Rumunská vláda odstoupila kvůli škrtům

6. 2. 2012

čas čtení < 1 minuta

Rumunský premiér Emil Boc uvedl v pondělí, že on a jeho vláda odstoupí ve snaze ochránit stabilitu země. Odstupuje, aby "uklidnil sociální situaci". V Rumunsku se konají už řadu týdnů protesty proti škrtům, které Boc zavedl r. 2010.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Outside-In: Americká operační koncepce pro Perský záliv s jaderným Íránem

6. 2. 2012 / Karel Dolejší

čas čtení 9 minut

Gunzinger, M.: - Dougherty, C.: Outside-In. Operating from Range to defeat Iran's Anti-Access and Area-Denial Threats. Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2011. 120 p. (pdf)

Po studii AirSea Battle z roku 2010, která předložila operační koncepci čelící čínské strategii charakterizované jako Anti-Access/Area Denial (A2/AD; strategie zamezení přístupu a nevpuštění do prostoru) bylo 17. ledna oficiálně publikováno její pokračování - náčrt budoucí operační koncepce ozbrojených sil USA pro Perský záliv. Návaznost zde existuje v tom smyslu, že íránská strategie "obrany prostoru" je specifickým rozvinutím a přizpůsobením čínského vzoru; rozdíly spočívají zejména v odlišné (zastaralejší) íránské výzbroji, neexistenci jednotné odolné informační sítě, obecně v menších vzdálenostech, geografických zvláštnostech regionu (centrálním významu Hormuzského průlivu) a tradicích íránské armády, v níž se samostatná iniciativa menších jednotek v rámci "mozaikové obrany" klade nad velitelské hierachie.

Odmítám zvrhlý způsob exekuce, jímž z dluhu pár korun vznikne dluh 40 000

6. 2. 2012

čas čtení 3 minuty

Městskému soudu v Praze prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 9

V Praze 2. 2. 2012

Věc: Odvolání proti usnesením o nařízení exekuce

Dne 26. 1. 2012 mi byla doručena usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č.: 80EXE1781/2011-7, 80EXE1797/2011-7 a 80EXE1812/2011-7. Protože zásadním způsobem nesouhlasím se závěry těchto usnesení, podávám proti nim v předepsané lhůtě toto odvolání, píše Michal Štingl.

Uvedená usnesení vycházejí otrocky z předchozích usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7, který však byl v této věci nepříslušný.

Exekutoři chtěli upozornit, že Praha je laxní při placení účtů

6. 2. 2012

čas čtení 1 minuta

tisková zpráva Exekutorské komory ČR

Praha, 6. února 2012 (EKČR) -- Podle informací Exekutorské komory ČR uhradil pražský magistrát celou dlužnou částku. Příslušný soudní exekutor dnes ráno potvrdil přijetí obnosu, na základě čehož zrušil zákaz hl.m. Prahy nakládat s majetkem. Nyní by měl katastr nemovitostí zanést příslušný údaj do své databáze. Návrh na nařízení exekuce však byl podán důvodně.

Na pražský magistrát byla znovu nařízena exekuce

6. 2. 2012

čas čtení 1 minuta

Tisková zpráva Exekutorské komory České republiky

Na majetek hlavního města Prahy byla opět nařízena exekuce. Situace, která se po 14 dnech opakuje, je důkazem laxního přístupu magistrátu k dluhům.

Hlavní město nerespektuje pravomocná rozhodnutí soudu a nemá přehled o svých závazcích. Ostatním dlužníkům by mělo jít příkladem, místo toho dává opakovaně najevo svou neúctu k právnímu systému. Pražský magistrát tím vůči veřejnosti vysílá negativní signál, že se dluhy platit nemusejí a že nedbalý postoj k závazkům zůstane bez příslušné odezvy.

Exekutorská komora ČR: Výkony rozhodnutí v Německu

6. 2. 2012

čas čtení 2 minuty

Britské listy na svých webových stránkách uveřejnily překlad textu, jenž pojednává o právním systému Německa. Zaměřuje se na náklady výkonu rozhodnutí, píše Petra Báčová, mluvčí Exekutorské komory České republiky.

Již samo označení, že se jedná o náklady exekuce, je zavádějící. Srovnejme proto parametry výkonu soudního rozhodnutí v Německu a Česku.

