Trump požádal Bolsonara, aby na Valném shromáždění OSN podpořil alianci států bojujících proti právu žen a menšin

23. 9. 2019 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty
Trump požádal Bolsonara písemně o pomoc proti potratům, sexuální výchově a ochraně práv žen
V dopise, jehož existenci potvrdilo brazilské ministerstvo zahraničí, požádal Bílý dům brazilského prezidenta Bolsonara, který dne 23. září pronese zahajovací projev na Valném shromáždění OSN, aby se připojil k alianci, jejímž cíle, bude v nadcházejícím týdnu vnutit Organizaci spojených národů příští týden ultrakonzervativní agendu.

 
Dopis Donalda Trumpa byl adresován také skupině ostatních konzervativních vlád včetně Saúdské Arábie, Iráku, Egypta, Turecka, Filipín, Maďarska a Polska. Trump tyto země žádá, aby na Valném shromáždění OSN utvořily alianci. Jejím cílem je vetovat jakýkoliv pokus schválit rezoluce, které by požadovaly rozšíření sexuálních práv anebo zavádění pohlavní výchovy ve školách. Dopis také podepsal americký ministr zahraničí Mike Pompeo a americký ministr zdravotnictví Alex Azar. V dopise naléhají Američané na Brazílii, aby se přidala ke společnému prohlášení, které má být vydáno v New Yorku, s cílem přijmout postoj odmítající výrazy jako "sexuální a reproduktivní zdraví".

Podle tohoto dopisu je cílem také zajistit, že naše "sdílené hodnoty" v OSN zvítězí. V této korespondenci požaduje Amerka od brazilské vlády, aby se "připojila ke Spojeným státům a zajistila, aby každý suverénní stát měl možnost rozhodovat, jak nejlepším způsobem ochraňovat nenarozené děti a hájit rodinu jako základní jednotku, životně důležitou pro to, aby děti prospívaly a měly zdravý život."

Washington také konstatuje, že je "vážně znepokojen agresivním úsilím nově interpretovat mezinárodní nástroje s cílem vytvořit nové mezinárodní právo na potraty a podporovat mezinárodní politiku, která oslabuje rodinu. Tato politika se prosazuje na některých fórech OSN!.

V dopise se také praví, že "důkazy tohoto postoje lze nalézt ve výrocích v mnoha multilaterálních globálních dokumentech, které interpretují všeobecné pohlavní vzdělávání a sexuální a reprodukční práva způsobem, jehož cílem je "oslabit roli rodičů". Spojené státy dospěly k závěru, že tyto výrazy byly zmanipulovány, aby vedly k "podpoře potratů".   

Bílý dům také odsuzuje "nátlak vyvíjený na země, aby opustily své náboženské zásady a kulturní normy, obsažené v zákonech, které chrání nenarozený život". "Úsilí prosazovat tyto škodlivé politické strategie v multilaterálních kontextech, kde se debatuje o globální zdravotní politice a kde se tato politika definuje, je znepokojující a je nutno proti němu vystoupit," argumentuje Bílý dům. "Tyto postoje odvádějí pozornost od skutečných zdravotnických problémů a dovážejí ze zahraničí politické debaty, které se musejí  konat na národní, regionální či komunitní úrovni."

Už v květnu podpořila brazilská vláda Spojené státy během Světového zdravotnického shromáždění při prezentaci "společného prohlášení požadujícího, aby státy podporovaly pozitivní programy pro zdraví žen a iniciativy v souladu s cíli udržitelného rozvoje, které však jednoznačně zdůrazňuje, že některé výrazy a pojmy jsou matoucí a jsou spojeny s protirodinnými a propotratovými strategiemi."

Na zasedány Rady OSN pro lidská práva Brazílie také zaujala postoj odmítající jakékoliv zmínky o sexuálních a reprodukčních právech a odmítla výraz "genderová rovnost".

V alianci se Spojenými státy, Ruskem, Indií, Tureckem, arabskými a africkými zeměmi a dále se zeměmi bývalého komunistického bloku, je si Brazílie jistá, že se lidská práva vrátí zpět do éry, kdy měli hlas jen bělošští heterosexuální muži.

0
Vytisknout
5274

Diskuse

Obsah vydání | 26. 9. 2019