 6. 2021