V tuzemsku může věřitel získat dlužnou částku zpět buď prostřednictvím soudů, nebo "soukromého" soudního exekutora. První varianta se řídí občanským soudním řádem, druhá exekučním řádem. Potíž prvního způsobu výkonu rozhodnutí může tkvít v tom, že soud nezná majetkové poměry dlužníka. Věřitel by je tedy měl zjistit a podat návrh k soudu např. na přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu.

Skok na břicho

6. 2. 2012 / Bohumil Trávníček

čas čtení 3 minuty

Za každým velkým majetkem se skrývá zločin
Honoré de Balzac

V deníku Právo zveřejnil minulou středu bývalý předseda ODS a premiér Mirek Topolánek pozoruhodně rozhořčený článek, v němž se postavil za bývalého poslance Petra Wolfa odsouzeného nedávno k vězení za podvod. Podle Topolánka byl Wolf odsouzen na základě společenské objednávky, v níž prý hraje důležitou roli i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Pan expremiér tak naznačuje, že u nás přestávají fungovat elementární pravidla ve společnosti. Viz také ZDE.

SLOVENSKO:

Kauza Gorila

6. 2. 2012

čas čtení < 1 minuta

Slovenský soud vydal předběžné opatření, v jehož rámci zakázal publikaci jakýchkoliv informací o kauze Gorila. Podrobnosti ZDE

Proti Gorile v Praze

5. 2. 2012 / Milan Daniel

čas čtení 1 minuta

V pondělí dne 6. února 2012 se od 18ti hodin koná před velvyslanectvím SR v Praze (Pelléova 12, 160 00 Praha 6) solidární protestní shromáždění se slovenskými demonstranty v kauze Gorila.

Odcházení: Havel se postavil k svému celoživotnímu dílu s obrovskou svobodou

6. 2. 2012 / Miroslav Tejkl

čas čtení 3 minuty

Havel žádný bytostný demokrat nikdy nebyl.

Byl to moralizující elitář, tvořivý člověk, tvůrce všemožných spektáklů, a občas i člověk kýče. Byl to člověk osobně statečný ... přinejmenším ve svých hvězdných dobách normalizačních rozhodně.

Je trapné dnes zpětně z jeho tehdejšího údělu dělat procházku sadem a jakýsi výcvik, předem dohodnutý scénář na desetiletí předem apod. absurdní nesmysly.

K tomu: "Jan Čulík, "Havlovo filmové Odcházení: Překvapivě účinná a hluboká omluva od bývalého prezidenta" ZDE

Omlouvá nás sebekritičnost?

6. 2. 2012 / Alex Koenigsmark

čas čtení 1 minuta

Odcházení, nebo jak hru omylem nazval jeden známý grafik, Stěhování, je skutečně v mnohém velmi zajímavý kus. Jak napsal v Britských listech Miroslav Tejkl, Havel se v ní postavil "svému celoživotnímu dílu s obrovskou svobodou".

Není to v jeho díle poprvé. Largo Desolato, kde disident zejména žádá, aby jeho manželka koupila játra, na která má chuť, neustále jí zahýbá a vůbec je značně v dezolátním stavu, je totiž velmi podobný text, i když podle mého privátního názoru divadelně lepší.

K tomu: "Jan Čulík, "Havlovo filmové Odcházení: Překvapivě účinná a hluboká omluva od bývalého prezidenta" ZDE

Řecko ukončilo rozhovory o finanční pomoci EU - bez dohody

6. 2. 2012

čas čtení 1 minuta

Lídři stran řecké vládní koalice ukončili rozhovory o záchranném plánu EU zahrnujícím půjčku ve výši 130 miliard euro bez dohody. Premiér Papademos usiloval o podporu šéfů tří stran pro reformy požadované MMF a EU, které jsou podmínkou poskytnutí pomoci.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY BRITSKÝM LISTŮM MOBILEM

Hodně klesající tendence

2. 4. 2012

čas čtení < 1 minuta

V červnu 2011 jsme zprovoznili pro vaše pohodlí možnost přispívat na provoz Britských listů dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilního telefonu. Informace o tom, jak to dělat, jsou ZDE. Zároveň je samozřejmě možné přispět finančně na provoz BL na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Zdá se však, že možnosti a ochota čtenářů finančně přispívat na provoz deníku, který každodenně čtou (čtenářů je měsíčně cca 350 000) prokazuje silně klesající tendenci. Jenže provoz listu z něčeho uhradit musíme. Nepodporují nás ani velcí kapitalisté, ani velcí antikapitalisté. Nezávislost a existenci si uchováme pouze, pokud si udržíme podporu čtenářské obce.

