Podvodníci vždy nevítězí: Spolupracující druhy si vedou lépe

21. 10. 2020

čas čtení 3 minuty
Známkou zdravého osobního vztahu je vzájemná rovnost - když dostáváte stejně, kolik dáváte. Příroda má vlastní verzi zdravého vztahu. Takzvané mutualismy jsou interakcemi mezi druhy, které jsou vzájemně výhodné pro všechny strany. Příkladem může být interakce mezi rostlinami a opylovači, kde je vaše jabloň opylena a včela získá jako odměnu nektar. Pokud jsou odměny jako nektar poskytovány zdarma, dělá to mutualismus náchylnějším k tomu, aby si jiné organismy vybraly odměnu bez toho, aby výměnou poskytly protislužbu?


Tým výzkumníků z College of Arts and Sciences při Syracuse University nedávno zkoumal tuto otázku - a výsledky publikoval v časopise Science.

Vědci zkoumali schopnosti jednoduchých a diverzifikovaných společenstev mutualistů, přičemž srovnávali, jak se každá z nich vyrovnávají s podvodníky. Podvodníky jsou druhy, které využívají výhod mutualismů bez toho, aby výměnou cokoliv poskytly. Překladem jsou lupiči nektaru. Lupičské včely se prokousají do květu ze strany, aby snědly nektar, aniž by se dostaly do kontaktu s částmi květu, které mají na starosti opylování.

Výzkumný tým chtěl testovat, zda existence mnoha mutualistů s podobnými rolemi umožňuje společenstvu jako celku přetrvat, když podvodníci berou mutualistické zdroje. Původní nápad byl prozkoumat, zda mutualismy zahrnující více druhů, jako více opylovačů interagujících s mnoha různými druhy rostlin, jsou méně zranitelné podvodníky. Chtěli také analyzovat, zda rostoucí počet mutualistických druhů umožňuje všem mutualistům přežít, nebo zda soupeření po čase vede k poklesu jejich počtu a zjednodušení společenstva. V zásadě tým chtěl pochopit síly ovládající velké přírodní sítě mutualistů.

Proto testoval nejprve v laboratoři tak, že vytvářel mutualismy s využitím kvasnic, které fungují jako mutualistické druhy. Tyto kvasnice byly upraveny metodami genetického inženýrství, aby si vyměňovaly základní potravinové zdroje. Každý druh produkoval potravinový zdroj, který si vyměňoval s mutualistickým partnerem. Vznikly čtyři druhy od každého typu mutualisty a dva podvodnické druhy, které nedokázaly vytvořet zdroje potravy.

Poté vědci vytvořili společenstva kvasnic, která se lišila počtem druhů a přítomností podvodníků. Zjistili, že společenstva s větším počtem mutualistických druhů se dokázala lépe vyrovnat s negativními účinky podvodníků, protože v nich existovalo více druhů mutualistů vykonávajících týž úkol. Pokud byl jeden z druhů ztracen, protože musel soupeřit s podvodníkem, jeho úkol mohly převzít jiné. Přítomnost většího počtu druhů ve společenstvu tedy může snížit negativní dopady podvodníků.

Výsledky zdůrazňují důležitost přítomnosti většího počtu mutualistických druhů, které poskytují podobné zdroje nebo služby, čímž v zásadě vytvářejí zálohu pro případ, že jiný druh vyhyne.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3893

Diskuse

Obsah vydání | 29. 10. 2020