27338

KOUTEK REKLAMNÍ TUPOSTI:

Ať žije incest!

6. 2. 2012 / Tomáš Koloc

čas čtení < 1 minuta

Tato reklama, která zdobí výklad jedné z nejrušnějších ulic Hradce Králové, je kandidátem na deviantní kategorii sexistického prasátečka, pokud by taková kategorie existovala. Normální sex se už v reklamně nenosí -- lechtivé, a tudíž žádoucí, začíná být zkrátka to, co je zakázané. Ať žije incest!

Český překladatel a orientalista, mrznoucí s rodinou v bytě bez topení, prosí o práci

6. 2. 2012 / Tomáš Koloc

čas čtení 2 minuty

Napsal mi PhDr. Jaromír Máša, 74 let, filolog (doktorát v oborech rusistika, indologie, klínopis), z dalších škol vzdělaný v oborech muzikologie, energetiky, astronomie, politologie a teologie. Vyrůstal v bilingvní rodině, kde se mluvilo česky i německy a má znalosti z dvaceti jazyků. Je autorem překladů 38 monografických titulů z angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a španělštiny do češtiny (odborných i literárních, patří mezi ně Guinessova kniha rekordů, překlady slovníků i básně, včetně básní Williama Shakespeara), které vydala nakladatelství Mladá fronta, Volvox Globator, Slovart či Grada. Je však schopen překládat také ze sanskrtu, hindštiny, bengálštiny, sinhálštiny, pálí, tibetštiny, nizozemštiny, portugalštiny. Zadaný překlad je schopen vybavit také odbornými poznámkami.

Gruzie může obnovit historické památky v Turecku, Turecko výměnou za to postaví v Gruzii mešity

6. 2. 2012 / Tomáš Koloc, Jimi Dabrundašvili

čas čtení 3 minuty

Navzdory protestům gruzínského obyvatelstva a gruzínské církve tuto dohodu mnoho odborníků považuje za jediné východisko, jak zachránit dva monumentální kláštery pocházející ze 7. - 10. století, z doby historického Tao-Klardažchetského knížectví, které se nacházejí na tureckém území, nedaleko gruzínské hranice. Oblast připadla Turecku v roce 1921 po sovětské okupaci Gruzie. Během studené války tyto památky používala komunistická propaganda ke zpochybnění státnosti Turecka a podpoře separatismu této turecké oblasti. Jako odplatu Turecko začalo ničit desítky gruzínských klášterů, hradů a kostelů na svém území. Občané tato místa mohli začít opětovně navštěvovat až poté, co Gruzie získala nezávislost.

O kapitalismu a nihilismu aneb Boj o přežití a nikoliv o smysl světa

6. 2. 2012 / Veronika Sušová-Salminen

čas čtení 8 minut

Článek Jakuba Stadlera Na cestě za svobodou: Boj o smysl našeho světa je směsí naivity a bohužel i nepochopení. Zároveň je ale dobrou ukázkou toho, jak kapitalismus skrytě legitimizuje sám sebe pomocí zdánlivě neekonomických pojmů, diskurzů a tzv. univerzálních hodnot. Jedním z nich je třeba pojem svoboda či dokonce svoboda jedince a svoboda volby.

Co nám mohou říci Cibulové zprávy

6. 2. 2012 / Jiří Kalát

čas čtení 4 minuty

Zdroj kauzy Kafkova letiště, Obamova emailu o 70 000 slovech a dalších zprávách, které překvapily, šokovaly a mnohdy i vyděsily čtenáře. The Onion (Cibule) je server, který šíří svoje zpravodajství na internetu a zaplavuje média šokujícími informacemi. Profesionální vzhled, reportéři i klasicky zpracované informace mu pomáhají nabýt dojmu serióznosti. Má to však jeden háček. Všechno je to lež, autory vydávaná za satiru a od pravdy k nerozeznání.

Veto Ruska a Číny proti rezoluci o Sýrii v Radě bezpečnosti vyvolalo zuřivou reakci

5. 2. 2012

čas čtení 2 minuty

Rusko a Čína vetovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN požadující, aby syrský prezident Assad odstoupil. Ostatních 13 členů Rady bezpečnosti hlasovalo pro tuto rezoluci a ruské a čínské veto vyvolalo mezi nimi zuřivou reakci.

Rezoluce podpořila arabský mírový plán, jehož cílem mělo být ukončení násilí v Sýrii. Rusko a Čína rezoluci zablokovaly, protože v ní viděly potenciální porušení suverenity Sýrie, které by mohlo vést k vojenské intervenci nebo k změně režimu.

Čína podporuje řešení syrské krize dialogem

5. 2. 2012

čas čtení < 1 minuta

Navzdory čínskému vetu rezoluce Rady bezpečnosti OSN k Sýrii stálý čínský zástupce při OSN Li Pao-tung prohlásil, že Čína požaduje rychlé obnovení pořádku v zemi a podporuje úsilí Ligy arabských států. Peking podporuje Syřany vedený politický proces zahrnující všechny strany konfliktu.

Prohlášení informatiků Úřadů práce ČR k současnému stavu na ÚP ČR

5. 2. 2012

čas čtení < 1 minuta

Dne 25. 1. 2012 jsme byli, my informatici Úřadů práce ČR, vyzváni Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR prostřednictvím jeho tiskového mluvčího Jiřího Reichla k definování problémů a postojů a k sepsání svých požadavků. Tímto prohlášením, velice stručným, tak činíme. Obecně se dá říci, že jestli pan tiskový mluvčí Reichl vyzýval k tomu, abychom sepsali, co nefunguje, bylo by pro nás podstatně snazší napsat, co funguje.

Kompletní text ZDE

Péče o bezdomovce v kanadské Ottawě

4. 2. 2012 / Miloš Kaláb

čas čtení 6 minut

Po dlouhé době uveřejnily místní ottawské noviny opět obrázek z Prahy. Fotograf Petr Josek (Agentura Reuters) na něm zachytil dvojici bezdomovců, kteří se k sobě choulili v nějaké opuštěné továrně v Praze. Snímek ilustroval situaci chudých lidí a bezdomovců v některých evropských státech v souvislosti s nedávnou vlnou mrazů.

(V sérii fotografií britského konzervativního deníku Daily Telegraph, věnované dnešní kruté zimě v Evropě, je jediným snímkem z České republiky fotografie několika zoufalých bezdomovců, jak se choulí kdesi pod mostem v pražské Libni. Je to jediná drastická fotografie v sérii snímků poetické zasněžné a zmrzlé krajiny z mnoha částí Evropy. Praha tedy se dnes v evropském porozumění rovná bezdomovci, pozn. red. )

O několik dní později jsme četli, jak se snaží podobnou situaci řešit Ottawa - hlavní město Kanady.

V Moskvě demonstrovalo proti Vladimiru Putinovi "120 000 lidí", pro Putina "140 000 osob"

4. 2. 2012

čas čtení 1 minuta

Desetitisíce protivládních demonstrantů v sobotu demonstrovaly proti Putinovi v Moskvě a v dalších ruských městech.

Demonstraci neodradilo ani mrazivé počasí - v Moskvě bylo -18 stupňů Celsia. Demonstrace měla karnevalový charakter. Vůdci opozice tvrdi, že se demonstrace účastnilo až 120 000 lidí. Lidé se podle nich prý přestali bát. Policie odhadla počet protiputinovských demonstrantů na 35 000.

Většina protiputinovských demonstrantů si stěžuje na aroganci moci a na to, že činitelé u moci kradou. "Úřady žijí čistě ve svém vlastním uzavřeném světě, nemluví s občany. My si chceme zvolit politiky, kteří s námi budou mluvit. A nechceme uctívat jedinou osobu". Jiná demonstrantka uvedla: "Chceme vrátit svou důstojnost. Úřady námi pohrdají. Nedávno jsem jela navštívit nemocnou matku v nemocnici a oni uzavřeli ulici na hodinu, protože kolona limuzín vezla Putina kamsi na čaj. Seděla jsem v autě a zuřila jsem."

Zároveň se v jiné části Moskvy konala manifestace proputinovských příznivců, podle odhadu policie na ní bylo 140 000 osob.

A proč máš takovou velkou organizaci, babičko?

4. 2. 2012 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Německo zažívá v krátké době už druhý zpravodajský skandál. Zatímco v prvním šlo o to, že oficiální "lovci extrémistů" po dlouhá léta nedokázali zastavit vraždící ultrapravicový gang, v nynějším se naopak jedná o zpravodajské sledování lidí, kteří nic špatného neudělali. Nikoho nezabili, žádného spiknutí se neúčastní, dokonce ani verbálně na veřejnosti zásadně nezpochybňují status quo a postupují výhradně v rámci existujících institucí. Jde o špehování sedmadvaceti poslanců opoziční strany Die Linke Spolkovým úřadem na ochranu ústavy.

Syrské jednotky "usmrtily 200 osob v městě Homs"

4. 2. 2012

čas čtení 1 minuta

Více než 200 osob bylo usmrceno syrskými jednotkami v městě Homs, uvádějí aktivisté, zatímco se Rada bezpečnosti OSN připravuje k hlasování o rezoluci, která má podpořit apel arabských států, aby prezident Bashar al-Assad odstoupil.

Poté, co se rozšířily zprávy o násilí v Sýrii, davy Syřanů zaútočily na syrské velvyslanectví v Káhiře a konají se protesty před syrskými velvyslanectvími v Británii, v Německu a v USA.

OKsystem reaguje na pomluvy ze strany MPSV

3. 2. 2012

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva firmy OK System

Na brífingu ministra práce a sociálních věcí dne 2.2.2012 pan ministr Jaromír Drábek uvedl, že OKsystem jako dosavadní poskytovatel informačních systémů nesplnil své závazky vůči MPSV, konkrétně že doposud nesplnil požadavek na předání dat, který MPSV vzneslo v polovině měsíce listopadu 2011. Dále dne 3.2.2012 na tiskové konferenci po setkání odborů s vedením MPSV náměstek ministra pro trh práce pan Karel Machotka uvedl: "... návrat k původnímu dodavateli (OKsystem s.r.o.) není možný, a to jak technicky, tak není možný také z toho hlediska, že největší část problému, kterou máme, máme díky špatné migraci dat, která byla od původního dodavatele a vrátit se tedy k neserióznímu dodavateli není pro nás řešením."

Pět věcí, kterých lidé před smrtí nejčastěji litují

3. 2. 2012

čas čtení 2 minuty

Žádná zmínka o sexu nebo bungee jumpingu. Paliativní sestra, která byla svědkem posledních dnů umírajících, hovoří o nejobvyklejších lítostech, které doprovázejí konec života. A na prvních místech, zejména mezi muži, je "Kéž bych tak tvrdě nepracoval".

Kdyby Havel nebyl zemřel

3. 2. 2012 / Jiří Jírovec

čas čtení 1 minuta

Následující text je samozřejmě čistě hypotetický, protože předpokládá, že Havel by byl vůbec ochoten odpovědět na otázku přicházející od ontarijské bobří řeky.

Jak víme, byl Havel vězněn za to, že pod záminkou svobody slova porušoval zákony chránící zájmy jeho tehdejší socialistické vlasti. Cosi psal a cosi říkal, a tehdejší režim proti němu vytáhl zákony, které si pro vlastní ochranu zavedl. Ať tak či onak, šlo o omezení svobody slova.

Kanadský občan, Vladimír Stwora, provozovatel serveru Zvědavec, byl českou policií požádán o sdělení identifikačních údajů dvou diskutujících pod jedním z článků. Jakýsi kapitán Bc mu píše, že se jedná o zavažný trestný čin a že informaci je tudíž nutné sdělit bez zbytečného odkladu.

Pozoruhodný úkaz na českém politickém nebi

3. 2. 2012 / Jiří Jírovec

čas čtení 2 minuty


Tráva roste, ty to víš,
slunce svítí, ty to víš,
vítr duje, ty to víš,
na všechno nám odpovíš,
ty děde Vševěde, dědečku náš,
ty všechno víš, ty všechno znáš.

Píseň oslavující děda Vševěda,
Jára Cimrman: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Geniální Cimrmanův předobraz kultu osobnosti je znovu aktuální. Premiér Nečas totiž vypustil do světa definici novou definici vědce. Stalo se tak 2. února 2012 na 33. schůzi Sněmovny. Díky jejímu stenografickému záznamu teď již máme jasno, že

Nedejme si vzít kulturní dědictví

3. 2. 2012 / Milan Daniel

čas čtení 1 minuta

Slovensko je, zdá se, země někde v Africe nebo jižní Americe. Soudím tak alespoň podle toho, jakou pozornost věnuje i ta část české veřejnosti, u níž by se dala předpokládat nějaká míra solidarity, kauze Gorila.

Ta vyhnala v pátek v třeskutém mrazu na náměstí několika slovenských měst tisíce lidí, kteří se nemohou smířit s tím, že tamní politika je podle zjištění kanadsko-slovenského novináře Toma Nicholsona určována finančními oligarchy, kteří vodí politiky jako loutky.

Exekutory této vlády a současného systému se musí stát voliči

3. 2. 2012 / Milan Dubský

čas čtení 7 minut

Člověk, dočasná pomíjející částečka jsoucna. Nahraď jsoucno pojmy Zem, příroda, vesmír atd. to vše tu bylo i dříve bez člověka. Člověk je jen jedním z žívých tvorů na Zemi, pokud neplatí možnost, že se život na naši planetu dostal z vesmíru, u nějž se nejvíce rozvinula inteligence. Ve své pýše se domnívá, že je nad přírodou, nad ostatními druhy. Jeho uvažování jej vede k jednání proti přírodě, jíž je sám součástí, ale i proti samotnému vlastnímu správnému uvažování, jehož poznatky sám zneplatňuje. A to vede ke zkracování jeho existenčního času na této planetě.

27334

FuckACTA: Podporujte kooperaci namísto konkurence

3. 2. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 5 minut

rozšířená verze projevu autora na demonstraci prosti smlouvě ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), pořádané Pirátskou stranou 2.2. 2012 v Praze na Klárově.

Krádež je, když vám seberu čepici, vám umrznou uši a mě ne. Když budete čepci kopírovat, budu mít čepici já a vám zůstane. Sdílení není krádež. V roce 1963 přiletěl John F. Kennedy do Západního Berlína, aby viděl Berlínskou zeď a prohlásil "Ich bin ein Berliner". Ze solidarity. A já vás dnes prosím, abyste vy všichni solidárně řekli "Ich bin ein Anonymous".

Anonymous zveřejnili nahrávku policejního telefonátu mezi FBI a Scotland Yardem

3. 2. 2012

čas čtení < 1 minuta

Skupina Anonymous vydala na internetu patnáctiminutovou nahrávku telefonního rozhovoru britských a amerických policistů z FBI a ze Scotland Yardu, v níž policisté hovoří o vyšetřování internetových trestných činů. Anonymous získali nahrávku v Americe a posmívali se FBI, že je to jistě pro ni zajímavé, že hackeři mají přístup k jejím interním komunikacím.

Podrobnosti v angličtině ZDE

V podmínkách rostoucího mezinárodního napětí začíná 48. mezinárodní bezpečnostní konference v Mnichově

3. 2. 2012

čas čtení 3 minuty

Ve dnech 3.-5. února probíhá mezinárodní bezpečnostní konference v Mnichově. Letos se očekává přílet delegací z Egypta a Libye, premiérů z Tuniska a Kataru (první země, která vyzvala k rozmístění arabských jednotek v Sýrii). Eskalace násilí v Sýrii se stane předmětem jednání stejně jako nevyřešený konflikt kvůli íránskému jadernému programu. Konferenci předsedá bývalý diplomat a expert na bezpečnostní a zahraniční politiku Wolfgang Ischinger.

Happening dle Juliána

3. 2. 2012 / Jan Kadubec

čas čtení 12 minut

Flavius Claudius Julianus (v letech 360/361 -- 363 římský císař) byl pokřtěný, byl tedy křesťanem. Když se ale stal císařem, pokusil se zvrátit vývoj a zakázat křesťanství a vrátit se ke starým antickým (římským) kultům. Jenomže byl pokřtěný, a to byl tehdy a je podnes velký problém. Přemýšlel o tom, jak se zbavit křtu, jak to polití svěcenou vodou zneplatnit, smazat. Provedl to následovně. Před nastoupenými vojáky legií se svlékl do naha a postavil se pod železný rošt. Asistenti přivedli býčka a podřezali ho (toho býčka, ne Juliána!) a krev stékala na císařovu hlavu a tělo. K vojákům pak pronesl: "Tímto aktem jsem zrušil a smazal křest, nejsem již křesťanem, a kdo z vás, legionáři, chce následovat můj příklad, nechť se také pomaže krví tohoto býčka."

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2011

5. 1. 2012

čas čtení 1 minuta

V prosinci 2011 přispělo finančně na Britské listy 253 osob bankovním příkazem celkovou částkou 92 904.72 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v říjnu 2011 částkou 13 487 Kč, příjem z reklamy byl 6000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31. 12. 2011 částku 132 801.51 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní

33023